Denník N

Kremeľská propaganda

Pre tých, ktorí si nemyslia, že Rusi sedia so založenými rukami, zopár informácií o niektorých reakciách ruskej strany na zavádzanie sankcií a s tým spojenú novú ekonomickú realitu.

Rozpracúva sa otázka vytvorenia novej medzinárodnej rezervnej meny z koša mien členských krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika).  Veľmi zaujímavým môže pre vás byť zistenie, aké objemy obchodov krajiny BRICS realizujú.

Členské krajiny BRICS sa môžu integrovať k ruskému systému odovzdávania finančných správ ( SPFS), ktorá by mohla byť analógiou SWIFTU (SWIFT – z angl. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication = Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu, je spoločnosť, ktorá prevádzkuje celosvetovú sieť, pomocou ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami.)

Prebieha geografické rozšírenie používania ruského platobného systému MIR.

K 22.6.2022 sa znížili ceny u producentov v Rusku o 6,9 %, v ekonomike Ruska je priemyselná deflácia. Jej hlavnou príčinou je pád cien spracovateľov surovín a v im blízkych odvetviach. Najviac sa znížili ceny oblasti ťažby ropy a plynu na 27,5 %.

V ekonomike číslo 1 v Európe bola v apríli rekordná priemyselná inflácia od roku 1949, vo výške 33, 1 % a v celej EÚ rekordná od jej vzniku vo výške 37, 2 %. ( Zvýšenie cien ropy a plynu v Európe medzi kremeľské propagandy žiaľ  už neradíme, hoci ja by som bola najradšej keby boli len v takejto kategórii informácií.)

Obmedzenie ruských dodávok zdrojov energií do zahraničia je silným faktorom zníženia inflácie v Rusku  a nárastu inflácie na Západe. Ruskí ekonómovia na to, aby sa znížila inflácia v Rusku a „vyhrala sa ekonomická vojna“ so Západom odporúčajú, aby ruské banky nezvyšovali úroky na úvery, ale  obmedzoval sa  export zdrojov energií do zahraničia.

Banky na Západe majú úrokové sadzby 10 násobne nižšie ako sú úrokové sadzby v ruských bankách. Vysoké úrokové sadzby ruské banky odôvodňovali vyššou úrovňou inflácie.

Inflácia v Rusku 5 týždeň za sebou je okolo 0 %. Ekonómovia odporúčajú centrálnej banke znížiť základnú úrokovú sadzbu na 0 až 2 %.  Podľa štátnej rady by bola prijateľnou úroková sadzba na podnikateľské úvery vo výške od 3 do 6 %, v takom prípade by bola možná realizácia 3840 investičných projektov v priebehu najbližších 5 rokov.

Súčasná výška úroku 9,5 % je neprimerane vysoká a neadekvátna v čase, kedy Rusko potrebuje podporiť rast vlastnej ekonomiky.

Podľa Bloomberg je Západ bezmocný proti spojenectvu medzi Ruskom a Čínou a všíma si, že vzťahy týchto dvoch krajín sa  stali oveľa lepšie. Spôsoby, ako ich narušiť, ktoré použil pred 50 rokmi prezident Nixon, dnes neexistujú. Hlavy štátov sa od roku 2013 stretli 38 krát, zjednocujú ich národné hodnoty a odpor voči Západu. Rusko a Čína pochopili, že ich dobré vzťahy im zabezpečujú ekonomickú bezpečnosť a nepriateľské správanie  zo strany Západu ich priviedlo k záveru, že ich strategická spolupráca znižuje ich zraniteľnosť.

Zatiaľ si Európa z úst prezidenta Bidena, parafrázujem jeho vyjadrenie, vypočula, že „sa dostala“ do vojnového konfliktu s Ruskom, ešteže sa tomu USA a VB z celej sily snažili zabrániť, a uvidí sa, ako sa s tým vysporiada.

Otázkou je, ktorej strane konfliktu umožní silná ekonomika udržiavanie dlhotrvajúceho vojnového konfliktu.

9 z 10 ekonómov odporúča v prípade blížiaceho sa dlhotrvajúceho  vojnového konfliktu výrazne oslabiť vlastnú ekonomiku a súčasne posilniť ekonomiku súpera. 9 z 10 psychológov takýmto ekonómom odporúča odbornú pomoc psychiatra najlepšie spojenú s hospitalizáciou, aby neškodili sebe a ostatným.

Popri skvelých ekonomických vyhliadkach, a identifikácii toho, akým pohlavím akurát sú,   s takými maličkosťami, ako je  utrpenie ľudí a obete na životoch pri dlhotrvajúcich vojnových konfliktoch,  sa páni ako  Stoltenberg a Johnson, a iní politici a byrokrati EÚ nemajú čas zaoberať.

Veď za „demokraciu“ je potrebné prinášať obete, a tým, ktorí o tom, aké obete a za čo, sú primerané, pochybujú, demokraticky zatvárajú ústa.

Veď máme slobodu slova.

P.S.

Ten koho zaujíma aj to, či bude mať čo jesť, nech sa poradí so svojím ekonómom, a nech si dá vysvetliť, čo znamená kombinácia vysokej  monetárnej a priemyselnej inflácie, a čo sa skrýva za tajomným výrazom  stagflácia. Treba upozorniť, že osoby so slabšou nervovou sústavou a vyšším IQ a EQ, sa tým vystavia veľkému zdravotnému riziku.

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..