Denník N

Transparentné a otvorené rozdeľovanie krajských dotácií? Ide to…

Košický samosprávny kraj už dlhoročne zo svojho rozpočtu podporuje skrz dotácie rôzne druhy malých projektov a podujatí. V minulom roku však nastal v systéme prideľovania tejto podpory zásadný prelom. Starý model, ktorý dlhodobo zvýhodňoval len určité subjekty, ktoré tak poberali financie z dotácií opakovane a bez základnej transparentnosti nadobro skončil.

Táto zmena sa však nerodila ľahko, niekoľkokrát bola zablokovaná, pretože otvorenejší systém založený na vyhlásení konkrétnej výzvy, na odbornom hodnotení a vypracovaní podrobnejšieho zámeru niektorým jednoducho nevyhovoval. Po spŕške kritiky, že transparentnosť a systém hodnotenia prinesie len byrokraciu navyše sa však v tomto roku konečne ukázala opodstatnenosť tejto zmeny. V dotačnej schéme poslancov KSK sme totiž v roku 2022 prerozdelili doposiaľ najväčší balík dotácií pre žiadateľov z nášho okresu. Viac ako 82 tisíc EUR bolo rozdelených medzi 24 subjektov, pričom v minulosti počet podporených projektov z okresu Michalovce bol približne tretinový. V Michalovskom okrese sme tak mohli takto pomôcť mnohým obciam, športovým klubom, sociálnym projektom, významným súťažiam či folklórnym súborom, konkrétne si zoznam môžete pozrieť nižšie. Otvorenejší spôsob vyhlásenia výziev, ktorý nediskriminuje nových žiadateľov sa prejavil aj v množstve podaných žiadostí. Kým pri starom modely ich za okres Michalovce bolo sotva 20 v jednom kalendárnom roku, tak v 1. kole výzvy 2022 sme dostali viac ako 60 žiadostí, teda projektov.

Informačný leták KSK, ktorý informoval verejnosť o vyhlásených výzvach v jednotlivých oblastiach. Celková alokovaná suma pre okres Michalovce bola bez mála 82 000 EUR.

Ako člen dotačnej komisie, ktorá schvaľuje finálny zoznam a koordinátor pre náš okres chcem zároveň vysloviť poďakovanie všetkým kolegom poslancom z nášho okresu za spoluprácu a konštruktívny prístup. Do budúcna verím, že kraj bude aj naďalej zvyšovať objem financií, ktorý bude môcť byť takto prerozdelený, pretože záujem je enormný a vyhovieť nebolo možné všetkým uchádzačom. Avšak aj tento zvýšený dopyt potvrdil jediné, že transparentný prístup a otvorená možnosť uchádzať sa takto o podporu je niečo, po čom je v našej spoločnosti objednávka. Ide to, treba len chcieť a obdobný spôsob si viem predstaviť aj na úrovni mesta, čo do budúcna budem presadzovať. V meste Michalovce sú totiž dotácie závislé na svojvôli jedného človeka, teda primátora, ktorý môže odporúčania komisií kedykoľvek zmeniť. Dotácie tak nie sú rozdelené ani medzi 2 nezávislé orgány v samospráve, teda primátora a zastupiteľstvo ako v prípade KSK. O systémovosti či predkladaní podrobnejších projektov a zámerov niet ani slychu. Pozitívna skúsenosť z krajskej úrovne však môže byť inšpiráciou a motiváciou preniesť túto skúsenosť aj na mesto Michalovce.

Na fotke Ivan Adámek z BOX CLUB ZEMPLÍN Michalovce 1950, ktorý bol úspešný s projektom pre vybavenie telocvične pre Boxerský klub. Foto: Patrik Bača

Základné informácie o systéme dotácií KSK v dotačnej schéme si môžete pozrieť tu: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/dotacie/ds/2022/prve-kolo-vyzvy-ds-2022.html

Zoznam podporených subjektov:

  • Obce: Staré, Ložín, Maťovské Vojkovce, Ruská, Zalužice, Malčice, Stretavka, Tušice, Voľa, Bracovce, Slavkovce
  • Športové kluby a oddiely: Mestský bežecký oddiel Strážske, Box Club Zemplín Michalovce, Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Michalovce, 1. Basket klub dievčat Michalovce, Územná organizácia DPO SR Michalovce, Lukostrelecký klub NIMRÓD V. Kapušany
  • Folklórne združenia: Folklórna skupina MORAVANČAN, Folklórne združenie Zemplín, Folklórne združenie Zemplínčane-Svojina
  • Sociálna oblasť projektov: Centrum pre deti a rodiny Michalovce, Nostalgia Garden
  • ostatné: Miestna akčná skupina DUŠA, Csemadok Základná organizácia V. Kapušany

Milan Kaplan, poslanec KSK

 

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce