Denník N

Pokrytec Pellegrini kritizuje vládu. Ako treba krajine v súčasnej kríze pomôcť?

Peter Pellegrini. Foto N – Vladimír Šimíček

Vláda rieši všetko možné, len nie potreby občanov a pomoc pri zdražovaní. Už skôr v priebehu tohto mesiaca to uviedol predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. ,,Ak neviete vládnuť, zabaľte to a choďte preč,“ vyzval Pellegrini. Verí, že ignorantstvo, neschopnosť a arogancia moci sa už na Slovensku nedajú dokopy.1

Súhlasím, že o ľudí sa v tejto náročnej dobe treba postarať, avšak netreba ich kŕmiť a starať sa o nich ako o nesvojprávnych občanov, tak, ako to zvykne robiť (slovenská) sociálna demokracia. Jedno čínske príslovie hovorí, že ak dáš človeku rybu, nasýtiš ho na jeden deň, avšak ak ho naučíš chytať ryby, nasýtiš ho na celý život. Preto si myslím, že je správnejšia cesta ktorou išli v minulosti napríklad Bill Clinton či Tony Blair, ktorí tvrdili, že človeku treba pomôcť predovšetkým postaviť sa na jeho vlastné nohy, aby si v budúcnosti, pokiaľ to samozrejme bude možné, pomohol už viac-menej sám.

Bývalý kancelár SRN a tvorca nemeckého ekonomického zázraku po 2. svetovej vojne Ludwig Erhard povedal, že vláda nemôže dať ľuďom viac ako od nich sama vo forme daní a odvodov vyberie. Ak je štátny rozpočet dlhodobo v deficite, prejaví sa to na vládnom dlhu. Preto treba hospodáriť čo najšetrnejšie a dosahovať čo najnižší deficit, ideálne žiadny. V čase krízy, akú zažívame, je potrebná fiškálna pomoc zo strany vlády aj monetárna pomoc zo strany centrálnej banky. Nie je to jednoduché, ale pomoc štátu v prípade zlej ekonomickej situácie a prerozdeľovanie dôchodkov je jedna z jeho základných funkcií. V čase krízy by vládne výdavky mali smerovať k posilneniu agregátneho dopytu a posilneniu dopytu po investíciách. Investície uskutočnené v tejto dobe pomôžu v budúcnosti nasmerovať ekonomiku k vyššiemu a rýchlejšiemu rastu. K tomu koniec koncov slúži aj samotný Plán obnovy a odolnosti z dielne Európskej únie.

Pellegrini len opakuje vzletné populistické frázy určené voličom a kritizuje vládu. Pozrel sa už do zrkadla a zhodnotil, ako vládol on? Kam Smer posunul krajinu? Faktom je, že ju posunuli ekonomicky a konkurenčne dozadu. Ľudia musia byť predovšetkým vzdelanejší (až potom budú bohatší a šťastnejší) a štátna pomoc by mala byť podľa možností čo najadresnejšia a najefektívnejšia. A ak sme väčšinovo kresťanským a sekulárnym národom, mali by sme lipnúť na hodnotách, ktoré sú pre kresťanstvo a humanizmus príznačné. Nie na “hodnotách” na ktorých je postavený Smer, Hlas a množstvo ďalších súčasných politických reprezentácií, čo sú “hodnoty”, ktoré na súčasnej vláde paradoxne kritizuje práve Pellegrini: ignoranstvo, neschopnosť a arogancia moci.

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.