Denník N

Z višetreňá jedného záhoráka u dochtora na hųavu, u psichijatra …

Jeden dobrí známí ze Záhorá, ze Smolinského, zaujímaví príbjeh f šenku viprávjaų …

Protože pret ňekolkíma rokama mjeų, bohužel, mozgovú ´mŕtvičku´

a otftedi je každodeňe na lékoch a má ve hųavje aj plastovú hadičku,

mosí z času na čas zajít aj ke psichijatrovi, abi seriózňe jeho intelekt skontrolovaų,

lesik ti silné léki neovlivňujú jeho psichickí stav a na mozek negatívňe nepúsobjá.

A naposledi, enem pret pár dňama, ket zas naščívių teho dochtora – psichijatra,

ten odborňík na hųavu a mozek mu na papír jedno vječí kolečko nakreslių

a požádaų ho s plnú vážnoscú, abi do teho kolečka bježné hodzini dokreslių …

„A tak sem kreslių: pjet, deset, patnáct, dvacet, dvacetpjet, tricet, tricetpjet,

štiricet, štiricetpjet, padesát, padesátpjet, šedesát … a ešče štvrt kolečka zvíšiųo sa mje.

Z nečekaníma rozpakama sem sa friško podzívaų na teho dochtora, též on na mja,

potem na ti čudné hodzini nakreslené ve tri štvrci kolečka dzívali sme sa obá dva …

a já sem f tem mrtvolném cichu, keré hnet nastaųo, dost vinalézavo poznamenaų:

´Pán dochtor, to ste mi nakreslių ňejaké veliké kolečko…´“

F šenku na Záhorí sa čovjek pri pivje doví snat fšecičko … (-:

25.05.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...