Denník N

Zavrhnime whataboutizmus a nevšímajme si čo sa deje

Pani Nicholsonová žasne nad tým, ako upadlo slovenské školstvo, lebo len málo Slovákov považuje Rusko za jednoznačného agresora  v prípade vojenského konfliktu na Ukrajine.

Nuž áno, to, že slovenské školstvo veľmi upadlo, asi nevidí len minister školstva a minister financií, mimochodom o oboch sa hovorilo ako o plagiátoroch, ale radi sa zapoja do protestov proti sebe samým. To kvalite školstva na Slovensku určite prospeje.

Či patrila pani Nicholsonová a iní naši politici k najlepším žiakom neviem. Ale nezdá sa mi veľmi rozumné v prípade, ak máme veriť, že čelíme nebezpečnému agresorovi, aby sme sa dobrovoľne vzdali dodávky ropy a zemného plynu za výhodné ceny, z ktorých môžeme vybudovať nielen silnú ekonomiku, ale aj silnú armádu a nahradili to ekonomickým Černobyľom, ktorý nás nielenže posunie do konca 19. storočia, ale totálne oslabí našu schopnosť obrany.

Ak sa USA a iné krajiny nevzdali dodávky pre ich ekonomiku dôležitých surovín z Ruska, prečo sa my vzdávame dodávky kľúčových a pre nás nenahraditeľných zdrojov energií ? Rusko zvýšilo objem predaja týchto surovín od začiatku vojenského konfliktu, pretože ich dodáva vo väčších množstvách napríklad do Indie a Číny. To si môže dohľadať o chvíľu každý dôchodca na Slovensku na internete, potom čo mu naša múdra ministerka dodá tablet.

Okrem toho, že Rusko zvýšilo objem predaja, zvýšila sa aj ich cena na svetových trhoch, kvôli sankciám uvaleným na Rusko.

Takže Rusko asi nepoloží na kolená to, že mi nebudeme odoberať od neho plyn a ropu. Nás to na kolená položí určite. A asi budeme lepšie pripravení čeliť hrozbe Ruska ako chudobný a  zbedačený štát, ktorý ani nevie, či jeho občania vôbec chcú, aby jestvoval.

Nedávno zverejnený prieskum ukázal, že voliči strany PS, by prví zdupkali, keby hrozil vojnový konflikt. Voliči tejto strany asi nemajú vysoké právne povedomie, keď si neuvedomujú, že zdupkať z územia štátu, ak by bola vyhlásená všeobecná mobilizácia, by mohlo znamenať spáchanie zločinu. Títo voliči asi nemajú veľa informácií o tom, čo znamená byť občanom štátu, aké sú povinnosti občana a o iných nudných veciach.

Keďže táto partia odmieta prísne delenie na mužov a ženy, čo znamenalo, že na mužov sa vzťahuje vojenská povinnosť ( § 5 zákona o brannej povinnosti číslo 570/2005 Z. z.)  a nie na ženy, možno bude potrebné zmeniť zákony a rozšíriť vojenské povinnosti, u nás tradične spadajúce na mužskú populáciu aj na ženy a všetky ostatné pohlavia, vrátane zvierat.

Ale kým k tomu dôjde, mužskí  respondenti v prieskume, ktorí by zdupkali by si mohli pripomenúť nasledovné:

Podľa § 10 odsek (1) zákona o brannej pohotovosti „Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu; o ročníkoch registrovaných občanov povolaných na odvod rozhoduje prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky; o termínoch odvodu rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“

Odporúčam, aby sa občania oboznámili aj s ďalšími paragrafmi tohto zákona, obzvlášť tými, ktoré sa týkajú mobilizácie ozbrojených síl. Najmä, ak máme vládu a ministra obrany, ktorí veľmi aktívne a s nadšením podporujú zatiahnutie nášho štátu do vojnového konfliktu súčasne s jeho úplným ekonomickým ochromením.

Neviem, či by niekto, komu skutočne ležia na srdci záujmy Ruska a jeho prezidenta Putina, vedel viac konať v jeho prospech, ako súčasná slovenská garnitúra.

Naše médiá sa nepretrhnú v informovaní občanov Slovenska napríklad o dátach, ktoré zverejňuje Eurostat, podľa ktorých dosiahla priemyselná inflácia ku dňu 16.5.2022 v Eurozóne 36,8 % , na čom má podiel priemyselná inflácia v Írsku (106,1 %), Rumunsku (67,6 %), Dánsku (62%), Belgicku (50,4 %), Španielsku (46,6 ), Taliansku (46,5 %), Holandsku (37,2 %), Nemecku (30,7 %), Rakúsku (27,9 %), Francúzsku (26,5 %). https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14613687/4-03052022-BP-EN.pdf/3c7d85b8-2893-f4af-0535-cde75b19129b?t=1651561474088

Zaujímavejší pre nás však môže byť údaj o páde ekonomiky v Európe o 1,8 %, na ktorom má zo štátov vplyv na prvom mieste pád ekonomiky Slovenska o 5,3 %, následne pád ekonomiky Nemecka o 5 %, Rakúska o 2,9 %, Španielska 1,8 % a Belgicka 1,4 %. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636032/4-13052022-AP-EN.pdf/856c2d2a-adc3-25ee-66d5-f4aacc90c5b5?t=1652362973659

A to sme ešte neokúsili dôsledky odstavenia od ropy a plynu. Ale pre tak vzdelaných politikov a ich podporovateľov bude asi potrebné, aby si vyskúšali dôsledky svojich rozhodnutí na vlastnej koži.

Málokto z nás si vie predstaviť čo nás čaká. Ale naša vláda je ako slepý kôň na Veľkej Pardubickej – nevidí prekážku.

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..