Denník N

Ze zaujímavého rozhovoru dvoch štamgastú f šenku o dopravňích nehodách …

„Čuųs´, že deset procent dopravňích nehod spúsobujú riďiči, kerí sú opití?“,

povidá štamgast druhému štamgastovi f šenku pri pivje …

„To ale potom znamená, že až devadesát procent havárijí spúsobujú strízliví.“,

druhí štamgast celkem nahųas a úplňe opoctatňeňe uvažuje …

a dálej ohromňe vážňe a též logicki celkem správňe pokračuje:

„Hmm, ket až devjet rázú vícej ti dopravňí nehodi spúsobujú strízliví než opití,

nemjeųo bi sa akorát im zakázat sedat za volant?!“

A pišní na svoje logické uvažováňí rozhodeų sa seriózné reči o zmjeňe vihųáški vivoųat…

21.06.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...