Denník N

Voľby 2023

Smer
0,00 %
PS
0,00 %
Hlas
0,00 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
0,00 %
Republika
0,00 %
SaS
0,00 %
KDH
0,00 %
SNS
0,00 %
Sme rodina
0,00 %
Demokrati
0,00 %
Aliancia
0,00 %
Modrí
0,00 %
Maďarské fórum
0,00 %
Piráti
0,00 %
Princíp
0,00 %
SOS
0,00 %
KSS
0,00 %
Vlastenecký blok
0,00 %
Spravodlivosť
0,00 %
SHO
0,00 %
My Slovensko
0,00 %
Srdce
0,00 %
SDKÚ
0,00 %
ĽSNS
0,00 %
Karma
0,00 %
Čaká sa na dáta
0,00 % spočítaných hlasov
Prejsť na výsledky

Progres vo svete liekov nezastavíš. Slovensko by nemalo zaostávať.

Farmaceutické firmy počas pandémie dokázali, že dokážu neuveriteľne promptne reagovať na vzniknuté a nikým neočakávané situácie. Príkladom je vakcína proti COVID-19 a jeho mutácii. Prvá vakcína na toto ochorenie sa na trhu objavila už koncom roku 2020.

V krátkodobom horizonte bude Slovensko čeliť takým hrozbám ako je nárast onkologických ochorení v dôsledku výpadku screeningu nádorových ochorení počas pandémie COVID-19, v dlhodobom horizonte bude najväčšou výzvou pre Slovensko starnutie populácie a s tým spojený očakávaný nárast ochorení. Tento nárast pacientov trpiacich na závažné ochorenia ešte zvýši tlak a dopyt po nových inovatívnych liekoch. V liekovej politike na tento účel máme zavedený regulačný nástroj – tzv. kategorizáciu liekov, ktorej úlohou je určiť, ktoré lieky spĺňajúce nákladovú efektívnosť budú hradené z verejného zdravotného poistenia, čím sa má zabezpečiť efektívne prerozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve. Vďaka kategorizácií máme Zoznam kategorizovaných liekov (ZKL), ktorý zadefinoval nárok pacienta na lieky registrované, kategorizované a spĺňajúce indikačné a preskripčné obmedzenia. To čo však pri liekovej politike absentuje, koniec koncov, tak ako, žiaľ, v celom zdravotníctve na Slovensku je strategický plán a vízia na niekoľko rokov dopredu.

Ako (ne)funguje úhrada inovatívnych liekov?

Inovatívne lieky sa postupne dostávajú na svetové trhy a vlády musia na ich príchod reagovať prispôsobením svojich liekových politík. Majú pred sebou dilemu v podobe rozhodovania sa o tom, ktoré lieky budú hradené zo zdravotného poistenia bez doplatkov, ktoré budú čiastočne hradené a ktoré nebudú hradené z verejného zdravotného poistenia vôbec. Nástup inovatívnych liekov si väčšinou vyžaduje dodatočné finančné prostriedky, ktoré však na Slovensku neprichádzajú do systému v dostatočných objemoch čo je jednou z príčin prečo mnoho inovatívnych liekov nakoniec ostáva mimo kategorizácie a teda aj dosahu pacientov.

Mentálna mapa Slovákov je dlhodobo masírovaná mýtom o úplnej solidárnosti nášho zdravotného systému (všetko všetkým a bezplatne). Tento rokmi pestovaný mýtus doviedol mnohých k presvedčeniu, že na Slovensku existuje nárok aj na najmodernejšiu inovatívnu liečbu, hoci táto často nespĺňa kritériá kategorizácie a dostať sa k nej je možné len cez výnimku od zdravotnej poisťovne. A to je jeden z problémov, ktorému súčasne nastavená lieková politika čelí. Absencia pravidiel o tom, za akých podmienok zdravotná poisťovňa liek na výnimku schváli vytvára medzi pacientmi neistotu a vystavuje ich dodatočnej psychickej záťaži spočívajúcej v nutnosti prezentovať svoj zdravotný stav pred neznámymi ľuďmi, pričom sú neraz nútení doslova prosiť o záchranu svojho života.

Ľudia, ktorí majú nádej na vyliečenie vďaka inovatívnym, no stále nekategorizovaným liekom robia častokrát verejné finančné zbierky, aby si mohli túto nákladnú liečbu hradiť. K niektorým inovatívnym liekom sa dnes môžu pacienti dostať – okrem samoplatby- len cez výnimku na úhradu týchto liekov, ktorá je udeľovaná zdravotnými poisťovňami.

Financovanie inovatívnych liekov si vyžiada dodatočne desiatky až stovky miliónov EUR ročne. Preto je nutné zvýšiť objem finančných zdrojov (cez platbu za poistenca štátu), následne posilniť štandardný nástroj liekovej politiky, ktorým je kategorizácia liekov a obmedziť nesystémové výnimky. Ďalším dôležitým bodom bude i zavedenie nových regulačných nástrojov pre inovatívne lieky a v neposlednom rade je potrebné podporovať alternatívne spôsoby financovanie inovatívnych liekov.

Dopyt po inovatívnych liekoch bude na Slovensku každoročne narastať. Okolité krajiny sa na príchod inovatívnych liekov postupne pripravujú, keďže na trh budú neustále prichádzať nové lieky, ktoré majú značný potenciál, avšak nie vždy preukázateľný medicínsky prínos čo je taktiež otázka, ktorou je nutné sa zaoberať. A tak ako na každom trhu aj na trhu s liekmi bude potrebné nájsť dostatočné zdroje na to, aby slovenský pacient nezostal na druhej koľaji bez dostupných liekov. Ak sa nepristúpi k systémovým zmenám pri liekovej politike, tak bude platiť i naďalej, že slovenské zdravotníctvo bude poskytovať za málo peňazí málo muziky.

Kompletná štúdia dostupná tu: Štúdia o liekovej politike na Slovensku

 

(Ilustračný obrázok zdroj: freepik.com)

Teraz najčítanejšie

Peter Pažitný

Pôsobí ako lektor metód ekonomického hodnotenia zdravotníckych programov na Fakulte managementu VŠE Praha. Zároveň som konzultantom v sektora zdravotníctva (Pažitný & Kandilaki, s.r.o.). Spolupracujem s WHO, Svetovou bankou a European Observatory. Som ekonóm a mám titul MSc. z manažmentu zdravotných služieb zo Semmelweis University v Budapešti, PhD. z marketingu v zdravotníctve z Ekonomickej Univerzity v Bratislave a doc. z Fakulty managementu VŠE Praha. Bol som poradcom v oblasti zdravotnej politiky pre ministrov zdravotníctva na Slovensku, v ČR a v Maďarsku.