Denník N

Za 3 roky sa u nás predalo o 368 % viac elektromobilov. Prečo to nestačí?

Slovensko má v oblasti elektromobility stále medzery a oproti iným krajinám sme pozadu. Aká je aktuálna situácia u nás, ale aj v iných krajinách? A čo je najdôležitejšie, ako môže Slovensko tieto medzery vyplniť?

Elektromobilitu na Slovensku, ale aj inde vo svete, podčiarkuje veľa faktorov. Od kúpnej sily obyvateľstva, cez stav nabíjacej infraštruktúry a cenu pridružených služieb, až po podporu zo strany štátu. Keď si však tieto faktory rozdelíte na drobné, zistíte, že Slovensko má v oblasti elektromobility stále medzery a oproti iným krajinám sme pozadu. Aká je teda aktuálna situácia na našom trhu a ako je to s elektromobiitou v iných, vyspelejších krajinách? A čo je najdôležitejšie, ako môže Slovensko tieto medzery vyplniť a dostať sa na úroveň iných krajín?

Áno, spomínal som medzery, ktoré v oblasti elektromobility máme. Netreba však zabúdať na to, že ich nielen musíme, ale aj dokážeme postupom času vyplniť. Vrátim sa však predtým o 2 roky dozadu. Práve vtedy totiž Slovenská asociácia pre elektromobily vyhlásila, že už v roku 2030 bude po našich cestách jazdiť 140 tisíc elektromobilov. Je však toto číslo pre náš trh reálne aj napriek tomu, že predaj elektromobilov u nás nestúpa tak, ako by sme si viacerí želali? A prečo sa vlastne v zahraničí darí elektromobilom a ich predaju lepšie ako na Slovensku?

Tak ako aj v iných oblastiach, aj pri elektromobilite je alfou a omegou spolupráca. Práve tá môže stav elektromobility na Slovensku zlepšiť, a to prostredníctvom šírenia osvety, prípravou kampaní, motiváciou či efektívnymi štátnymi príspevkami. Na to sa snažíme myslieť aj my v InoBat a pretaviť to do našich ambícií. Už za krátku dobu sme sa stali uznávaným hráčom na trhu, prispievame k tejto „revolúcii mobility“ a čo som veľmi rád, popri výskume, vývoji, výrobe a recyklácii batérií do elektromobilov nezabúdame ani na aktivity vo forme rôznych vzdelávacích programov či šírenia osvety.

  • SME KRAJINOU SO ZÁVÄZKAMI, KTORÉ MUSÍME SPLNIŤ. DOKÁŽEME TO VÔBEC?

Akčný plán EÚ ohľadne elektromobility má jasný cieľ, pričom obsahuje konkrétne záväzky aj pre Slovensko. Určite však so mnou budete súhlasiť v tom, že aktuálny stav elektromobility u nás nie je úplne uspokojivý a vo viacerých aspektoch zaostávame. V akých? K viacerým sa dostanem neskôr, avšak samé za seba hovoria čísla. Napríklad, zatiaľ čo počet registrácií vozidiel na elektrický alebo plug-in hybridný pohon dosiahol v EÚ za prvé tri štvrťroky 2021 18,9 %, na Slovensku to boli iba 3 %. Navyše, v 2020 bolo u nás zaregistrovaných 3 175 takýchto vozidiel, na splnenie cieľov EÚ však potrebujeme tento stav do roku 2025 zvýšiť na 55 000. Podobne nepriaznivo to pritom vyzerá aj s rozvojom nabíjacej infraštruktúry. V roku 2020 sme mali na Slovensku celkom 820 nabíjacích staníc, ktoré potrebujeme do roku 2025 navýšiť na 5 500. A ak pôjdeme podľa plánu EÚ, v 2030 ich budeme potrebovať až 25 000!

Toto sú však len dva z mnohých uhlov pohľadu, akým sa môžeme na dáta pozerať. Okrem toho, koľko elektromobilov jazdí na našich cestách či kde sa nabíjajú, je potrebné nazerať aj na ďalšie aspekty. Napríklad to, kam siahajú ceny elektromobilov, akými mechanizmami štát podporuje ich predaj, či v akom stave je ponuka. Preto ostávam aj naďalej pozitívny a aj napriek tomu, že elektromobilita na našich cestách je ešte stále len v plienkach, pevne verím, že sa bude čoraz viac rozbiehať.

  • PRÍKLAD SI MÔŽEME BRAŤ NIELEN ZO ŠKANDINÁVIE, ALE AJ NAŠICH BLÍZKYCH SUSEDOV

Za porovnaním reality dnešných dní nemusíme zachádzať ďaleko. Už len pri porovnaní Slovenska so susednými krajinami môžeme vidieť, že podpora elektromobility je u nás nedostatočná. Vyššiu podporu môžeme teda vidieť napríklad v Maďarsku, Rakúsku či Česku. Pozrime sa teda napríklad na Rakúšanov, ktorí napríklad minulý rok zdvojnásobili svoj rozpočet na podporu kúpy elektromobilu. A urobili to aj napriek tomu, že dopyt po elektromobiloch tam bol už predtým oveľa vyšší. Pozrime sa však aj na škandinávske krajiny, kde na cestách jazdí neporovnateľne viac elektromobilov ako spaľovákov. Napríklad Nórsko, ktoré je považované za  jednotku v elektromobilite, má zavedenú nulovú DPH. V prípade spaľovákov to však môže byť až 25 %. A to je len jeden z mnohých príkladov, z ktorých by mohlo čerpať inšpiráciu aj Slovensko.

