Denník N

Kto mi pomôže nájsť v sebe silu povedať druhým o sebe?

Nedávno sme si priblížili knihu Mám to o sobě říct? od Anity Hubner, ktorá sa snaží ľuďom pomôcť pri snahe prehovoriť o svojom duševnom ochorení. Dnes si povieme viac o programe HOP, iniciatíve Na rovinu a tiež o reforme psychiatrickej starostlivosti, teda o aktivitách ktoré podobne ako Anita Hubner – sa snažia zmeniť pohľad na duševné ochorenie.

Reforma psychiatrickej starostlivosti

V roku 2013 bola v ČR vytvorená Stratégia reformy psychiatrickej starostlivosti, ktorej zámerom boli systémové zmeny. Reforma psychiatrickej starostlivosti je dlhodobý proces. Viac tu: http://www.reformapsychiatrie.cz.

Od roku 2017 do roku 2022 prebieha prvá fáza reformy. Zrealizovaných bolo desať projektov prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva ČR, Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ) a Ústavu zdravotníckych informácí a štatistiky ČR.

Hlavnými cieľmi reformy je presun starostlivosti z veľkých psychiatrických nemocníc do komunít a komunitnej starostlivosti, transformácia psychiatrických nemocníc a vytvorenie nových typov služieb. Veľký dôraz sa kladie na destigmatizáciu (aby sa na ľudí s duševným ochorením nepozeralo cez prsty a aby ich ľudia neškatuľkovali).

Z reformy ktorá bola na začiatku nazývaná reformou psychiatrickej starostlivosti, sa stala reforma starostlivosti o duševné zdravie.

Na rovinu

Práve pre potreby destigmatizácie ľudí s duševným ochorením a aj samotného odboru psychiatrie, vznikla v rámci reformného snaženia celonárodná iniciatíva Na rovinu a to pod patronátom Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ). Viac tu: www.narovinu.net.

Tento ústav (NUDZ) zahŕňa odborníkov z oblasti zdravotníctva, psychiatrie, psychológie, sociálnej práce a expertov na prejavy stigmatizácie a diskriminácie voči ľuďom s duševným ochorením a členom ich rodiny.

Iniciatíva Na rovinu sa od roku 2017 snaží o zníženie stigmatizácie a diskriminácie ľudí  s duševným ochorením a o zlepšenie prístupu ľudí s duševným ochorením k zdravotnej starostlivosti. Pomáha vytvárať prostredie, kde sa na rovinu hovorí o duševnom zdraví a chorobách.

Mediaguide

V roku 2018 vznikla v Národnom ústave duševného zdravia (NUDZ) Mediaguide – elektronická príručka, ktorej cieľom je poskytnúť novinárom, redaktorom, editorom, reportérom, ale aj študentom materiál, ktorý jasne a zodpovedne predstavuje praktické tipy ako citlivo a zodpovedne spracovávať rozličné témy súvisiace s duševným zdravím. Súčasťou tohto materiálu sú aj dôležité informácie a štatistiky a tiež odkazy na české a zahraničné projekty, ktoré sa venujú téme stigmatizácie.

Program HOP

Naposledy sme si priblížili knihu od Anity Hubner – Mám to o sobě říct? Viac tu: https://dennikn.sk/blog/2904067/mam-to-o-sebe-povedat/. Anita okrem toho že je vyštudovanou psychologičkou, je tiež lektorkou programu HOP. Viac sa dočítate tu: http://www.anitahubner.nl/hop.

Program HOP pochádza z USA. Vyvinuli ho psychológovia a ľudia ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením na Illinoiskom technologickom inštitúte v Chicagu. Viac sa dočítate tu: www.comingoutproudprogram.org.

Tento program pozostáva z troch krokov: Honest, Open a Proud, teda úprimný, otvorený a hrdý. Vedie človeka k tomu, aby bol úprimný k sebe, otvorený pre normálny život a hrdý sám na seba. Učí ho vrátiť sa do života.

Garantom programu je profesor psychológie Patrick Corrigan. Program sa z USA rozšíril do celého sveta. V Európe prvou krajinou bolo Holandsko. A nedávno sa dostal aj do ČR. Tu sa vraciame k iniciatíve Na rovinu, vďaka ktorej v roku 2018 vznikla česká verzia programu.

Práve v knihe Mám to o sobě říct? je výrazná stopa programu HOP. Sú tu celé odseky a pasáže z tohto programu. Kniha ponúka priblíženie programu a jeho myšlienok. Možno len odporučiť absolvovanie samotného programu pod vedením odborných lektorov.

V čom je čaro HOP

HOP je intenzívny program, ktorý pomáha podeliť sa o to tajomstvo spojené s duševným ochorením. Pomáha nájsť odpovede na otázku či, komu a ako sa zveriť. Podporuje účastníkov, aby oni sami hľadali odpovede na tieto otázky a tak urobili zodpovedné rozhodnutia. Pomáha im nájsť bezpečné spôsoby ako to urobiť a to vďaka šikovným technikám, ale aj vďaka nácviku rozprávania svojho príbehu a to všetko v bezpečnom prostredí.

HOP neponúka hotové odpovede. Ale ponúka každému priestor, aby ich našiel. Je zameraný na tému sebastigmatizácie. Protipólom sebastigmatizácie je rozhodnutie o sebe a o tom – komu a ako poviem o svojej chorobe. A to všetko pri vedomí vlastnej hodnoty a dôstojnosti. Zdieľanie skúsenosti pomáha uvedomiť si, že s takýmto ochorením zápasí viac ľudí a že v tom nie sme sami. Je v tom voľba, rozhodnutie, ale aj kontrola nad svojím životom – ja o tom rozhodnem. Nie tí druhí. Je to spôsob, ako znovu prevziať kontrolu nad svojím životom a nedovoliť druhým, aby do neho zasahovali.

HOP zahŕňa štyri kroky: spoliehať sa sám na seba, podieľať sa na rozhodovaní, dôstojnosť a rešpekt a nakoniec uvedomenie vlastného prínosu pre komunitu a spoločenstvo. Človek ktorý prijíma sám seba, dokáže sa postaviť stigmatizácií a odmieta prijať túto rolu. Odmieta aj sebastigmatizáciu. Nežiada nič menej, než rovnocenné postavenie a prístup. Ochorenie duše je rovnaké, ako iné zdravotné problémy.

Ako prebieha takýto program? Vedú ho dvaja lektori, pričom jeden z nich má aj skúsenosť s duševným ochorením – sám prešiel tou cestou a teraz sprevádza iných. HOP ponúka tri stretnutia. Každé z nich trvá tri hodiny a prebieha za prítomnosti 8 až 15 účastníkov. Témou stretnutí je: zvážte, prečo sa zveriť a prečo nie… existujú rôzne spôsoby, ako sa zveriť… a rozprávanie vášho príbehu… Kým prvá téma je dôležitá pre identifikáciu, druhá pomáha nájsť nástroj ako sa vyrovnať s prostredím a tretia je dôležitá pre zdieľanie.

Osobné svedectvá z programu HOP

„Program HOP je tu pre ľudí s psychiatrickou diagnózou, ktorí si nie sú istí tým, ako, kedy a s kým sa o tom porozprávať. Je tu pre všetkých, ktorí premýšľajú nad tým, ako hovoriť o diagnóze… vytvára slobodný priestor, v ktorom si každý môže vyjasniť svoj vlastný postoj k zdieľaniu svojho príbehu. “ Jindřich

„HOP je pre mňa cesta životom… Je dôležité, aby sme kráčali cez všetky problémy a ťažkosti s hlavou vztýčenou, úprimní, otvorení a hrdí. “ Anna

„Som človek ktorý otvorene hovorí o svojich ťažkostiach s duševným zdravím. Vnímam to ako dôležité pre prevenciu a destigmatizáciu duševného zdravia… je to cesta ako sa starať o samú seba… “ Kateřina

„Stretávať sa s ďalšími ľuďmi ktorí zápasia s duševným ochorením považujem za veľmi dôležité. Počuť životné príbehy je pre mňa veľmi motivujúce k tomu, aby som sama na sebe pracovala.“ Dana

„Medzi ľuďmi ktorí sa v živote stretávajú s duševnými ťažkosťami je veľa citlivých, empatických a chápavých ľudí, ktorí si zaslúžia našu pozornosť. “ Radka

„Veľmi dôležitým faktorom na ceste zotavenia… bolo prekonanie samotnej sebastigmatizácie. Prekonanie pocitu, že si za to môžem sám, že som divný, že nemám nárok na normálny život a zmysluplnú prácu. “ Zbyněk

.

Pomaly ale isto prichádza obdobie, kedy sa pohľad na duševné ochorenie zmení. A je to prirodzené a dobré.

Neustále narastá počet duševných ochorení, mnohé sú pritom dôsledkom toho, ako žijeme. A poukazujú na to, ako krehké je naše zdravie.

Vďaka nárastu duševných ochorení sa tiež učíme rozlišovať. Prichádzame na to, aké ľahké je mať problém a bolesť na duši.

To že niekto má ochorenie duše, nie je problém. Problémom je, ak sa nelieči, alebo ak dovolí ochoreniu, aby ovplyvnilo jeho život viac, než je dobré.

V našom okolí sa pohybuje veľa ľudí, ktorí napriek ochoreniu duše vedú normálny život a sú obohatením pre spoločnosť.

Skúsme začať vnímať ochorenie duše ako každé iné. Neexistuje ochorenie, ktoré je viac či menej „hodné“ človeka. Existuje len ochorenie s ktorým človek zápasí a ochorenie, ktoré získalo moc nad jeho životom.

Tomáš Hupka

Zdroj fotografie:

www. christianliferesources. com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Vzťahom som sa začal venovať pred 10 rokmi, cez blogy na stránke .týždňa.

Potom nasledovalo obdobie, kedy som pripravoval stretnutia pre ľudí, ktorí sa chceli pripraviť na vzťah. Sám som spolu s pani manželkou absolvoval kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee.

O vzťahoch som znovu začal písať cez blogy na stránke denníka N. Pridal som aj témy z oblasti životného štýlu, keďže je dôležité ako človek žije a to sa prenáša aj do jeho vzťahu.

Venujem sa témam, ktoré ma zaujímajú, ale aj témam ktorými žijú iní ľudia...

Aktuálne "zastrešujem" projekt www.knihypredusu.sk - eshop so starostlivo vybranými knižnými titulmi...

Prajem Vám príjemné čítanie! Tom