Denník N

Čo hovoria havárie Tesiel o budúcnosti technických kontrol?

830,000. Počet áut so systémom Tesla Autopilot, ktoré momentálne vyšetruje americký Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky.
273. Počet havárií áut pri používaní systému Tesla Autopilot, ktoré boli zaznamenané v USA medzi júlom 2021 a májom 2022.

Jazda autom 20 rokov dozadu vyzerala úplne inak ako v súčasnosti. Kým niekedy sme boli závislí len od vlastných schopností, dnes používame rôzne systémy autonómneho riadenia – parkujeme za pomoci asistentov, používame automatické núdzové brzdenie, adaptívny tempomat mení rýchlosť podľa auta pred ním a asistent pre jazdu v kolóne samočinne spomaľuje, brzdí a zrýchľuje. Toto je len časť dlhého zoznamu vychytávok, ktoré nám každodenne uľahčujú život.

Komfort, ktorý inovácie v doprave prinášajú, je jedna vec. Druhý, nemenej dôležitý aspekt, je dopad týchto inteligentných systémov na bezpečnosť cestnej premávky. Čím viac, čím komplikovanejších, čím inteligentnejších prvkov sa v aute nachádza, tým vyššia je šanca, že sa jeden z nich pokazí, nezareaguje správne alebo iným spôsobom prestane fungovať a ohrozí tak samotného vodiča, jeho spolujazdcov, ako aj všetkých ostatných na ceste. To následne vedie k prípadom, na ktoré poukazujú vyššie spomenuté nelichotivé štatistiky z Ameriky.

Spôsobov, ako sa vysporiadať s digitálnou transformáciou, je viacero. Buď sa môžeme snažiť prirodzenému pokroku zabrániť, čo však asi nikto z nás nechce, alebo ho môžeme kontrolovať a dohliadať na to, že cesty ostanú bezpečné. Už v súčasnosti pritom autá podstupujú pravidelné technické kontroly. Pokiaľ sú tieto kontroly nastavené správne, nielenže upozornia na „izolované“ poruchy jednotlivých áut (mikro perspektíva), ale vedia tiež odhaliť systémové riziká konkrétneho modelu/systému alebo technológie ako takej (makro perspektíva).

Teraz však technické kontroly neodzrkadľujú „digitálny“ stav vozidiel, ktoré každodenne jazdia na našich cestách – rôzne asistenčné systémy skrátka nie sú ich predmetom. Kľúčom k tomu, aby sme využili plný potenciál technických kontrol sú dva hlavné faktory:

1. Kvalita – technické kontroly musia brať do úvahy, že autá, ktoré jazdia na cestách, sú omnoho „inteligentnejšie“ a zároveň benzín pomaly ale isto zamieňajú za elektrinu alebo hybridný pohon. Technické kontroly musia držať krok s vývojom moderných vozidlových systémov a ich novými funkciami.

2. Frekvencia – okrem správneho nastavenia kvality parametrov je tiež nevyhnutné dobre určiť aj frekvenciu, v akej sa tieto parametre kontrolujú. V opačnom prípade hrozí, že nechávame priestor na vznik závažných porúch, ktoré nestihneme včas odhaliť, pričom správnym nastavením periodicity by sme túto príležitosť mali.

O to viac to platí pri vozidlách, ktoré najazdia veľa kilometrov a sú využívané veľmi intenzívne, čím sa kladie väčšia záťaž na techniku v nich. Je určite na zamyslenie, či súčasne nastavená frekvencia kontrol 4-2-2, teda prvýkrát 4 roky po registrácií a následne každé 2 roky, je dostačujúca pre dajme tomu kuriérske vozidlá (kategória N1), ktoré aj vplyvom zvýšeného nakupovania na internete cez pandémiu môžu najazdiť aj desiatky tisíc kilometrov mesačne. Napríklad už 9 členských štátov EÚ (Belgicko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko) zaviedlo pre vozidlá kategórie N1 každoročné technické kontroly.

O dôležitosti správneho nastavenia periodicity svedčí aj štúdia z Nového Zélandu a Austrálie – tá porovnala nehodovosť áut, ktoré podstúpili technickú kontrolu raz a dvakrát ročne a zistila, že v druhom scenári sa dosiahlo približne osem percentné zníženie nehodovosti.

Implementovať potrebné zmeny je samozrejme beh na dlhé trate a komplexné riešenie musí prísť z európskej úrovne, kde už sa momentálne pripravuje. Kým ale na tento veľký balík čakáme, nepremrhajme príležitosť urobiť malé zmeny, ako napr. zmena intervalu kontrol pre určité typy vozidiel, ktoré môžu mať v konečnom dôsledku pozitívne dopady.

Teraz najčítanejšie

Inštitút moderného spotrebiteľa

Inštitút moderného spotrebiteľa prináša nový pohľad na spotrebiteľskú problematiku, ktorá súvisí s rýchlym rozvojom nových technológií. Spotrebitelia a koncoví užívatelia produktov a služieb sú denne konfrontovaní so zavádzaním inovácií v každej oblasti života, čo vyžaduje ich neustále adaptovanie sa na nové výzvy a príležitosti digitálneho sveta. Inštitút má za cieľ venovať sa témam, ktoré sú spojené s reguláciou a využívaním internetu a moderných technológií.

Tento blog je platený.