  • NA ĎALŠÍ RAST MÁME EŠTE VEĽA PRIESTORU, ALE AJ VEĽKÝ POTENCIÁL

Na tému pripravenosti našej krajiny v rámci elektromobility sa vedú rozsiahle diskusie. Čísla sú však jasné. Aj keď záujem o elektrické autá u nás postupne rastie a za posledné 3 roky sme ich predali o 368 % viac, v absolútnych číslach je to aj tak málo. Ich celkový podiel je totiž stále len 0,08 % a hlboko pod európskym priemerom je aj záujem verejnosti o elektromobily. Za zmienku tiež stojí, že na 1 km máme len 1,92 verejných nabíjacích staníc. A keď už sme pri porovnávaní, aj na tých, čo máme, nabíjame 2x drahšie než Nóri. Áno, sú to nelichotivé čísla. Ukazuje nám to však, kde máme medzery, ale aj to, že máme obrovský priestor na zlepšenie. Aby som však nepísal len o nedostatkoch, rád by som sa pristavil aj pri krokoch, ktoré našu krajinu postupne posúvajú vpred. Patria medzi ne napríklad dotácie na budovanie nabíjacích staníc pre samosprávy a podnikateľov, dotačný program Elektromobilita & Slovensko či mnohé ďalšie. Je však potrebné zabrať a balík podpory rozšíriť. Preto som hrdý na to, že do neho môžeme svojim výskumom, vývojom a výrobou batérií prispieť aj my v InoBat.

  • ELEKTROMOBILITA: MOTIVÁCIA NIELEN PRE VODIČOV, ALE AJ ŠTÁT

Myslím si, že predaj elektromobilov by mala tlačiť nielen každá krajina, ale nezávisle od toho aj jej občania. Prečo? Hlavý dôvod je, myslím, každému jasný. Naša planéta funguje na ekologický dlh. Práve preto by mali byť hlavným motivátorom práve nulové emisie a eliminácia záťaže dopravy na naše životné prostredie. Samozrejme, ďalším motivátorom pre vodičov sú aj nízke prevádzkové náklady, ktoré pocítime samozrejme aj napriek tomu, že počiatočná cena auta je vyššia. Navyše, u elektromobilov odpadá povinnosť merania emisií, lacnejšie povinné ručenie, oslobodenie od cestnej dane či diaľničných poplatkov. A to nehovorím o omnoho nižších výdavkoch na pohonné hmoty.

  • SLOVENSKU CHÝBA UCELENÝ POHĽAD NA ELEKTROMOBILITU, ZÁROVEŇ VERÍME MÝTOM

Áno, myslím si, že je to tak. Nielenže nám chýba komplexný pohľad na elektrifikáciu dopravy, ale stále veríme aj množstvu mýtov. Tie sa zaujímavo snažil vyvrátiť napríklad aj Andy Palmer, ktorý je doslova legendou automotive sveta a aktuálne tiež pôsobí na Slovensku u nás v InoBat. Jeho blog ukazuje TOP 8 mýtov zo sveta elektromobility a určite stojí za prečítanie. Myslím si, že v tejto oblasti je potrebná aj veľká podpora vzdelávania, na čo sa snažíme tiež myslieť. Preto sme aktívni aj v spoluprácach s akademickou obcou, a to prostredníctvom nášho programu BATTERYacademy. Pretože pokiaľ začneme so vzdelávaním v tejto oblasti dostatočne skoro, vezmeme si dobré príklady aj zo spomínaného zahraničia. A ak sa posnažíme ešte viac, už čoskoro môžu aj naše slovenské cesty slúžiť čoraz väčšiemu množstvu elektrických vozidiel rôzneho druhu.

Aj keď je na Slovensku elektromobilita stále viac-menej v plienkach, verím, že si vezmeme príklad a inšpiráciu zo zahraničia. Ak totiž chceme prejsť na elektromobilitu a ekologickejšie formy dopravy, nesmieme poľaviť v osvete a motivácii. Naopak! Inovujme, kreujme, majme nové nápady, vízie a riešenia, a čo je tiež nevyhnutné, rozprávajme sa o tom a približujme ľuďom všetky nové vymoženosti, ktoré trh ponúka. Aj my sa tak môžeme postupom času stať krajinou, v ktorej budú elektromobily prevažovať nad tradičnými spaľovákmi.

 

OTO PISOŇ
Senior Project Manager, InoBat

Teraz najčítanejšie

InoBat

InoBat je slovenská spoločnosť založená v roku 2019 zaoberajúca sa výskumom, vývojom, výrobou a recykláciou batérií s dlhodobým cieľom slúžiť európskemu trhu s novými energetickými riešeniami. Hlavnými odvetviami sú InoBat Auto, ktorý sa zaoberá R&D a výrobou batérií do elektrovozidiel, InoBat Energy, zaoberajúci sa skladovaním energie a InoBat Recyling, prinášajúci riešenie na recykláciu batérií. Okrem toho, InoBat pracuje aj na rozvoji InoBat Charging, ktorý rieši nabíjaciu infraštruktúru a InoBat Hydrogen pre vodíkové a alternatívne pohony. Najrozvinutejšou odnožou spoločnosti InoBat je InoBat Auto, ktoré umožňuje elektrickú mobilitu vytváraním svojich unikátnych batérií pre zelenší svet. Sme batériová spoločnosť „Discovery to Delivery“ s jedinečným výskumom a vývojom v oblasti výroby prinášajúcim riešenia šité na mieru pre svojich zákazníkov. www.inobat.eu

Tento blog je platený.