Denník N

Učím sa od detí: „Letí balón?“

foto: Peter Coch
foto: Peter Coch

Letieť sa dá, až keď ma pustia. Keď ma pustia s dôverou, že to zvládnem, aj za cenu rizika.

“Letí letí, všetko letí, čo má krídla všetko letí,… kačka letí, bicykel, pierko,…” Hrali sme sa s mojou takmer trojročnou vnučkou. Pri „balón letí“ nechala ruky dole a pri mojom spýtavo zdvihnutom obočí povedala: „balón letí, keď ho pustíš“.

Archetypálna hra, ktorá sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie ústnym podaním, zážitkom, tvárou v tvár, s emóciou, vášňou, mimikou. Nemá spísanú metodiku a postup, netreba ju vyučovať na pedagogických školách. Prepletá sa životom v prirodzených vzťahoch, príbeh rodiny, škôlky, komunity. Ponecháva priestor na tvorivosť a jedinečnosť prostredí, vzťahov, okolností, kultúry. Letí storočiami. Je stále po ruke. Len ich zdvihnúť do známeho gesta, povedať dve slová a všetci vedia, čo sa hráme.

Som veľmi vnímavý na to, čo sa nedá kúpiť a naučiť. Len zažiť a žiť ďalej. Je to jedna z mojich hodnôt, podľa ktorých sa rozhodujem pre to, kde chcem tráviť čas, pracovať a žiť.

Má to aj nevýhodu. Keď to nezažiješ v ranom detstve, je ťažké sa to potom naučiť. Deti, ktoré nemali rodičov v prvých rokoch života, tieto nenaučiteľné veci nadobúdajú ťažko. Dá sa to, ale je to ako učiť sa po čínsky. Porozumieť vzťahom, dôvere, empatii je možné, keď ich zažijem ako malé dieťa. Deti, ktoré zažili traumu a opustenie, potrebujú trpezlivých nových rodičov, ktorí sa tak trochu stávajú aj učiteľmi „čínštiny“.

Letí, keď ho pustíš!

Byť na šnúrke je ako byť na šnúrke. Letieť sa dá, až keď ma pustia. Keď ma pustia s dôverou, že to zvládnem, aj za cenu rizika. Pri „letí letí“ je pointou lietanie. Rovnako ako v živote. Už trojročné dieťa to vie. Byť na šnúrke je dôležitá fáza. Byť ale pustené s dôverou, letieť a mať možnosť bezpečne pristáť, je to, o čo v živote ide. Znova a znova.

 

Marek Roháček, predseda Návratu

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.