Denník N

Čo Slovensku ponúka geotermálna energia? Možnosti sú široké

Geotermálna energia zažíva masívny vzostup, ide o čistý a udržateľný zdroj, ktorý dokáže elektrinu a teplo produkovať nepretržite. Foto – Shutterstock
Geotermálna energia zažíva masívny vzostup, ide o čistý a udržateľný zdroj, ktorý dokáže elektrinu a teplo produkovať nepretržite. Foto – Shutterstock

Na zahraničných príkladoch vidíme fungujúci model všestranného využitia obnoviteľného zdroja, ktorý má potenciál aj u nás.

Nahrádzanie fosílnych zdrojov v slovenskom energetickom mixe potrvá ešte dlhé roky. Výhodou však je, že sa pri tejto postupnej a nevyhnutnej transformácii môžeme inšpirovať v krajinách, ktoré sú v procese ďalej a zobrať si od nich najlepšie príklady toho, čo funguje.

Samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že cesta za čistejšími zdrojmi energie bude lacný špás. Benefitom obnoviteľných zdrojov na druhej strane je, že samotná prevádzka je zvyčajne ekonomicky výhodná.  Ekonomika projektov je priaznivejšia, keď sa sumárne náklady rozpočítajú v celom dlhodobom cykle – kedy zdroj vyrába a dodáva energiu. Po počiatočnej investícii už totiž nie je potrebné nakupovať palivo ani iný nákladný materiál.

Bonusom, ktorý je vzhľadom na klimatický stav planéty žiaduci, je výrazne priaznivý vplyv obnoviteľných zdrojov na životné prostredie, kvalitu ovzdušia a tým aj na životnú úroveň obyvateľov, keďže nahrádzajú zdroje, ktoré vďaka spaľovaniu produkujú množstvo škodlivých emisií.

Inšpirácia z okolia Mníchova

Za posledné týždne sa o alternatíve k ruskému plynu začala intenzívna diskusia a je namieste, že sa v nej často spomína geotermálna energia, pretože tá jednoznačne predstavuje aj pre Slovensko veľkú príležitosť.

Jej rozvoju sa venujem niekoľko rokov a aj v tejto oblasti platí, že po funkčných projektoch aplikovateľných na Slovensku sa môžeme obzrieť neďaleko za hranice.

Pred pár mesiacmi som bol na pracovnej ceste v geotermálnej elektrárni v nemeckom meste Holzkirchen, ktoré je vhodné na porovnanie s našimi regiónmi. Sídlo pri Mníchove v skratke ukazuje, ako sa prelomovým rozhodnutím dá zmeniť prakticky chod dejín a zabezpečiť obyvateľom udržateľnú energiu s tým, že sa navyše podporí aj rozvoj celej oblasti.

Toto menšie mestečko neďaleko Mníchova so 16-tisíc obyvateľmi si projekt geotermálnej elektrárne schválilo na jar roku 2015 a o pár mesiacov nato tu začali s hĺbením päťkilometrového vrtu. Dnes z neho každú sekundu prúdi na povrch 60 litrov horúcej geotermálnej vody s teplotou vyše 150 stupňov Celzia.

Geotermálna elektráreň v Holzkirchene zabezpečila pre mesto energetickú stabilitu, napája aj neďalekú priemyselnú výrobu. Foto – archív

Modernú elektráreň vybudovali pri diaľnici vedúcej popri meste. Technológie ukryté v útrobách budov sú tiché, viac počuť premávku o pár desiatok metrov ďalej. V automatizovanej prevádzke koncom roka 2018 začali s výrobou tepelnej energie a v júli 2019 odštartovala aj produkcia zelenej elektriny. Systém centrálneho zásobovania teplom, ktorý mesto má, sa dovtedy zásoboval teplom vyrobeným zo zemného plynu a vykurovacieho oleja – denne sa ho tu minulo 50-tisíc litrov.

Mesto po sprevádzkovaní geotermálnej elektrárne investovalo do dobudovanie siete CZT, jednak bližšieho napojenia k stredisku a tiež do rozvetvenia, aby sa mohli pripojiť aj ďalšie domácnosti. Inštalovaná kapacita zariadenia je dostatočná na to, aby uspokojila všetkých záujemcov v okolí o ekologickú energiu. Produkcia elektriny dnes zároveň pokrýva 45 % celkovej spotreby mesta. Zemný plyn a vykurovací olej sú minulosťou, v minimálnom množstve už slúžia len ako záložný zdroj.

Model dostupný aj pre Slovensko

Nie sú to len obyvatelia a ich príbytky, kto profituje z tohto zdroja. Odberateľom je napríklad aj miestne nákupné centrum. No a geotermálna energia je zdrojom aj pre priemyselnú oblasť Holzkirchenu, ktorá sa postupne rozširuje.

Svoje technologické a vývojové centrum tu vybudovala napríklad známa firma Bosch, ktorá sa v ňom zameriava na vývoj riešení pre automotive a alternatívny elektrický pohon. Spomedzi spoločností sídliacich v priemyselnom parku je najväčším zákazníkom.

V čom môže byť Holzkirchen vzorom aj pre Slovensko? V tom, že takáto „nemecká realita“ nemusí byť u nás iba „slovenským snom“ a možnosti zrealizovať obdobné projekty máme vo viacerých kútoch našej krajiny.

