Denník N

Počas štúdia pracovala na výskume protinádorových liečiv, dnes vzdeláva deti na Základnej škole v Lozorne.

V roku 2019 odštartovali svoju cestu v programe Teach for Slovakia, kde počas nasledujúcich dvoch rokov pracovali na zlepšovaní vzdelávacieho systému na Slovensku. V sérii krátkych medailónikov vám predstavíme našich čerstvých absolventov programu a nahliadneme do ich skúsenosti. Ako ďalšiu predstavujeme Petru Kozákovú.

Kto je Petra Kozáková?
Petra pochádza z okresného mesta Tvrdošín na Orave. Na Gymnáziu, ktoré navštevovala, viedla študentský parlament a vo svojom voľnom čase tancovala a spievala vo folklórnom súbore Oravan. Je absolventkou klinickej biochémie na UK v Bratislave, kde počas svojho magisterského štúdia pracovala vo výskume protinádorových liečiv. Popri štúdiu na vysokej škole sa venovala práci s deťmi a mládežou na rodnej Orave. V Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Bratislave sa zapájala do príprav rôznych spoločenských aj kultúrno-vzdelávacích podujatí. Pod záštitou UPeCe viedla prípravu dobrovoľníkov na misie, ktorú spoločne ako tím zavŕšili účasťou na letných misiách v Rumunsku. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala rok ako IT tester v  softvérovej firme.

Po rokoch strávených s deťmi a mladými ľuďmi postupne zistila, že nechuť vzdelávať sa, je veľakrát zakorenená v zlých alebo nepríjemných skúsenostiach, ktoré dieťa v škole zažilo – či už vplyvom iných detí alebo frustrovaného učiteľa. Za frustráciou učiteľov často stojí slabá motivácia či zlé nastavenie systému, ktoré veľmi limituje ich kreativitu a chuť pracovať. Práve preto by aj ona chcela prispieť k zmene tohto systému, aby sa raz učitelia aj žiaci mohli tešiť do školy.

Medzi jej záľuby patrí spev a tanec. Rada trávi čas s rodinou a priateľmi, číta, podieľa sa na organizácii rôznych akcií a podobne.

Kam nasledovali jej kroky po ukončení programu?
Aj naďalej sa venuje učeniu na Základnej škole v Lozorne. Počas dvoch rokov učenia s podporou programu Teach for Slovakia, našla vášeň pre toto povolanie a ešte viac sa utvrdila v tom, že každé dieťa (či je to dieťa zo slabého sociálneho prostredia, bohaté či patriace do marginalizovanej komunity) potrebuje a zaslúži si lásku a prijatie úplne rovnako.

Čo považuje za svoj najsilnejší zážitok?
Počas dvoch rokov, ktoré učila pod záštitou TFS, bola svedkom neskutočného dopadu pandémie a to nie len na žiakov, ale v prvom rade na staršie kolegyne, ktoré by svoj vzťah ku novodobým technológiám rozhodne nepopísali ako priateľský. Preto sa počas prvých mesiacov pandémie spolu s kolegyňou Miškou rozhodli pripraviť mini školenie pre kolegyne, v ktorom by mohli získať aspoň úplne základné počítačové zručnosti (základy Wordu, Excelu, rôznych aplikácií …). Prečo to bolo pre ňu také dôležité? Počas svojho života sa často stretávala s názormi ľudí, že učitelia sú veľmi leniví aby sa učili nové veci a preto budú používať učebnice našich prarodičov ešte ďalších pár generácií. V skutočnosti sa však každý z nás bojí toho čo nepozná. Je to celkom prirodzené. Aj preto mnoho ľudí reaguje povedzme nie nadšene, keď ich niekto núti pracovať s niečím čo neovládajú aj keď by im to v skutočnosti veľmi uľahčilo život. Skúsenosť vzdelávania starších kolegýň bola pre ňu veľmi obohacujúca, lebo mohla v týchto dámach spoznať veľmi šikovné a pokorné ženy, ktoré boli vďačné za to, že predtým ako sú donútené pracovať v nejakom programe, niekto ich ho naučí používať.  Práve nedostatočné vzdelávanie učiteľov Petra považuje za jeden z najväčších problémov slovenského školstva.

Aká bola jej najväčšia výzva a na čo je najviac hrdá?
Jej najväčšou výzvou počas programu bolo prijať pravdu o tom, že napriek všetkej vynaloženej snahe, nemôže zachrániť všetky deti.

Najviac hrdá je na to, že jej mladí, ktorým sa venovala, povedali, že je ich vzor.

A na záver – jej obľúbený výrok/motto:
,,Kto chce, hľadá riešenie, kto nechce, hľadá výhovorku.”


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada správna rada, v ktorej sú medzi inými Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture, Jana Bavoľárová, riaditeľka partnerskej školy Teach for Slovakia, či Ján Hero, splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria a je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.