Denník N

Čo je to hrazdený systém a prečo by sme mali zachovať tento trend?

Príťažlivá konštrukcia, ktorá v sebe kombinuje masívnu drevenú nosnú konštrukciu vyplnenú tehlovým murivom, to je kúzlo hrazdených stavieb, ktoré oslovia mnoho ľudí aj v dnešnej modernej dobe. Tí sa rozhodnú pre stavbu novej alebo opravu starej budovy, ktorá aj dnes môže vyzerať veľmi dobre a človek má potom pocit, že sa vrátil o niekoľko storočí späť.

Historicky je tento konštrukčný systém veľmi rozšírený vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku ale aj Anglicku. Do našich končín sa táto konštrukcia dostala niekedy v 15. storočí a stavali sa z nej nielen domy, hospodárske stavby ale aj sakrálne stavby.

Krásu týchto stavieb v novodobej histórii rozšíril nielen na Čechách a na Slovensku architekt Dušan Samuel Jurkovič, ktorý vo svojej tvorbe pozdvihol krásu nielen hrazdených stavieb ale celkovo ľudovej architektúry na ďalšiu úroveň. Medzi jeho najznámejšie stavby patrí chata Libušín, kúpeľné budovy v Luhačoviciach, vojenské cintoríny západný Halič.

Nosnou konštrukciou je drevená kostra, ktorá sa skladá z prahov, stĺpov, vzpier, väzníc a prekladov. Táto konštrukcia sa vyhotovuje prevažne z presušeného dreva, preto je dôležité, aby nedošlo pri výstavbe k zbytočnému vystaveniu tejto konštrukcie poveternostným vplyvom. To by mohlo ovplyvniť následné osadenie celej stavby. Platí zásada, že čím je väčšia vstupná vlhkosť dreva, tým je väčšie aj následné zosychanie dreva hlavne pri horizontálne ukladaných prvkoch ako sú prahy a väznice.

Trám prahu býva uložený na murovanom sokli, a preto sa na jeho výrobu používajú dreviny, ako sú dub alebo smrekovec, ktoré sú nielen trvanlivejšie ale aj pevnejšie a dokážu tak preniesť väčšie zaťaženie. Jeho rozmery sú obvykle 180 x 220 mm a je uložený širšou stranou na podklad.

 Hrazdené steny sú vyrábané zo smrekového alebo jedľového dreva. Základným prvkom je stĺpik a jeho označenie sa líši od toho, kde sa vydatá konštrukcia nachádza. V rohoch je to rohový stĺpik, ďalej je tu okenný, dverový stĺpik. Rozmery stĺpika sú min. 120 x 120, 150 x 150, 180 x 180 mm. Najčastejšie používaný rozmer rohového stĺpika je 180 x 180 alebo až 240 x 240 mm.

To ako budú, v konštrukcii rozmiestnené jednotlivé stĺpiky závisí od polohy okien a dverí v konštrukcii steny. Osová vzdialenosť stĺpikov sa pri tejto konštrukcii pohybuje najčastejšie v rozpätí 800 – 1200 mm. Dôležitým prvkom sú okenné výmeny pomocou prekladového a parapetného trámu, ktoré zabezpečia možnosť osadenia a ukotvenia okna. Priestorovú tuhosť konštrukcie zabezpečujú vzpery a Ondrejské kríže.

Celú konštrukciu steny uzatvára stenová väznica, ktorá plní funkciu nielen stabilizačnú pre stĺpiky a vzpery ale je aj základom pre podoprenie stropných nosníkov alebo krokvy strechy. Jej rozmery sú okolo 150 až 180 mm na šírku a 220 mm na výšku.

Jednotlivé prvky sú medzi sebou spájané pomocou tesárskych spojov (čapov, dlabov, zapustení, kampovania).

Konštrukcia vnútorných priečok závisí od toho či plní nosnú funkciu alebo iba funkciu deliacu. Pri nosných priečkach sa konštrukcia priečky zhoduje s konštrukciou v obvodovej stene a jej výplň lícuje s hranou stĺpikov, následne sa stena obložila rákosím a omietala hlinenou omietkou.

Vnútornú výplň tejto konštrukcie v minulosti tvorila hlinená alebo tehlová výplň. Tá mohla byť osadená zároveň nosnou konštrukciou alebo mohla byť o 20 – 40 mm zapustená dovnútra konštrukcie.

Vyplnenie hlinenou mazaninou je staršia a najjednoduchšia metóda, kedy za použitia menších latiek bol vytvorený vo vertikálnom smere rošt, ktorý bol vyplnený v horizontálnom smere pomocou prútia alebo slamy a bol následne omietnutý hlinou.

