Denník N

V územnom pláne Matador je namiesto obývaného rodinného domu cyklotrasa.

42 poschodová budova, nevyriešené parkovanie, navrhované cyklotrasy a občianska vybavenosť namiesto už existujúcich a obývaných rodinných domov, aj takéto skvosty obsahuje vypracovaný územný plán zóny MATADOR v Petržalke.

Prichádzam zo stretnutia petičného výboru s niektorými poslancami MZ mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorí sme o tému prejavili záujem a musím konštatovať, že po búrlivých mesiacoch riešenia parkovacej politiky nás čaká ďalší tvrdý oriešok.

Areál bývalej Matadorky je už kompletne v súkromnom vlastníctve, pozemky a stavby boli dávno odpredané za pomerne nízku cenu s prihliadnutím na ekologickú záťaž. V jeho tesnej blízkosti bývajú obyvatelia, ktorí už dlhodobo pripomienkujú plány investorov a mestskej časti, ktoré sa mali premietnuť a zapracovať do nového územného plánu zóny. Ten sa však namiesto toho striktne držal územného plánu mesta a všetko nasvedčuje tomu, že autor nedodržal zadanie a neprihliadal na už existujúce stavby. Obyvatelia sa právom obávajú vyvlastňovania a žiadajú vyňať ich parcely z funkčného využitia, chcú zvýšiť odstupy od najbližsích stavieb i znížiť ich výšku. Ozývajú sa hlasy, že vysoký komín, ktorý ešte stále vyčnieva nad okolité budovy nebol doteraz zbúraný iba preto, aby určil výšku budúcich stavieb.

Uzemny plan zony Matador

Petičný výbor žiada, aby nebolo zasahované do ich vlastníckych práv, aby bola vypracovaná aktuálna a reálna dopravná štúdia, nesúhlasia s určením minimálnych rozmerov pozemku, keďže aktuálnych 600m2 takmer nikto z nich nespĺňa a pripomínajú, že zastupiteľstvo sa už uznieslo na tom, že bude aplikovaná gradácia výšky stavieb od centra smerom nadol.

Občianske združenie Klub ochrany technických pamiatok , o.z. zase poukazuje na prítomnosť historických objektov bývalej tzv. petržalskej Smaltovne, ktoré síce nie sú vedené ako kultúrna pamiatka, zaslúžia si však špeciálnu pozornosť a citlivý prístup.

Nie, nie je riešením celý tento projekt zablokovať. Ani súčasný stav nie je dobrý, táto pôvodná časť Starej Petržalky si zaslúži svoj lesk. Čaká nás však ešte veľa práce a veľa zmien. Ako prvé si posvietime na spackaný územný plán, pretože v takejto podobe ho nemožno podporiť.

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku