Denník N

M. Lawrence: Obrátenie (Čitateľský denník 21/2022)

„Ježiša vnímame ako riešenie našich subjektívnych, vnútorných problémov. Zádrh je v tom, že subjektívne problémy sa dajú riešiť subjektívnymi prostriedkami. Môžem si vybrať Ježiša, aby dal môjmu životu zmysel, no môj sused z vedľajšieho domu si môže úprimne vybrať kariéru. Kto rozhodne, čo je lepšie? Celé je to subjektívne. Keď nekážeme Božiu spravodlivosť a zľahčujeme jeho hnev, hovoríme o akomsi inom evanjeliu. Zmenili sme ho z objektívnej záchrany na subjektívnu cestu za osobným naplnením.“

Obrátenie je už štvrtým zväzkom zo série 9 Marks, ktorá sa systematicky venuje budovaniu zdravých cirkevných spoločenstiev v duchu reformovanej biblickej teológie. Po Evanjelizácii, Členstve v zboreStaršovstve sa tak dostávame aj k samotnému počiatku kresťanského života — obráteniu.

Obrátenie — alebo „narodenie znova“, ako ho pri nočnom rozhovore s Nikodémom pomenúva sám Kristus — je okamih zásadnej zmeny v živote človeka. Z neveriaceho sa stáva veriaci, z nezávislého závislý, z pohana kresťan. Aké známky takýto človek vykazuje?

Miluje iných kresťanov a miestnu cirkev, Boha poslúcha z lásky a je odhodlaný vyznávať svoje hriechy. A zároveň ich aj odpúšťať iným. Naopak; ak je človek znudený z miestnych kresťanov, odmieta poslušnosť a utrpenie a má väčší problém z hriechmi tých druhých, než so svojimi vlastnými, mali by sme o jeho „kresťanskosti“ zásadne pochybovať.

Michael Lawrence vo svojej mini knihe nabáda cirkevné spoločenstvá, aby si osvojili biblické učenie o obrátení a volali tak ľudí k pokániu a viere — nie k jednorazovým rozhodnutiam, terapeutickému uzdraveniu či mravnému životu. Spomína praktické kroky ako dôležitosť členstva, zodpovedný prístup staršovstva, výnimočnosť Večere Pánovej alebo oprášenie zborovej disciplíny.

Osobitnú pozornosť venuje aj pestrosti v cirkvi, ktorá nemá byť úzko zameraným klubom. Od svojho počiatku je predsa rodinou rôznorodých etník, generácií a spoločenských vrstiev, ktoré nespájajú koníčky, politika či kultúra, ale evanjelium — dobrá správa o zmierení Boha a človeka.

M. Lawrence: Obrátenie
Porta libri, 2022
96 strán
*
80 %

Čitateľský denník vo forme podcastu môžete počúvať na:
Spotify, SoundCloude, Apple alebo Google podcasts.

Moju výtvarnú tvorbu môžete sledovať na:
Facebooku alebo webe.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, komiksoch a kultúre.