Našou výhodou je, že hydrogeotermálne podmienky máme rovnaké, ba možno ešte o niečo lepšie ako v mníchovskej oblasti. Tam na sprístupnenie geotermálneho média so 150-stupňovou teplotou museli vŕtať do hĺbky päť kilometrov. Na Slovensku by v perspektívnych oblastiach stačili na tú istú teplotu približne štyri kilometre, keďže teplota u nás s hĺbkou zeme stúpa o niečo rýchlejšie ako je svetový priemer (máme vysoký geotermický gradient).

Jeden z geotermálnych projektov sa aktuálne realizuje v Kežmarku. Podmienky nám prajú v tom, aby lokality pribúdali. Foto – Marek Hajkovský

Kilometrový rozdiel v hĺbke vrtu by sa na prvý pohľad mohol zdať ako nie príliš podstatný, v reči čísel je však vysvetlenie jasné – plytšie vrty predstavujú úsporu niekoľkých miliónov eur.

No a čo s horúcou vodou, ktorú cez pomyselnú „slamku“, teda geotermálny vrt, dostaneme na povrch? Presne to isté, čo v Nemecku. Vyrábať z nej môžeme elektrinu a zo zostatkovej energie teplo pre vykurovanie. Tým, že v slovenských mestách máme jeden z najkomplexnejších systémov CZT v Európe vôbec, je geotermálna energia pre naše mestá zhruba veľkosti Holzkirchenu zaujímavým riešením.

Možné využitie geotermálnej energie na Slovensku:

 • výroba elektrickej energie
 • výroba tepla na vykurovanie/chladenie budov a ohrev vody
 • využitie zostatkového tepla v priemyselnej produkcii (napr. spracovanie celulózy a papiera, vytvrdnutie betónových dielcov, farbenie textilu)
 • potravinárstvo – pestovanie plodín v skleníkoch, spracovanie potravín, výroba repného cukru a sušenie dužiny, sušenie cibule, pestovanie húb
 • rekreácia – zdroj pre termálne kúpaliská a akvaparky
 • aplikácia v ďalších výrobných a postprodukčných procesoch (sušenie dreva, sušenie cementu, spracovanie potravín)
 • produkcia bioplynu
 • produkcia vodíka
 • topenie snehu a ľadu
 • chov rýb
 • predhriatie, varenie a pasterizácia potravín

Ani potom sa možnosti využitia energie nekončia – aj popri výrobe tepla pre CZT sa v ďalších fázach stále dostatočné teplo okolo 40 – 100 stupňov Celzia môže využiť v priemysle, poľnohospodárstve a potravinárskej výrobe (skleníky, chov rýb) či v rekreácii (ohrev vody na kúpalisku či akvaparku).

Pri všetkých aplikáciách je reč o jednom a tom istom vrte, hovoríme o takzvanom kaskádovom využití tepla. Znamená to, že rôzna tepelná škála je vhodná na odlišné činnosti a podľa toho sa využíva. Keď sa geotermálna voda ochladí k 30 stupňom, opätovne sa vracia do zeme cez reinjektážny vrt, aby sa mohla v podloží znova zohriať a cirkulovať. Celý proces sa teda opakuje.

Potenciál, ktorý môžeme rozvíjať

Slovenským Holzkirchenom sú pre nás momentálne obce Ľubotice (okres Prešov) a Lovča (okres Žiar nad Hronom). V nich realizujeme zámery, ktoré počítajú s výstavbou geotermálnych stredísk s produkciou zelenej elektriny a tepla. Vyrobená energia poslúži aj obyvateľom priľahlých okresných miest.

S vrtnými prácami by sa malo začať už o niekoľko mesiacov. Všestranné využitie geotermálnej energie bude teda dostupné v prvých dvoch slovenských regiónoch. Tak ako inde vo svete to nepochybne bude znamenať celkové posilnenie lokálnej ekonomiky a pritiahnutie ďalších naviazaných investícií či projektov.

Prešov a Žiar však nie sú jediné oblasti, kde sa termálna energia z útrob Zeme dá na Slovensku udržateľne zužitkovať. Rozvoj tohto obnoviteľného zdroja však musí u nás popri súkromných firmách oveľa viac potlačiť aj štát respektíve samosprávy. Prvé lastovičky vidíme v Ďurkove (Ministerstvo hospodárstva SR) a Čižaticiach (Košický samosprávny kraj), priestor je však ešte oveľa väčší.

Teraz najčítanejšie

Michal Mašek

Zaujímam sa o rozvoj využitia geotermálnej energie na Slovensku ako cenného obnoviteľného zdroja. Naša krajina má v tejto oblasti značný potenciál, ktorý sme zatiaľ využili iba málo. Geotermálnej energii sa venujem od roku 2011, už v rámci MBA štúdia som vypracoval koncepčný plán prvej geotermálnej elektrárne na Slovensku. Verím, že sa čoskoro v aktualizovanej podobe stane realitou. V súčasnosti pôsobím ako projektový manažér v spoločnosti PW Energy, ktorá realizuje geotermálne projekty na strednom a východnom Slovensku. V mojom blogu sa budem venovať predovšetkým osvete v oblasti geotermálnej energie. https://www.linkedin.com/in/michalmašek/