Denník N

Odpočet mojej nečinnosti

Z návrhu na moje odvolanie, ktorý podal poslanec Fico, sa dozvedám, že, citujem: „Vzhľadom na nečinnosť R. Sulíka sa dá oprávnene očakávať doslova brutálny nárast cien plynu pre domácnosti“. Tiež sa z návrhu na odvolanie dozvedám o, citujem, „absolútnej ignorancii slovenských národných ekonomických záujmov“. Tak sa na to pozrime pekne po excelovsky.

Nebudem vymenúvať, čo sme na ministerstve spravili za prvé dva roky od môjho nástupu do funkcie, to nájdete tu.

Toto sú kroky, ktoré sme podnikli v období posledných štyroch mesiacov, najskôr k elektrine:

 1. Docielili sme dohodu so Slovenskými elektrárňami, podľa ktorej na roky 2023 a 2024 nestúpnu ceny elektriny oproti dnešným cenám, to je 13,9 centa na jednu kWh. K tejto dohode už máme takmer finálnu zmluvu, ktorá bude podpísaná ešte tento mesiac.
 2. Vyriešili sme dovoz jadrového paliva z Ruska počas vojny na Ukrajine, doteraz prišli tri letecké náklady a pripravujeme ďalší transport. Toto palivo je zatiaľ nenahraditeľné a nevyhnutné na výrobu elektriny.
 3. Zároveň sme rozbehli riadnym, korektným spôsobom program Zelená domácnostiam, kedy už nerozhodujú „rýchle prsty“, ale pripravenosť na inštaláciu. Aktuálna výzva, ktorá bola spustená v pondelok o 15tej, teda presne pred tromi dňami, bola navýšená až na 30 mil. eur. V tejto chvíli je vyčerpaných 4,8 milióna eur.
 4. Pripravili sme takzvaný zimný energetický balíček, ktorý okrem iného uľahčuje prístup na trh, podporuje samospotrebu a zvyšuje transparentnosť. Tento zákon je práve teraz v druhom čítaní a dúfam, že ho podporia aj poslanci Smeru, aby trochu prispeli k riešeniu zložitej situácie v energetike.

Toľko k energetike, teraz k rope. Keďže kvôli vojne na Ukrajine a politickým následkom je situácia extrémne neistá, musíme byť pripravení aj na úplne odstavenie ropovodu Družba a preto:

 1. Naplnili sme zásobníky ropy a ropných produktov na technické maximum, to je 97% kapacít, zvyšné tri percentá kapacity musia ostať prázdne pri prípad havárie, aby bolo kam prečerpať vytekajúcu ropu. Strategické zásoby štátu plus pohotovostné zásoby Transpetrolu a Slovnaftu dnes dosahujú 126 dní.
 2. Vydal som pokyn štátnej spoločnosti Transpetrol, aby začala s obstarávaním nových nádrží na ropu a ropné produkty. Dôvod je ten, že 43% skladových kapacít pre strategické zásoby štátu sa nachádza na východe, v obci Budkovce a v prípade úplného prerušenia dodávok ruskej ropy sú tieto nepoužiteľné. Ide o investíciu vo výške 166 mil. eur, ktoré dokáže financovať Transpetrol.
 3. Pre Slovensko sa v rámci šiesteho balíka sankcií podarilo získať trvalú výnimku na dovoz ruskej ropy potrubím a trvalú výnimku na vývoz petrochemických produktov, to sú polyméry, aromáty, síra a podobne. Po prechodnej lehote 8 mesiacov bude zakázaný vývoz ropných produktov skupiny 2710, to je nafta, benzín a oleje. Slovenský trh je však až 70% kapacity Slovnaftu. Túto informáciu som dostal písomne od spoločnosti MOL, ktorá Slovnaft vlastní. Dopĺňam, že technické minimum pre prevádzku rafinérie je 60%.
 4. Po intenzívnych rokovaniach so Slovnaftom mi generálny riaditeľ Slovnaftu potvrdil, že rafinéria Slovnaft nebude odstavená, naopak, vedieme rokovania o financovaní potrebných úprav.
 5. Už pred tromi mesiacmi som dohodol s vedením Slovnaftu, že nechajú vypracovať expertnú štúdiu a budú analyzovať iné zmesi rôp, takzvané „polievky“. Minulý týždeň boli doručené výsledky renomovanej agentúry LUMMUS, z ktorých vyplýva, že prestavenie rafinérie bude stáť do 300 miliónov eur a bude kompletne trvať približne štyri roky. Experimentálna prevádzka, a to je dôležité, bude možná už od februára budúceho roka a to tak, že k ruskej ropa sa začne primiešavať iná ropa.
 6. Rokujem s mojim ukrajinským kolegom Kubrakovom o dodávkach nafty a benzínu na Ukrajinu, za platbu vopred, kam by od roku 2024, to je po skončení výnimky, mohla ísť prebytočná produkcia Slovnaftu. Ešte tento mesiac oslovím komisiu so žiadosťou o udelenie výnimky na trvalý export produktov z ruskej ropy. Ukrajina má totiž medzičasom väčšinu rafinérií zlikvidovaných.
 7. Za týmto účelom som zadal štátnej firme Transpetrol vypracovať analýzu o možnom použití a potrebných investíciách jednej z dvoch rúr ropovodu Družba na prerábku na produktovod. Táto rúra sa dnes nepoužíva.
 8. V oblasti cien benzínu a nafty na slovenských čerpacích staniciach by sa dalo robiť viac, keby bol riadne obsadený Protimonopolný úrad, ktorý momentálne riadi presluhujúci predseda. Po dohode na koaličnej rade prebehlo riadne výberové konanie, no vymenovanie vládou bezdôvodne blokuje Igor Matovič.

Toľko k rope a k mojej „absolútnej ignorancii slovenských ekonomických záujmov“, teraz prejdime k plynu a „mojej nečinnosti pri brutálnom náraste ceny plynu.“

 1. Budúci štvrtok ide do MPK zákon o povinnom skladovaní plynu. Tento zákon sme na MH pripravili v spolupráci s Nafta a.s., SPP a.s. a ÚRSOm a bol odkonzultovaný s obchodníkmi s plynom. Tento zákon zabezpečí potrebné množstvo plynu v zásobníkoch k 1. 11., teda ku dňu, kedy je potrebná najvyššia naplnenosť zásobníkov.
 2. V spolupráci s takzvanou matkou SPP, ktorá je 100%-nou spoločnosťou štátu, sme vybavili dodávky nórskeho plynu, ktorý už fyzicky priteká na Slovensko. Taktiež sme zabezpečili dodávky skvapalneného plynu LNG, ktorého momentálne prichádza viac ako jedna loď mesačne. Tým sme znížili závislosť od ruského plynu o 65%.
 3. Naďalej však dovážame ruský plyn v maximálnom možnom objeme s cieľom mať k 10. júlu potrebné zásoby plynu na najbližšie vykurovacie obdobie, to je do 31.3.2023. Dátum 10. júl preto, lebo deň na to začne dvojtýždňová servisná odstávka plynovodu Northstream 1 a už dnes dochádza k poklesu dodávok o cca tretinu.

K dnešnému dňu má SPP fyzicky v zásobníkoch 6,693 TWh plynu, to je 78% z ich celkovej potreby.

 1. Spoločnosť SPP bude aj po 10. júli pokračovať v plnení zásobníkov a to jednak preto, aby v plnom rozsahu vedela byť takzvaný DPI – dodávateľ poslednej inštancie a dvojak preto, aby samotná SPP naplnila Nariadenie EÚ, podľa ktorého musíme mať v zásobníkoch 30% spotreby plynu.
 2. Takéto aktivity sú možné len preto, že nový manažment dostal matku SPP do zisku. Pod vedením Roberta Fica a jeho nominantov bola táto spoločnosť permanentne v strate, konkrétne za 6 rokov vyprodukovala 500 miliónov stratu, to je vyše 80 miliónov € ročne. Pod novým vedením, mojimi nominantmi Urbanom a Prokypčákom produkuje SPP konečne zisk.
 3. Na záver k samotnej cene plynu, ktorá na svetových trhoch brutálne rastie. Dúfam, že moji kritici chápu, že môj vplyv alebo vplyv Slovenska na svetovú cenu plynu je nulový a že aj v prípade dlhodobých zmlúv na dodávky plynu sa cena plynu nefixuje, ale orientuje podľa burzy.

Napriek tomu, ak máte štátny podnik, ktorý je manažovaný profíkmi, je možné kombináciou rôznych faktorov, ktoré sú sčasti obchodným tajomstvom, odchytiť nárast cien plynu a áno, tento je brutálny, v médiách sa písalo o náraste 150 percent.

Dovoľte mi preto oznámiť ceny plynu, ktoré SPP poskytne domácnostiam od 1.1. 2023:

A, V prípade uzavretia zmluvy na štyri roky porastie cena plynu pre domácnosti na budúci rok o 20% a infláciu, to je z dnešných 43 eur na MWh koncovej ceny vrátane DPH na 57 a na roky 2024, 25 a 26 bude rásť cena už len o infláciu. Tieto štvorročné zmluvy bude možné uzavrieť od augusta.

B, Komu je štvorročné obdobie príliš dlhé, môže uzavrieť zmluvu len na budúci rok a vtedy sa zvýši cena na jednu MWh plynu o 42% plus inflácia, to je 66 eur.

Áno,  odhadovaný nárast cien plynu je brutálny, konkrétne o 150%. Avšak vďaka mojej nečinnosti, ako to šarmantne uviedol Robert Fico v mojom návrhu na odvolanie a taktiež vďaka mojim nomináciám schopných a čestných manažérov do vedenia SPP je výsledný nárast 20% plus inflácia, čo je približne jedna pätina hroziaceho nárastu.

Verím, že som týmto zodpovedal všetky otázky súvisiace s mojim odvolávaním.

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.