Denník N

Príbeh Petržalka City – verejný priestor bez záruky (2.časť)

Petržalka City, horolezecká stena

Otázka už neznie, že či sa bude stavať, ale kedy sa bude stavať. Projekt, ktorý vzniká na základe podpisu šialenej zmluvy, ktorú by sa už dnes neodvážil podpísať žiadny primátor, spĺňa aktuálne všetky podmienky a prakticky neexistuje nástroj, ktorý by ho stihol zastaviť alebo zmeniť.

O bezprecedentnej nevypovedateľnej zmluve o nájme na 50 rokov medzi mestom Bratislava a developerom som už písal v prvej časti blogu tu. Na mestských pozemkoch si vďaka nej môže investor postaviť prakticky čokoľvek. Zmluva síce obsahuje honosný predmet nájmu, ale rieši len majetko-právny vzťah k územiu a žiadne jej ustanovenie nehovorí o tom, aké funkcie by mali mať budovy, ktoré na mestských pozemkoch vyrastú. A preto tam vzniknú hlavne byty. Véééľa nových bytov.

Snažím sa písať fér a preto druhým dychom dodám, že súčasťou projektu budú aj verejno-prospešné investície. Ich zoznam a projektový plán sú výsledkom dodatku č.3 k zmluve, ktorým v r.2020 mestské zastupiteľstvo ako-tak zabezpečilo optimalizáciu návrhu a vypracovanie Manuálu rozvoja územia Petržalka City. Už niekoľko rokov je vybudované ihrisko “Detský svet” a prednedávnom bol dokončený promenádny chodník. Projektový plán rieši na najbližšie roky aj ďalšie dohodnuté investície, napr. Severnú a Južnú lávku cez Chorvátske rameno, mestský park, úpravu brehov Chorvátskeho ramena a napokon aj námestie Petržalka City.

Ešte budeme čítať vela PR článkov o tom aké úžasné veci investor pre Petržalčanov vybuduje. Ja som dokonca presvedčený, že nová, verejnosti prístupná časť projektu bude famózna, veď teraz je tam pár skladov so smetiskom. Faktom však je, že zrevitalizované okolie bytoviek by malo byť jednak úplným štandardom a tiež prízvukujem, že všetky tieto investície budú hradené započítaním nájomného. Čiže sa nejedná o ďalší vklad developera navyše do priľahlého územia, ale len namiesto toho, aby zaplatilo nájomné magistrátu, použije tie peniaze na úhradu nákladov verejno-prospešných prvkov. Na jednej strane je skvelé, že sa peniaze za nájomné použijú priamo v dotknutom území, na druhej strane pomenúvajme veci pravým menom – nič nie je zadarmo, mesto Bratislava ani mestská časť Petržalka z tohto projektu nezískajú do svojej správy na svojich pozemkoch nič, ešte aj plánovaný kultúrny stánok bude v komerčnom režime.

Petržalka City - vizualizácia korza
Petržalka City – vizualizácia korza

“Najprv si na to musíme zarobiť“

Petržalka City je megalomanský projekt, ktorý bude stáť stovky miliónov EUR. Takáto investícia musí byť pochopiteľne rozdelená na viacero fáz, začne sa o pár mesiacov, budovať sa bude minimálne 10 rokov, pričom predstava investora je taká, že si najprv postaví bytovky a z predaných bytov bude následne financovať ďalšie etapy. A čo myslíte, ktorá fáza je naplánovaná ako posledná? Samozrejme tá, ktorá by mala byť venovaná verejnosti.

Mnohokrát sme už boli svedkami veľkolepých plánov, nie všetky sa dočkali úspešného konca. Čo ak si developer najprv postaví a predá bytovky a poslednú fázu už nezrealizuje? Veď načo, zarobené bude, a to, čo by malo slúžiť prevažne verejnosti bude mať nemalé náklady. Aktuálne neexistuje žiadna záruka, ani sankcia, ktorá by investora prinútila splniť vzájomne odsúhlasený plán.

Na pracovnom stretnutí primátora s mestskými poslancami na tému Petržalka City som preto vzniesol požiadavku, aby bol vypracovaný systém záruk, ktorý by zabezpečil dokončenie celého projektu, resp. stanovil sankcie pokiaľ sa tak nestane. Toto je minimum, čo musíme žiadať a kladne sa k tejto požiadavke vyjadril aj Matúš Vallo.

Petržalka City - mapa
Petržalka City – mestské pozemky prenajaté na 50 rokov

Stavebná uzávera alebo zmena územného plánu

Čo má spoločné Vallo s Ďurkovským, Ftáčnikom a Nesrovnalom? Keď si už každý z nich vyhodnotil, že zmluva je nevypovedateľná, tak počas pôsobenia všetkých primátorov mali všetci aspoň možnosť zmeniť územný plán. Mali na to dostatočne dlhý čas. Nestalo sa a teraz je už neskoro. Najviac práce sa urobilo práve za pôsobenia súčasného primátora, ale vec je tak komplikovaná a neprehľadná, že by na to stačila samostatná časť blogu. Ak oň bude záujem, pokúsim sa to zrozumiteľne vysvetliť.

Teraz v skratke a zjednodušene: Dobrá myšlienka sa stala obeťou vlastného systému. S cieľom vypracovať územný plán zóny, čo je vlastne podrobnejšie riešenie vymedzeného územia bola vypracovaná ako jeho podklad urbanistická štúdia celej centrálnej rozvojovej osi, ktorá je ale ešte stále v procese vyhodnocovania pripomienok. Extrémne dlhý proces a samotná dôležitosť, či citlivosť týchto materiálov hrá do karát developerom. Pretože ak neschválime žiadny územný plán zóny, tak bude naďalej platiť súčasný územný plán. A pokiaľ ho investor bude spĺňať (čo pri tých obrovských indexoch nie je žiadny problém), tak mesto nebude mať inú možnosť ako vydať súhlasné záväzné stanovisko k investícii (investor čaká na podpis) a mestská časť ako stavebný úrad bude musieť vydať stavebné povolenie.

Aj napriek všetkému sme sa predsalen pokúsili aspoň o formálne zaháhenie procesu obstarávania územného plánu zóny, ktorý by podľa jedného z výkladov umožnil vyhlásenie stavebnej uzávery. Preto som na zastupiteľstvo MČ Petržalka predložil uznesenie, v ktorom sme o to požiadali starostu Jána Hrčku. Samozrejme s tým, aby zároveň nebola ohrozená stavba druhého úseku električkovej trate. Uznesenie síce bolo schválené, ale do dnešného dňa, z viacerých dôvodov, ktoré je ešte potrebné obhájiť, nevykonané.

Týmto sme sa v príbehu Petržalka City dostali do prítomnosti a budeme sledovať jeho ďalší vývoj. Ako mestský poslanec podporujem súčasné vedenie, zároveň som však nekompromisný v témach, ktoré sa týkajú nás Petržalčanov. A pár mesiacov pred komunálnymi voľbami nás čakajú ešte dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnia vzhľad celej centrálnej osi v Petržalke.

autor: Ján Karman, poslanec VÚC, MČ Bratislava – Petržalka a mesta Bratislava
Sledovať ma na FB môžete tu: Dobrá Karma PRE Petržalku
A mailovať tu: [email protected]

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku