Denník N

Súmrak, Sasanka a iné.

Na obrázku je Sasanka veľkolepá; fotografia z webu ZOO Olomouc (https://www.zoo-olomouc.cz/sasanka-velkolepa)
Na obrázku je Sasanka veľkolepá; fotografia z webu ZOO Olomouc (https://www.zoo-olomouc.cz/sasanka-velkolepa)

UPDATE: redakciu Denníka N som požiadal o ospravedlnenie a zverejnenie nápravy. Uvidíme, čo redakcia spraví.

Pôvodný text blogu nájdete nižšie v texte.

From: zds-mailing-list@googlegroups.com On Behalf Of Združenie domových samospráv (predseda)
Sent: Saturday, July 2, 2022 8:15 AM
To: ‚Lukas Fila‘ <lukas.fila@dennikn.sk>; tomas.bella@dennikn.sk; matus.kostolny@dennikn.sk; konstantin.cikovsky@dennikn.sk; tomas.grecko@dennikn.sk; editori@dennikn.sk
Cc: zds-mailing-list@googlegroups.com
Subject: Nepravdivá medializácia o ZDS v Denníku N – upozornenie a žiadosť o nápravu.

Na linku https://portal.mhsr.sk/informacne-sluzby/informovanie-aktivitach-vystupoch-mh/zobrazenie-publikovanych-informacii/spravy/?id=62151 sa uvádza „Minister hospodárstva podal trestné oznámenie v piatich konkrétnych prípadoch. Verí, že GP bude konať a ukončí tak trápenie staviteľov, ktoré trvá už roky. Podľa šéfa rezortu hospodárstva vstupuje Slávik do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a blokuje stavby, kým nedostane „sponzorské“ pre svoje združenie. Richard Sulík tiež avizoval, že bude v tejto súvislosti apelovať na rezortných kolegov a iniciovať zmeny v legislatíve.

Upozorňujem Vás na rozhodnutie vyšetrovateľa PZ SR č. ORP-321/1-VYS-B1-2021, ktorým odmietol trestné oznámenie MH SR s tým, že žiadne z týchto tvrdení MH SR sa nepotvrdili, naopak aj svedkovia, ktorých označilo MH SR podali svedectvo v inom smere, ktorý ani len metaforicky takéto tvrdenia nepodporujú.

Vo svojom článku (https://dennikn.sk/2905095/  ste uviedli konštatovanie „Uhrin je jedným z tých, ktorí prirovnali Nufiu k čudnému aktivistovi Marcelovi Slávikovi. Ten dáva pripomienky najmä k developerským projektom a zároveň od investorov žiada sponzorské. Podnikatelia mu často zaplatia, aby im dal pokoj.“, čím ste jednoznačne prevzali a transformovali tvrdenie MH SR (ktoré sa medzitým ukázalo ako neopodstatnené) ako základ citovaného skutkového tvrdenia v tomto článku. Ak ho prevzal p. Uhrin, je zrejmé, že Sulíkove tvrdenia prevzal on a to doslovne, čím je jednoznačne identifikovaný zdroj týchto nepravdivých informácií o ZDS. Pred uverejnením svojho článku ste ma nepožiadali o vyjadrenie a ani ste si neoverili pravdivosť a relevantnosť uverejňovaných informácií – čím ste porušili Kódex novinára (https://trsr.sk/wp-content/uploads/Eticky_kodex.pdf) v jeho viacerých bodoch.

Je zrejmé, že Váš posledný článok bol PR aktivitou v prospech MH SR, ktorý len rozvíjal naratív MH SR zneužívajúci dobré meno ZDS a vystavuje ho tak mediálnemu lynču a diskreditácii napriek tomu, že jeho podozrenia sa ani v najmenšom nepotvrdili. Politická snaha Richarda Sulíka dosiahnuť elimináciu nezávislých občianskych združení vedením diskreditačných kampaní je evidentná, čo ma mrzí je, že sa jej aktívne zúčastňuje Denník N a to bez toho, aby v súlade s Etickým kódexom novinára ma požiadal o vyjadrenie k danej veci; kde by som Vás určite na tieto súvislosti, nepravdy a politické vzťahy upozornil.

Žiadam Vás preto o zverejnenie ospravedlnenia a uvedenie vecí na pravú mieru.

Prosím o odpoveď aj na tento mail.

Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in, v ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.

S pozdravom,

Združenie domových samospráv, Marcel Slávik, predseda


Pôvodný blog:

Dňa 23.06.2022 Denník N uverejnil článok „Napádajú výskum žiab, behy v prírode aj ochranárov. Čo je zač tajuplné združenie Nufia známe ako postrach úradníkov“ (https://e.dennikn.sk/2905095/tajuplne-zdruzenie-nufia-vzniklo-vraj-ako-pocta-medvedici-ingrid-teraz-ho-ochranari-a-vedci-prirovnavaju-k-marcelovi-slavikovi/?ref=list), v ktorom redaktor tvrdí nasledovné: „Uhrin je jedným z tých, ktorí prirovnali Nufiu k čudnému aktivistovi Marcelovi Slávikovi. Ten dáva pripomienky najmä k developerským projektom a zároveň od investorov žiada sponzorské. Podnikatelia mu často zaplatia, aby im dal pokoj.“ Pred zverejnením sa v redakcii neunúvali požiadať ma o stanovisko k danej veci.

