Denník N

poľnohospodárstvo: nemáme model II.

zjednodušené nazerane na svet prináša zjednodušené riešenia. a ak sa k tomu pripočíta bulharská konštanta populizmu, dostaneme výsledok, ku ktorému sa nedá nevyjadriť: nezmysel.

celkom pravidelne sa objavujú návrhy poslanca pána Fecka, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva. objavujú sa ako blesk z čistého neba, šokujú (aj odbornú) verejnosť a spravidla sú poplatné nejakému trendu, ktorý má potenciál zaujať dosť široké publikum ktoré problému nerozumie. a pán poslanec má nejaký dar, ako nasmerovať riešenie zlým smerom, viď

tím ministra Vlčana poslanec Fecko opustil, no na regulácii vývozov potravín sa zhodujú. A farmári zúria

na prvé čítanie nezmysel.
na druhé čítanie nedôjde, ale začnete uvažovať, že by nápad mohol mať racionálne jadro. má.
na tretie čítanie už nedôjde, pri objavení jadra problému už sa črtá úplne iné riešenie.

spojenie ochrany slovenského občana a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti je nutné, ale návrh sa v podstate dotkne skoro 2700 poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú schopné vyprodukovať aspoň 400 ton poľnohospodárskych plodín (pri priemernom výnose cca 5 ton/hektár pre obilie), pri ostatných plodinách je ich podsatne viac, nemusia mať také veľké výmery, aby vyprodukovali 400 ton produktov. (priemerné výnosy sú asi 40 ton/hektár pre cukrovú repu, 25 ton/hektár pre zemiaky).

ak štát hovorí, že ak ich poľnohospodár nebude môcť vyviesť, lebo mu to štát nedovolí, tak štát bude vyrovnávať náklady. Úvaha pána poslanca má z môjho pohľadu dve chyby, zvyšuje administratívnu záťaž a druhá, je podstatnejšia, výsledkom obmedzenia vývozu prvotných surovín na ďalšie spracovanie bude požiadavka na zvyšovanie skladových kapacít, ktoré nemáme a ktoré štát nepodporuje v takej miere, ako by mal. a nedostatok skladových kapacít spôsobí, že napríklad obilie (určené na vývoz) sa nebude dať spracovať v potravinárskom priemysle (lebo tiež nemáme kapacity) a tak sa bude používať ako kŕmne obilie pre živočíšnu výrobu, ktorú tiež nemáme. a tak nakoniec skončí v lepšom prípade v spaľovni.

je to samozrejme čierny scenár, ale bohužiaľ, vysoko pravdepodobný. riešenie vyplýva z predchádzajúcich úvah: zvyšovanie skladových kapacít, vytváranie poľnohospodársko-potravinárskych reťazcov (od prvovýroby, cez skladovanie k spracovaniu a predaju). možno je populárnejšie riešiť problém okamžite, ale problém je zložitejší a vyžaduje riešenia, ktoré presahujú volebné obdobie.

 

 

Teraz najčítanejšie