Denník N

Družstvá budujú lepší svet, dokážu ho ochrániť pred chorobami ekonomiky

Vedeli ste, že aj družstvá majú svoj medzinárodný deň? Medzinárodný deň družstiev (MDD) vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 16.decembra 1992 a slávi sa prvú júlovú sobotu. Tento rok pripadá na 2.júla. Ústrednú tému tohoročného MDD vyjadruje slogan:  “Družstvá budujú lepší svet.”

https://www.thenews.coop/global/

Či tomu veríte alebo nie, družstvá skutočne budujú lepší svet. Sú zamerané na ľudí a na dosahovanie takého cieľa, aký si členovia stanovili pri ich vzniku. Keď chceli mať  zamestnanie s dôstojnými podmienkami, tak si založili zamestnanecké družstvo. Keď chceli niečo vyrábať, tak si založili výrobné družstvo. Keď sa potrebovali chrániť v čase nepriaznivých situácií, tak si vytvorili poisťovacie alebo finančné družstvo. Keď chceli výhodne nakupovať, tak si vytvorili spotrebné družstvo. Poznáme aj družstvá invalidov alebo družstvá, ktoré riešia bytovú otázku, vydavateľské družstvá atď… Takto by sme mohli predstavovať rozmanité družstvá na celom svete, ale vždy by za každým z nich stáli jeho členovia a ich zámer.

Družstvá nie sú zamerané na bezbrehé dosahovanie zisku za každú cenu, ale organickým spôsobom reflektujú na rôzne situácie, ktoré život prináša, prispôsobujú sa a s ohľadom na ľudí, na svoju komunitu a na svoj cieľ sa v nich prijímajú kolektívne rozhodnutia. Ak ste napríklad zamestnanecké družstvo a zamestnávate 80 000 zamestnancov a postihne vás kríza, prijmete také rozhodnutia, ktoré nedovolia len tak prepustiť zamestnancov. Budete dovtedy hľadať riešenia, kým nenájdete také, ktoré je dobré pre členov. V klasickej spoločnosti je cieľom zisk a pre zisk sú niektorí akcionári schopní urobiť aj asociálne opatrenia. Dobrá správa je, že v družstvách nevzniká taká ekonomická nerovnosť, akú dnes vidíme pri veľkých spoločnostiach vlastnených jednotlivcami.

Družstevný obchodný model dokáže čeliť krízam. Aj ekonómovia vyzdvihujú odolnosť tohto druhu podnikania voči neduhom spojeným s výkyvmi ekonomického cyklu. Dokazujú to aj správy Medzinárodného družstevného monitoru (World Cooperative Monitor), ktorý už vyše 10 rokov monitoruje ekonomické, organizačné a sociálne údaje o najväčších družstvách na svete a ich udržateľný vplyv a prínos pre ľudí a planétu. Družstvá na celom svete ukázali svoju silu aj počas posledných 2 rokov, keď nás všetkých postihla pandémia COVID -19. Nepoložilo ich to, naopak mnohé čerpali silu zo spolupráce a jednoty.

V monitore sa uvádza, že 300 najlepších družstiev malo celkový obrat za rok 2019 viac ako dva bilióny USD (2 180 miliárd USD). Tieto družstvá pôsobia v rôznych hospodárskych sektoroch, vedie poisťovníctvo a poľnohospodárstvo. Veľkoobchod a maloobchod predstavuje v rebríčku tretí najväčší ekonomický sektor. Tohtoročné výsledky ukazujú, že na globálnej úrovni si veľké družstevné skupiny držia svoje miesto a obrat mierne rastie.

Na čele rebríčka sektora na základe obratu sú: japonský Zen-Noh v “Poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle”; na vrchole „Priemysel a služby“ je Corporación Mondragón (Španielsko); vo „Veľkoobchode a maloobchode“ je na prvom mieste nemecká skupina REWE Group; v sektore „Poistenie“ vedie rebríček Nippon Life (Japonsko); Groupe Crédit Agricole vedie sektor „finančných služieb“; Sistema Unimed (Brazília) má vedúce postavenie v sektore “Vzdelávanie”, „Zdravotníctvo a sociálna práca“; a nakoniec v „Ostatných službách“ je na najvyššej pozícii japonská asociácia Nihon Delica Foods.

Z výsledkov monitoru je nesporné, že družstvá sa vedia oveľa viac prispôsobiť v časoch krízy a rýchlejšie sa z nej zotaviť. Dokážu byť oveľa viac šetrnejšie aj k našej planéte. Je to možné vďaka silným princípom, ktoré sú hlavnými piliermi družstevníctva. Pozornosť sa tu zameriava na členov a na komunitu, a to je dobrý základ obchodného modelu, ktorý je spravodlivý, solidárny a udržateľný. Je len na škodu, že na Slovensku neexistuje širšia podpora a osveta zo strany štátu pre tento model podnikania. Ak Vás myšlienka družstevníctva zaujala, prečítajte si aj ďalšie naše články na našom blogu.

Aj Tradičné družstvo je zamerané na nás členov. Našim cieľom sú družstevné dôchodky, aby sme si zaistili vyššiu kvalitu života, a to nielen v dôchodku, ale kedykoľvek počas nášho života. Riadime sa stratégiou, ktorá je trvalo udržateľná, naše know-how  je ocenené znalcom na viac ako 1 mil.eur. Bez úverov a cudzích zdrojov organickým spôsobom budujeme projekty, ktoré sú stabilné, udržateľné a hodnotné. Či už sú to doživotné dovolenky pre členov, spoluvlastníctvo na projektoch s platobnými službami, alebo nabíjacími stanicami pre elektromobily. Ak chcete vedieť čomu sa venujeme, spoznajte nás bližšie.

Členovia Tradičného družstva.

 

Teraz najčítanejšie

Tradičné družstvo

Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov.

Tento blog je platený.