 

Jediný, kto niečo takéto tvrdil je strana SaS, ktorá to mala vo volebnom programe s textom „Nastavíme pravidlá tak, aby nemohol ktokoľvek podávať odvolania a sťažnosti na ktorýkoľvek projekt a investičný zámer. Z praxe vieme, že existujú „výpalníci“, ktorí sa živia tým, že automaticky podávajú sťažnosti na akýkoľvek projekt, v ktorom je potrebné mať stanovisko EIA.“.

 

Richard Sulík už ako minister hospodárstva podal trestné oznámenie voči mne, ktoré bolo sprevádzané diskreditačnou antikampaňou proti mojej osobe: https://portal.mhsr.sk/informacne-sluzby/informovanie-aktivitach-vystupoch-mh/zobrazenie-publikovanych-informacii/spravy/?id=52148.

 

Vyšetrovateľ uznesením č. ORP-321/1-VYS-B1-2022 definitívne odmietol tvrdenia Richarda Sulíka voči mojej osobe ako neopodstatnené, t.j. že neexistuje ani podozrenie o takejto mojej trestnej činnosti.

 

Richard Sulík ale aj jeho poradca Miroslav Durec napriek tomu pokračujú v diskreditačnej antikampani, oslovujú podnikateľov so sugestívnym mailom, aby mu hlásili „výpalníctvo“ s tým, že on zabezpečí legislatívne zmeny; túto taktiku využíva strana SaS aj v konaniach pred súdmi a teraz aj mediálne na podporu svojho legislatívneho zámeru.

 

Web aktuality priniesol správu o kauze Súmrak (https://www.trend.sk/spravy/kauza-sumrak-politici-oligarchovia-zaujimali-danove-konania-prominentnych-firiem) spočívajúcej v tom, že aktívni politici zneužívali daňovú správu na získavanie informácií o daňových subjektoch s cieľom mediálne diskreditovať svojho politického oponenta.

 

Keď trestné oznámenie Richarda Sulíka z januára minulého roku nezafungovalo, skúsil to znovu a tento krát podaním na daňovú správu s cieľom preveriť financovanie ZDS a mojej osoby (https://www.aktuality.sk/clanok/883466/slavik-stale-zdrziava-stavebne-konania-sulik-az-80-podani-na-slovensku-je-jeho/), doteraz sa týmto chváli aj na webe MH SR (https://www.economy.gov.sk/press/r-sulik-robime-dalsie-kroky-ktore-by-mali-vziat-zivnu-podu-samozvanym-aktivistom).

 

Vo svojom trestnom oznámení voči mne Richard Sulík označil za ďalšieho „pochybného aktivistu“ aj OZ Triblavina (https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=lCNNqKSs9SfuuE9XmWzMst2pdQd1AEkf8xmCTyv3Wd7zNaKpudscky%2f%2ftdADgWBw); jej štatutár je však v súčasnosti riaditeľom sekcie posudzovania EIA na Ministerstve životného prostredia SR. Minister Sulík sa zrejme dohodol s ministrom Budajom, že musia mediálnemu lynču podhodiť okrem Slávika iného obetného baránka, a na tento účel má slúžiť NUFIA. Prečo NUFIA? Lebo ani Budajov šéf TANAPu si nevedel presadiť projekt, ktorý poškodzuje prírodu. Áno, masové športové či turistické podujatia v národných parkoch sú totiž pre národné parky škodlivé; negatívnym zásahom môže byť aj invazívny výskum prírody.

 

Dôvodová správa k zákonu, ktorý má obmedziť činnosť nezávislých aktivistov sú tri odstavce, ktoré sú vytrhnuté z trestného oznámenia Richarda Sulíka voči mne.

 

Jedná sa o koordinovanú diskreditačnú kampaň s cieľom presadiť politické ciele strany SaS, ktorá je založená na štátnej šikane a mediálnej štvanici zneužívajúc činnosť úspešných a nezávislých aktivistov na presadzovanie projektov a akcíí, ktoré poškodzujú životné prostredie. Ide o diskreditačnú antikampaň, ktorá má presadiť politický program strany SaS a zakryť neschopnosť ministra Sulíka a jeho konflikty vo vláde tým, že vyvoláva mediálnu nenávisť voči nezávislým aktivistom a tým odvádza mediálnu pozornosť od skutočných problémov Slovenska a Slovákov.

Teraz najčítanejšie

Marcel Slávik

Občiansky aktivista, predseda Združenia domových samospráv a dlhoročný bojovník za lepší život v mestách aj na vidieku, ochranca prírody. Marcel Slávik sa narodil na Myjave, žije v Bratislave, v Senici a v Sobotišti, ktoré mu prirástli k srdcu a je tu doma. Má tu rodinu, priateľov a rád tu trávi svoj čas športom ale aj kultúrou. Študoval na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského, fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici v odbore ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny. Teraz študuje právo na Univerzite Komenského. V profesionálnom živote bol manažérom slovenských firiem, úspešne riadil viacero zaujímavých projektov z oblasti infraštruktúry, informačných technológií, dopravy a energetiky. V roku 2006 spoluzakladal Združenie domových samospráv, ktorého je dlhoročným predsedom. Z tejto pozície sa dlhodobo zasadzuje o transparentnosť a zákonnosť rozhodovacích procesov a realizuje mnohé zaujímavé projekty a nápady skavlitňujúce život v meste. Bojuje za práva verejnosti vo verejnom priestore.