Denník N

pozemkové úpravy: pozemkové úpravy v kapitalistických štátoch

asi si len málokto všimol, že pozemkové úpravy sa vykonávali aj v kapitalistických štátoch. a aj teraz by nám mohli byť vzorom. nám z tých časov zostali len ozveny „veľkých slov“ zo socializmu.

zakorenené predstavy o pozemkových úpravách z čias socializmu sa zachovali do dnešných dní. často sa spájajú s takzvanými HTUP (hospodársko technickými úpravami pozemkov) a sú považované za nástroj vedecky plánovanej a ekonomicky zdôvodnenej organizácie územia poľnohospodárskych podnikov v záujme racionálneho využitia pôdneho fondu, zvyšovania úrodnosti a ochrany pôdy, ako aj hospodárenie poľnohospodárskej veľkovýroby. Ak vám tieto slová znejú propagandisticky, tak sa nemýlite. Ten podstatný rozdiel je v slovách a číslach.

Zo skrípt som vybral jednu časť, ktorá sa týka pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v iných štátoch. Úmyselne som nedal časti týkajúce sa pozemkových úprav v ZSSR a ďalších štátoch ľudových demokracií – je to súbor nič nehovoriach slov. Myslím, že postačuje popis pozemkových úprav v Nemeckej demokratickej republike.

Pozornosť by sme mali venovať pozemkovýcm úpravám, ktoré sa vykonávajú v kapitalistických štátoch. Zachovanie kontinuity hospodárenia, efektivity a ochrany prírody je v príkrom rozpore so snahami niekoľkých zákonarcov sabotovať pozemkové úpravy. Zabúdajú na to, že pre rozvoj poľnohospodárstva je nutná podpora štátu a podpora „neproduktívnych činností“, ktoré v konečnom dôsledku spravili z Európy najväčšieho producenta potravín s pridanou hodnotou. Ďalší aspekt, ktorí naši politici nie sú schopní pochopiť a ani realizovať je merateľnosť výsledkov. A tak sa radšej uchyľujeme k barličkám typu zmenšenie počtu vlastníckych vzahov alebo počtu nových parciel ako merateľných výsledkov a ostatné kritéria ako je prístup k pôde, efektivita hospodárenia na pôde im unikajú.

Jedno poučenie: pozemkové úpravy bez realizácie navrhovaných opatrení sú len projekty pozemkových úprav. A všimnite si posledné vety z výberu: Účinnosť západonemeckých pozemkových úprav je veľmi vysoká. Po ich realizácii poľnohospodárske podniky zvyšujú hrubú produkciu asi o tretinu a náklady znižujú asi o 25%.

Čo na to naši súdruhovia? Nevykonávanie pozemkových úprav má za následok zvyšovanie nákladov a znižovanie produkcie poľnohospodárskej výroby.

Teraz najčítanejšie