Tento spôsob nahradilo použitie tehlového muriva, ktoré bolo omietnuté nepálenou hlinou. Previazanie drevené kostry a tehál bolo zabezpečené pomocou líšt trojuholníkového tvaru, ktoré boli pripevnené k drevenému rámu a tento tvar bol aj na tehlách. Takto uložené tehlové murivo bolo zabezpečené proti vypadnutiu. Jedným z zjednodušených spôsobov bolo upevnenie pomocou drevených klinov, ktoré sa zarazili medzi drevenú konštrukciu a tehlovú výplň. Nosná konštrukcia tak bola priznaná a táto kombinácia tak tvorila charakteristický rys týchto stavieb.

Strop v týchto stavbách tvoril prevažne trámový strop, na ktorom bol záklop z prekladaných dosiek hrúbky 25 – 30 mm v dvoch vrstvách na sebe, na ktorých bol zásyp alebo hlinená mazanina.

Konštrukcia strechy bola realizovaná ako sedlová s rôznym sklonom, ktorý sa rozdeľoval podľa pomeru výšky a šírky štítového trojuholníka na tri typy. Platí pravidlo, čím sú tieto stavby severnejšie a čím sú staršie, tým sú strechy vyššie. Štítová stena je tiež tvorená ako hrazdená stena a často bola rôzne zdobená.

Mnohé stavby tejto konštrukcie vynikajú svojim zdobením, ktoré u nás nie je veľmi rozšírené tak ako vo Francúzsku alebo Nemecku. Najjednoduchšou formou zdobenia je použitie vkusne umiestnených prvkov konštrukcie kostry hrazdené stavby.

Rôzne umiestnenie trámov spolu s farebnou kombináciou náterov konštrukcie alebo výplne tvorí zaujímavú kombináciu. S obľubou boli využívané vyrezávané dosky tvaru srdca, kvetov, kalichov, kruhov.

 

Súčasné hrazdené stavby

V súčasnosti je snaha o zachovanie alebo imitáciu tejto konštrukcie s využitím moderných postupov tak, aby boli splnené všetky požiadavky, ktoré sú dnes na stavebné konštrukcie kladené. Vznikajú tak stavby, kde sa spája krása hrazdenia s modernými postupmi a materiálmi súčasnosti.

Základy a základová doska sa vytvoria pomocou železobetónu a v konečnej fáze sú obložené kameňom alebo obkladom, ktorý imituje murovaný sokel. Kvôli vode je základ dobre odizolovaný a na ňom je následne postavená celá konštrukcia budúcej stavby. Aj tu plní drevená konštrukcia hrazdenia prevažne zo stĺpikov 160 x 160 mm. Jednotlivé hrazdy sa vyplnia pomocou tepelnej izolácie. Aby bola tepelná izolácia dostačujúca, musí sa izolácia použiť aj na interiérovej strane. To nám umožní viesť napríklad rozvody v inštalačnej predstene stavby. Povrchová úprava stien závisí úplne od investora a jeho predstave je možné použiť rôzne druhy omietok.

Konštrukcia stropov je prevažne moderný trámový alebo fošňový strop, ktorý môže byť priznaný alebo je obložený podhľadom. Aj v tejto konštrukcii je umiestnená tepelná izolácia, ktorá pomáha udržiavať tepelnú pohodu.

Strecha je prevažne sedlová s rôznym typom krytiny. S obľubou sú používané strešné vikiere, čo súvisí s požiadavkou na využívanie podkrovia. Medzi obľúbené krytiny patrí trstina, ale aj pálená krytina.

 

Imitácia hrazdených stavieb

 Jedným zo spôsobov ako dosiahnuť konštrukciu, ktorá spĺňa požiadavky stále zvyšujúcich sa nárokov na tepelnú ochranu a potreby zachovania architektúry daného miesta je použitie imitácie hrazdenia. Použitím vhodne umiestnených prvkov imitujúcich dimenzie hrazdenia dokážeme vytvárať veľmi presné kópie alebo nové architektonické riešenie hrazdených budov.

Imitácia je dosahovaná pri použití konštrukcie dosiek, ktoré napodobňujú dimenzie skutočných prvkov hrazdenia tým, že jedna strana má hrúbku iba 25 mm. Táto konštrukcia sa pomocou spojovacích prostriedkov upevní k fasáde budovy a vytvára tak dojem masívneho dreveného hrazdenia. Z finančného hľadiska ide o lacnejšiu alternatívu oproti masívnej konštrukcii.

Dom hrazdenej konštrukcie je zaujímavou voľbou, ktorá svojim vzhľadom dokáže v správnom prostredí vytvoriť rozprávkovú atmosféru. Nielen ako víkendová stavba, ale aj ako rodinný dom v modernej dobe najmä pre tých, ktorí si potrpia na kvalitný masívny nábytok a chcú mať aj v zvonku zaujímavú a netradičnú stavbu.

Teraz najčítanejšie