Denník N

Jednoducho o novom dokumente o zmene pohlavia

Po zverejnení odborného usmernenia o zjednotení medicínskych postupov na takzvanú zmenu pohlavia sa objavila kritika zo strany konzervatívne orientovaných ľudí vrátane politikov. Chcel by som len naozaj veľmi stručne reagovať na niektoré jej body.

Po zverejnení odborného usmernenia o zjednotení medicínskych postupov na takzvanú zmenu pohlavia sa objavila kritika zo strany konzervatívne orientovaných ľudí vrátane politikov. Chcel by som len naozaj veľmi stručne reagovať na niektoré jej body, keďže o tomto sa aj tak zrejme opäť povedie diskusia ad infinitum a podľa mojich skúseností aj ad absurdum.

1. Dokument nie je politický. Je medicínsky a slúži lekárom a zdravotníckym pracovníkom na zjednotenie a reguláciu ich postupu pri takzvanej zmene pohlavia. Jeho autormi sú špecialisti vo svojich odboroch, nie politici.

2. Dokument v žiadnom prípade nevznikol potichu. Verejne sa pretriasal a vypracovaný je v podstate od roku 2019. Nebola žiadna snaha pretlačiť ho takpovediac zákulisím. Išlo o verejnú snahu odborníkov, ktorí na ňom pracovali.

3. Zmena pohlavia nie je možná, to je jasné každému človeku bez ohľadu na politickú orientáciu – aspoň dúfam. Niektorí kritici sa však tvária tak, akoby dokument riešil práve zmenu pohlavia a preto by ju mal podmieniť zmenou pohlavných znakov. Ani zmena primárnych pohlavných znakov však nezmení genetické pohlavie človeka, to ostáva 46XX alebo 46XY (ak nerátame intersexuálne stavy).

4. Keďže zmena pohlavia nie je možná, na veci prepisu rodu predstavuje chirurgická úprava genitálií len v podstate kozmetickú záležitosť. Transrodovosť totiž nesídli v genitáliách, ale v psychike človeka.

5. Prečo sa potom hovorí o zmene pohlavia? Pretože prepis rodu, čo v podstate dokument realiter rieši, nie je podľa právneho poriadku možný, keďže na Slovensku nerozoznávame rod, ale pohlavie. Pôvodne mal byť dokument o prepise rodu, nie o zmene pohlavia. Úpravu názvu si vyžadovala legislatíva Slovenskej republiky.

6. Nie je pravda, že na takzvanú zmenu pohlavia stačí presvedčenie. Potrebné je absolvovať značne obsiahly a komplexný diagnostický proces, v ktorom sa transrodovosť vyhodnotí a diagnostikuje ako transsexualizmus (pôvodný dokument hovoril priamo o rodovom nesúlade).

Každý z týchto bodov viem samozrejme bohato okomentovať, ale na účely tohto textu to nepovažujem za potrebné. Konzervatívnu kritiku tohto dokumentu v podobe, aká bola uverejnená, nie je podľa môjho názoru možné v žiadnom prípade považovať za vecnú alebo medicínsky odbornú, ale za ideologickú.

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.