Denník N

Ešte raz o novom dokumente o zmene pohlavia

Nie je dobré klamať ľudí a zavádzať ich vyjadreniami, ktoré s odborným usmernením nemajú nič spoločné. Ide iba o pseudoargumentáciu, navyše, zasahujúcu do medicínskych kompetencií. Do odborného usmernenia o arteriálnej hypertenzii alebo diabetes mellitus by si žiadny politik zasahovať nedovolil. Prečo si to dovolí, keď ide o psychiatriu?   

V súvislosti s Odborným usmernením o zjednotení medicínskych postupov na takzvanú zmenu pohlavia sa objavila morálna panika a zavádzanie, na ktoré by som chcel ešte jedným krátkym textom zareagovať.

Odborné usmernenie neprináša žiadne zásadné nóvum vo vzťahu k starostlivosti o transrodových ľudí. Jeho cieľ je veľmi jednoduchý a skromný: zjednotiť postup zdravotníkov pre vydávanie odporučenia na matriku na „zmenu pohlavia“, respektíve zmenu rodových markerov.

Odborné usmernenie nemá ako zaviesť slovenskú spoločnosť do chaosu, pretože transrodoví muži (to znamená jedinci s pôvodne priradeným ženským pohlavím, ktorí majú mužskú rodovú identitu) si neprajú, aby mohli rodiť deti. V drvivej väčšine prípadov majú totiž výraznú averziu ku svojim genitáliám a funkciám, ktoré sú s nimi spojené, teda aj k menštruácii a gravidite. Práve preto musíme precizovať diagnostický proces rodového nesúladu. To nie je argument pre podmienku chirurgického zákroku, ale pre čo najsprávnejšiu a najdôkladnejšiu diagnostiku.

Odborné usmernenie však tento diagnostický proces nerieši, pretože to nie je jeho úloha. Na to bude slúžiť štandardný diagnostický postup. Odborné usmernenie nerieši a ani nemá riešiť „problém“ so záchodmi a športovcami. S tým sa musí vysporiadať spoločnosť a iné rezorty ako zdravotníctvo, to so „zmenou pohlavia“ z pohľadu medicíny naozaj nijako nesúvisí.

Netvárme sa, že transrodoví ľudia sa začnú objavovať až po schválení usmernenia. Veď sú tu neustále. Myslíte si, že nechodia na záchody? Chodia. A viete ako? Keď tam prídu, tak sa čuduj sa svete zamknú! Nijaká dcéra alebo syn toho a toho poslanca ich teda nebudú vidieť. A problém so športovcami? Hádam naozaj nikto nechce, aby takúto záležitosť riešili psychiatri!

Že v odbornom usmernení nie je uvedené, že sa týka dospelého veku? Nemusí to byť explicitne uvedené, pretože diagnóza F64.0 je diagnózou dospelého veku a nemôže sa diagnostikovať u dieťaťa. Môže sa síce diagnostikovať u adolescenta, ale podpísať informovaný súhlas, ako to vyžaduje usmernenie, môže len dospelý pacient.

Že nie je jasné, či ho nemôže diagnostikovať iba psychiater, ale napríklad aj sexuológ z odboru urológia? Ale ba, je to úplne jasné! Akúkoľvek diagnózu kategórie „F“ totiž vždy diagnostikuje iba psychiater.

Nie je dobré klamať ľudí a zavádzať ich vyjadreniami, ktoré s odborným usmernením nemajú nič spoločné. Ide iba o pseudoargumentáciu, navyše, zasahujúcu do medicínskych kompetencií. Do odborného usmernenia o arteriálnej hypertenzii alebo diabetes mellitus by si žiadny politik zasahovať nedovolil. Prečo si to dovolí, keď ide o psychiatriu?

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.