Denník N

Hybridné štúdium mení tradičný koncept vzdelávania.

Hybridné štúdium v Británii

Byť fyzicky prítomný v triede nie je jedinou možnosťou učenia sa – nie s nástupom internetu a nových technológií. Hybrydné dištančné štúdium znamená, že ste v reálnom čase pripojený online so spolužiakmi a profesormi na hodine.

Vstupujeme do revolúcie vo vzdelávaní a to práve cez hybridné štúdium V súčasnosti máte prístup ku kvalitnému vzdelávaniu (zakončenému univerzitným diplomom) kedykoľvek a odkiaľkoľvek chcete.

Hybridné štúdium vám umožňuje študovať alebo učiť odkiaľkoľvek na svete. Pripájate sa v reálnom čase na vyučovanie (hybridná forma). Nie je potrebné dochádzať z jedného miesta na druhé či dodržiavať pevný harmonogram. Virtuálna trieda je k dispozícii všade, kde je pripojenie na internet.

Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze (školné/ubytovanie), ktoré môžete minúť na iné priority. Online štúdium umožňuje študentovi nastaviť si vlastné tempo učenia a rozvrh.

V rámci hybridného štúdia školy vo svete minimalizujú tzv. asynchrónne učenie – vopred nahrané nudné video lekcie hodiny, kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu hodiny. Absolvujete živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko spolu v reálnom čase so spolužiakmi z celého sveta. Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju viete opätovne prehrať (spolu s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná takisto Harvard University).

Hybridné štúdium je možnosťou, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby ste museli fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je online vzdelávanie cenovo neporovnateľne dostupnejšie (až o 70% iba na školnom).

Online triedy majú tendenciu byť menšie ako konvenčná veľkosť triedy. To umožňuje väčšiu interakciu a spätnú väzbu medzi vami a učiteľom. V rámci štúdia dostanete prístup k rôznorodému študijnému materiálu: prednášky, eBooks, online knižnica, PPT, video archív, webináre, atp. Nastavíte si vlastné tempo štúdia vhodné pre individuálne požiadavky a úroveň schopností každého študenta.

Pre mnohých je síce stále náročné uchopiť predstavu opustiť klasickú triedu, to však nie je dostatočný dôvod, aby sme sa vyhli tejto užitočnej alternatíve.

Viac ako 40% vysokoškolských študentov v EU absolvuje už dnes aspoň jeden predmet online!

Teraz najčítanejšie

Roman Hutira

Verím, že každý z nás je strojcom svojho štastia. Sami si vieme ovplyvniť vlastný osud a tým ďalej pomôcť druhým.