Denník N

Špeciálna prokuratúra nariadila NAKE prešetriť spôsob založenia Žilinskej parkovacej spoločnosti. A tiež, či Mesto Žilina nemohlo utrpieť škodu veľkého rozsahu pri výmene majetkov s G. Trabelssiem v roku 2019

Na základe môjho trestného oznámenia ohľadom pokusu predať podiel Mesta Žilina v Žilinskej parkovacej spoločnosti v hodnote 5,300 000 eur za zlomkovú cenu v roku 2019 Trabelssieho spoločnosti, Úrad špeciálnej prokuratúry nariadil vyšetriť ďalší podstatný krok, ktorý zásadným spôsobom súvisí s touto situáciou.

Na základe môjho trestného oznámenia ohľadom pokusu predať podiel Mesta Žilina v Žilinskej parkovacej spoločnosti v hodnote 5,300 000 eur za zlomkovú cenu v roku 2019 Trabelssieho spoločnosti, Úrad špeciálnej prokuratúry nariadil vyšetriť ďalší podstatný krok, ktorý zásadným spôsobom súvisí s touto situáciou.
Mesto Žilina v roku 2007 prijalo Memorandum o spolupráci s G. Trabelssiem. Na základe tohto Memoranda bola vytvorená Spoločenská zmluva Žilinskej parkovacej spoločnosti, podľa ktorej získal G. Trabelssie rozhodujúce právomoci v tejto spoločnosti. Napriek tomu, že Mesto Žilina do nej vložilo vyšší majetkový podiel. A to práve spomínaných 5 300 000 eur, ktoré boli použité na výstavbu parkovacieho domu v OC Mirage, a ktoré chcelo vedenie mesta Trabelssiemu predať naspäť v roku 2019 za 1 126 388 eur.
Memorandum v roku 2007 presadil a podpísal vtedajší primátor Ivan Harman aj vďaka poslaneckému klubu, ktorého lídrom bol súčasný primátor.
Cez Žilinskú parkovaciu spoločnosť následne pretiekla pochybným spôsobom do vlastníctva G. Trabelssieho Športová hala na Bôriku, lukratívny pozemok na Karpatskej za 1 SK a rovnako na základe tejto zmluvy plynul spoločnosti G. Trabelssieho zisk z parkovného na úrovni jeho vkladu – čiže 40 percent z výberu parkovného. Týmto jeho vkladom do Žilinskej parkovacej spoločnosti bola mimochodom z veľkej časti aj Športová hala na Bôriku, ktorú tesne predtým Mesto nelegálne predalo za oveľa nižšiu cenu. Čiže založením tejto Spoločenskej zmluvy, v ktorej malo Mesto menšinu právomoci, sa spustila lavína pre Žilinu nevýhodných a z hľadiska rozvoja až kritických krokov.
Špeciálna prokuratúra sa stotožnila s mojím odvolaním proti rozhodnutiu vyšetrovateľa o odmietnutí trestného oznámenia a nariadila prešetriť, prečo bola Spoločenská zmluva Žilinskej parkovacej spoločnosti zmenená v neprospech Mesta Žilina a či malo dohodnutie tejto menšiny nejaké opodstatnenie. Zároveň už skonštatovala, že takéto narábanie s mestským majetkom nemožno považovať za rozhodnutie, ktoré by bolo v prospech verejného záujmu a textácia naznačuje, že Špeciálna prokuratúra považuje daný proces znevýhodnenia Mesta Žilina pri zakladaní Spoločenskej zmluvy za marenie dôležitej úlohy, ktorá bola verejnému činiteľovi zverená.
Špeciálna prokuratúra tiež vrátila prešetriť bod, či pokusom predať G. Trabelssiemu spomínaný podiel v hodnote 5,300 000 eur za sumu 1 126 388 eur v roku 2019 nemohlo prísť Mesto Žilina k škode veľkého rozsahu.
Kým sa definitívne pred súdom nerozsekne celý tento čierny bod našej súčasnosti, je nemožné rozvíjať Žilinu tak ako si zaslúži – ako moderné a spravodlivé mesto, ktoré si váži čestných občanov a podnikateľov a dá stopku tým nečestným.
Aj z uvedených dôvodov je zrejmé, že súčasné vedenie nemôže byť zárukou adekvátneho postupu vo verejnom záujme voči spoločnostiam G. Trabelssieho.
Urobím všetko preto, aby Mesto Žilina nastavilo maximálne nekompromisný postup voči záujmovým skupinám, ktoré nelegitímnym spôsobom profitovali a profitujú z verejného majetku.

Teraz najčítanejšie

Peter Cibulka

Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline, učiteľ