Denník N

Ceny európskej kultúry

Poznáte slovenské laureátky a laureátov? V rámci spoločnej EU kultúrnej politiky funguje systém komunitárnych grantov, ale aj ďalších stimulov pre kultúrnych aktérov. Sú nimi predovšetkým rôzne ocenenia, ktoré majú vyzdvihnúť „best practice“.

Cena Európskej únie za literatúru (EUPL) predstavuje ocenenie pre začínajúcich autorov a autorky beletrie z Európskej únie aj mimo nej. Cena, do ktorej udeľovania sa zapája 41 krajín z programu EÚ Kreatívna Európa, zviditeľňuje počas trojročného cyklu 41 nových výnimočných literárnych talentov. EUPL sa zameriava na kreativitu a rozsiahle a rozmanité bohatstvo súčasnej európskej literatúry v oblasti beletrie a jej cieľom je podporovať rozširovanie literatúry v rámci Európy a podnecovať väčší záujem o inonárodné literárne diela. Na prebiehajúcom ročníku sa zúčastňuje štrnásť autorov a autoriek zo štrnástich krajín a prináša niekoľko zmien: namiesto výberu jedného laureáta z každej zo zúčastnených krajín určí sedemčlenná porota jedného celkového víťaza z tejto skupiny a ďalších päť získa čestné uznanie.

Nominujúcou inštitúciou za Slovensko bolo v tomto roku Literárne informačné centrum, ktoré do výberu slovenskej nominácie prizvalo aj expertov z externých inštitúcií. Zhodli sa, že zástupcom Slovenska v tomto ročníku EUPL má byť Richard Pupala s knihou Ženy aj muži, zvieratá (2020, Lindeni). Pupala sa vyprofiloval ako najvýraznejší súčasný slovenský poviedkar. Získal si priazeň čitateľov i kritiky a všetky tri jeho knihy boli nominované na rešpektované literárne ceny. Kniha Muži aj ženy, zvieratá prepája zdanlivo samostatné prózy do vyššieho komponovaného celku. Na malej ploche dokáže realisticky a pritom moderne evokovať silnú životnú drámu. V centre jeho záujmu sú sociálne témy: marginalizovaní ľudia, outsideri či deti z rozvrátených rodín a ich subjektívne vyrovnávanie sa s neľahkou životnou situáciou. Je to písanie plné silných emócií, ale bez lacného sentimentu.

Richard Pupala | EU Prize for Literature

Európska komisia a Fundació Mies van der Rohe oznámili dvoch víťazov Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru – Mies van der Rohe Award 2022: Víťazom v kategórii architektúra sa stal projekt Grafton Architects Town House na Kingstonskej univerzite v Londýne a víťazom v kategórii začínajúca architektúra sa stalo družstevné bývanie La Borda od spoločnosti Lacol v Barcelone. Oboch víťazov dnes na tlačovej konferencii v Bruseli vyhlásil Tamás Szűcs, riaditeľ odboru kultúry a tvorivosti Generálneho riaditeľstva Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Vyhlásenie je vyvrcholením mimoriadne dlhého trojročného pandemického procesu, v rámci ktorého bolo na ocenenie, ktoré sa považuje za najvyššie vyznamenanie pre architektúru v Európskej únii, nominovaných 532 diel zo 41 krajín.
Slovensko medzi finalistami nemá zastúpenie. Rovnako ani v shortliste 40 najlepších európskych stavieb, z ktorého porota vyberala finalistov. V prebiehajúcom ročníku Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru, ktorá je všeobecne považovaná za najprestížnejšie ocenenie za architektonickú tvorbu na starom kontinente, bolo celkovo nominovaných 532 prác zo 41 krajín. Diela navrhli nezávislí odborníci, národné profesné organizácie a poradný výbor Ceny. Diela za Slovensko nominujú Slovenská komora architektov a dvaja nezávislí experti, menovaní Nadáciou Miesa van der Rohe: Henrieta Moravčíková a Štefan Moravčík (ARCHINFO). Nominovaní boli: Prístavba Čachtice, Pavol Paňák, Monument Majer, n/a, Nový park Leopoldov, n-1, Nádvorie Trnava, Vallo Sadovsky Architects, Dom V, Martin Skoček, Cintorín Prešov – Šváby, STOA architekti.
V roku 2016 sa začala udeľovať cena Young Talent Architecture Award (YTAA), ktorá dopĺňa Cenu EÚ za súčasnú architektúru s cieľom podporiť talent nedávno promovaných architektov, urbanistov a krajinných architektov. Slávnostné udeľovanie cien YTAA v rokoch 2016 a 2018 bolo „sprievodným podujatím“ Bienále architektúry v Benátkach. Putovná výstava (začínajúca sa v Benátkach) predstavuje návrhy z užšieho výberu v Európe i mimo nej.

Laureáti cien 2021 European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, najvyššieho ocenenia Európy v tejto oblasti, budú vyhlásení v septembri. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia proti COVID-19 sa posledné slávnostné odovzdávanie cien Európske dedičstvo 2021 konalo pre približne 220 návštevníkov, ale naživo ho sledovali stovky odborníkov v oblasti dedičstva, dobrovoľníkov, milovníkov a podporovateľov z celej Európy i mimo nej. Slávnostný ceremoniál patril k vrcholom samitu o európskom kultúrnom dedičstve 2021, ktorý sa konal od 21. do 24. septembra v meste Benátky, ktoré je súčasťou svetového dedičstva. Tento rok si pripomíname 20. výročie udeľovania najprestížnejších európskych cien v oblasti kultúrneho dedičstva. Naposledy cenu v SR získal projekt Academie Istropolitany Nova.

Značka Európske dedičstvo European Heritage Label sa udeľuje budovám, dokumentom, múzeám, archívom, pamiatkam alebo udalostiam, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri vytváraní dnešnej Európy. Jej cieľom je zlepšiť porozumenie a uznanie spoločného a rôznorodého dedičstva EÚ zo strany občanov a najmä mladých ľudí. Celkový počet lokalít, ktoré sú držiteľmi značky je momentálne 60. Značku Európske dedičstvo za rok 2021 získali: Múzeum kultúry a archeologické nálezisko Vučedol, Vukovar (Chorvátsko); archeologické nálezisko staroveká Nemea (Grécko); trácke umenie vo východných Rodopách: Aleksandrovská hrobka, Haskovo (Bulharsko); Banícky park Almadén v Ciudad Real (Španielsko); Kláštor svätého Willibrorda v mestečku Echternach (Luxembursko); historické centrum Turaida v Sigulde (Lotyšsko); stredoveké nástenné maľby v kostoloch regiónov Gemer a Malohont, Rimavské Brezovo (Slovensko); krajinná oblasť Oderbruch, Seelow (Nemecko); Palác Európskej dunajskej komisie v Galati (Rumunsko); univerzitný kampus Seminaarinmäki v Jyväskylä (Fínsko); antifašistický dokument známy ako Manifest z Venototene (Taliansko) a Múzeum migrácie (MMM) v Bruseli (Belgicko). Dvanásť kostolov na Gemeri a Malohonte je jedinečných najmä pre svoje gotické fresky zo 14. a z 15. storočia. Nezávislí odborníci z celej Európy odporučili udelenie značky 12 z celkového počtu 21 lokalít, ktoré vopred vybrali členské štáty EÚ.

Hudobné ocenenie European Border Breakers Award (EBBA) má ambíciu podporiť 10 debutujúcich hudobných umelcov v predaji ich albumov a v koncertnom turné do zahraničia. Jej cieľom je stimulovať cezhraničný pohyb umeleckých diel a podčiarknuť tak veľkú diverzitu hudby v Európe. Každoročne sa udeľuje desiatim hudobníkom alebo skupinám, ktorých debutový album sa v predchádzajúcom roku zaradil medzi najpredávanejšie za hranicami ich domovskej krajiny. Medzi víťazov EBBA patrí napríklad Adele, Tokio Hotel, Zaz, Lykke Li, Katie Melua a iní. 

Európska filmová akadémia vyberá každoročne do širokej nominácie na Európske filmové ceny filmy, o ktorých bude v najbližších týždňoch rozhodovať vyše 3800 členov akadémie. Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) navrhla na Európske filmové ceny Cenzorku, snímku režiséra Petra Kerekesa a producenta Ivana Ostrochovského. Dej drámy Cenzorka sa odohráva na Ukrajine, v jednej z odeských ženských väzníc, kde filmoví tvorcovia strávili návštevami a nakrúcaním šesť rokov. Väčšina protagonistiek vo filme hrá svoj skutočný príbeh. Európske filmové ceny udeľuje každoročne od roku 1988 Európska filmová akadémia za vynikajúce výsledky v oblasti európskeho filmu. Ceny sa udeľujú v 26 kategóriách, z ktorých najdôležitejšia je Najlepší film. Zameriavajú sa na európsku kinematografiu a európskych producentov, režisérov a hercov. V poradí 35. ročník odovzdávania Európskych filmových cien sa uskutoční v sobotu 10. decembra v Reykjavíku. Nominácie zverejnia 8. novembra.

Cena LUX je Filmová cena organizovaná Európskym parlamentom a Európskou filmovou akadémiou v spolupráci s Európskou komisiou a sieťou kín Europa Cinema pozýva európske publikum, aby sa pridalo k porote a odovzdalo svoj hlas pre svoj obľúbený film. Nominované filmy v ročníku 2022: Flee od Jonasa Pohera Rasmussena, Great Freedom od Sebastiana Meiseho, Quo Vadis, Aida? od Jasmily Žbanić. Filmy z tohto výberu sú každoročne premietané vo vybraných európskych kinách a tiež na online platformách. Najnovšie informácie ohľadom premietania v jednotlivých krajinách môžete nájsť na oficiálnom portáli filmovej ceny: https://luxaward.eu/sk/screenings-list Počas Týždňa LUX publika od 28. marca do 3. apríla 2022 boli jednotlivé filmy premietané simultánne počas troch večerov v mnohých členských krajinách EÚ. Záverečné umiestnenie filmu bude určené ako kombinácia verejného hlasovania a hlasovania poslankýň a poslancov EP, váha každej skupiny bude 50 %.

Najmladším ocenením je ekologická multidisciplinárna cena New European Bauhaus založená v roku 2021. Oblasťou je dizajn, architektúra, technológie a životné prostredie. Ceny budú oslavovať existujúce krásne, udržateľné a inkluzívne úspechy a podporovať mladú generáciu pri ďalšom rozvoji nových koncepcií a nápadov. Ceny sa budú udeľovať v 4 rôznych kategóriách, ktoré odrážajú tematické osi transformácie identifikované počas fázy spoločného navrhovania Nového európskeho Bauhausu a sú inšpirované názormi a skúsenosťami tisícov občanov a organizácií EÚ: Opätovné spojenie s prírodou, Obnovenie pocitu spolupatričnosti, Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú a Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora myslenia v rámci životného cyklu. V rámci súťaže budú udelené aj finančné ceny. Budú vyhlásené v júni v rámci podujatia New European Bauhaus Festival.

Na shortliste je aj projekt zo Slovenska z názvom ALGADE ART, Martin. Každodennou starostlivosťou o jazero, ako aj vytvorením Jazernej galérie vznikla udržiavaná verejná oddychová zóna, ktorá je obľúbeným miestom obyvateľov mesta nielen z blízkych sídlisk. Tvorba v jeho okolí vedie ľudí k prirodzenej potrebe starať sa o prírodu, poriadok a motivuje ich k tomu, aby boli súčasťou samotnej tvorby. Zvýšila sa rozmanitosť vtáctva, kvetov a ľudia môžu sledovať remeslo počas vyrezávania.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy