Denník N

Augiášov chliev vo financovaní slovenského zdravotníctva

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil Správu o činnosti za minulý rok, ktorá má iný charakter, ako po minulé roky.

Takmer 6 miliárd eur povinných zdravotných odvodov slovenských občanov ročne púšťame do hrdzavého a deravého potrubia, ktorého stav je alarmujúci. Čo deklaroval minister Rudolf Zajac, keď zriadil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ostalo takmer dve desaťročia len v rovine politického marketingu. Úrad mal kontrolovať systém verejného zdravotného poistenia. Personálne obsadenie, legislatívny rámec a rozpočet mu to však umožňuje len v obmedzenej miere. V roku 2021 sa vedenie úradu pokúsilo navrhnúť legislatívne zmeny, z troch návrhov však prešiel len jeden, a to posilnenie nezávislosti úradu.

Nekonaním zodpovedných inštitúcií (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR ani Národná banka Slovenska) sú všetky tri poisťovne podľa EÚ štandardu vzťahujúceho sa na segment poisťovníctva podkapitalizované a dve nemajú dostatočnú likviditu. Jednou z hlavných úloh úradu pre tento rok bude rokovať so zodpovednými inštitúciami o okamžitej implementácii medzinárodného štandardu vrátane IFRS a smernice Solvency II.

Za rovnako kľúčové faktory pre obnovu celého systému však považujeme aj analýzu zákazu krížového vlastníctva a implementáciu DRG systému v súlade s európskym štandardom tak, aby poisťovne preplácali celkové náklady nemocníc, počnúc férovo nastavenými platmi všetkých zdravotníckych pracovníkov a naštartovanie celého procesu cenotvorby aj pre ambulantný sektor.

Systém verejného zdravotného poistenia nesmie ďalej hrdzavieť. Na základe platového automatu bude aj tento rok nevyhnutné zvýšiť platy zdravotníckych pracovníkov, ide však len o uhasenie malého ohňa a nerieši dlhodobú udržateľnosť systému. Vymeniť musíme systémovo celé potrubie, iná cesta než európsky štandard pre toky dnu aj von z neho v našich podmienkach nie je prípustná.

Celá Správa o činnosti ÚDZS vo všetkých súvislostiach je dostupná online na: https://lnkd.in/ezXpYKBX

Aktuálne pracujeme na Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021, zverejnená bude v júli.

Teraz najčítanejšie