Denník N

Družstvá sú riešením aj pred koncentráciou moci v rukách jednotlivcov

Vedeli ste, že družstvá pôsobia aj v mediálnej oblasti? Vydávajú knihy a časopisy, ale venujú sa aj rozhlasovému a televíznemu vysielaniu. Vo svete sú známe napríklad aj tlačiarenské družstvá ale aj také, ktoré tvoria software a programujú. V poslednej dobe rastie ich záujem o pôsobenie aj v informačných a komunikačných technológiách. 

V družstevnom podnikaní je riadenie a kontrola v rukách jeho členov. Dôležité rozhodnutia sa robia spoločne a zodpovednosť za ne nesú všetci.  V dobrých, ale aj v zlých časoch. Aj preto sa o družstvách zvykne hovoriť aj ako o “malej škole demokracie”.

Možno by sme si mohli položiť otázku, či poskytnutie vlastníctva a kontroly viacerým ľuďom môže byť riešením pred koncentráciou moci v rukách jednotlivcov, alebo niekoľkých investorov. Existuje vzťah medzi vlastníctvom a slobodou tlače, zodpovednosťou za odovzdávanie informácií? Môže takáto forma vlastníctva zaručiť nezávislosť, slobodu prejavu a vyváženú moc voči veľkým externým investorom v mediálnych spoločnostiach?

Ako príklad si môžeme v našom blogu predstaviť belgické družstvo Médor. Toto družstvo vydáva štvrťročne investigatívny a spravodajský magazín. Je jedinečný svojho druhu. Model družstva sa tu využíva ako nástroj v službách potrieb novinárov a nezávislej tlače. Prvýkrát magazín vyšiel v roku 2015 a už získal množstvo ocenení za kvalitu svojho obsahu a ekonomický a sociálny model.

Ako teda vznikol Médor? Na začiatku bola samozrejme nespokojnosť. Nespokojnosť akým spôsobom belgické média informovali o dôležitých témach. Zdôraznili sa tri hlavné problémy: peniaze, čas a sloboda prejavu. (Pozn.: V tom čase sa v niektorých mediálnych spoločnostiach isté problémy nedali riešiť. Ak sa verejná osoba ocitla v predstavenstve spoločnosti, nebolo možné o nej kriticky písať. Médor sa napríklad nebál písať o belgickom politikovi, ktorý bol obvinený za spreneveru. Ako prvý o ňom kriticky napísal v čase, keď ostatné spravodajstvá mlčali).

Namiesto toho, aby sa novinári sťažovali že nemôžu písať, dali hlavy dokopy a založili družstvo. Spolu 19 zakladateľov, medzi ktorými boli reportéri, grafici aj fotografi sa rozhodli začať s vlastnou publikáciou. Zakladatelia prijímajú stanoviská k budúcim stratégiám Médoru a členská schôdza, ktorá je najvyšším orgánom družstva  (tvorí ju 950 členov) je tu, aby potvrdila ich návrhy, kládla otázky a podnietila ďalšie úvahy. V redakčnom tíme je okolo desať novinárov, ktorí sú zakladajúcimi členmi. Piati redaktori striedajú redakciu každého vydania časopisu, aby sa podelili o pracovné zaťaženie a zabezpečili, že časopis bude každý rok pokrývať rôzne témy. Toto je model, ktorý si vymysleli, keďže sa im veľmi nepáčila tradičná postava šéfredaktora.

Médor dnes čelí ďalším výzvam a chce sa ďalej úspešne rozvíjať a zodpovedne ľuďom prinášať informácie. Má už 2 600 predplatiteľov svojho časopisu a predáva ďalších 7 000 kópií každého čísla v 700 kníhkupectvách, družstevných predajniach, trhoch, kultúrnych centrách a divadlách po celom Belgicku. Vyvíja tiež nové online kanály na získavanie spätnej väzby a zdrojov nápadov na príbehy od členov.

Naše Tradičné družstvo sa venuje budovaniu pasívnych príjmov tzv.družstevných dôchodkov pre svojich členov. Máme na to svoju stratégiu, budujeme etickým a organickým spôsobom stabilné aktíva. Tiež si každý mesiac vydávame naše vlastné online Družstevné noviny, kde sa venujeme životu v družstve a členom. Minulý mesiac sme vydali už 100. vydanie. Naším cieľom nie je informovať celý svet, stačia nám naši členovia a záujemcovia o členstvo v družstve, ktorých by sme radi do družstva prijali až kým nás bude spolu 3 000. Noviny prichádzajú do e-mailových schránok našich lojálnych členov a čítajú ich aj rodinní príslušníci, zamestnanci družstva, ale aj obchodní partneri. Máme v nich priestor na reklamu pre našich obchodných partnerov, ktorí sú zároveň aj členmi družstva. Vzájomne sa tak podporujeme a naši členovia, ktorí majú vlastné podnikania môžu v našich družstevných novinách propagovať svoje produkty a služby. Ak chcete vedieť čomu sa venujeme, neváhajte nás spoznať bližšie.

Kolektív členov Tradičného družstva

Zdroj o rôznych družstvách v mediálnej oblasti: https://www.cicopa.coop/newsletters/work-together/

Teraz najčítanejšie

Tradičné družstvo

Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov.

Tento blog je platený.