Denník N

Životný poklad nájdete v dobrovoľníctve, ak vás k nemu volá vnútorný hlas

Budúci dobrovoľníci Plamienka skončili polročný vzdelávací kurz. Prečítajte si, ako ho vnímali.

V Plamienku prináša dobrovoľníctvo nové kontakty, rozširuje obzory, dodáva zmysel a blízkosť. Dávame mu priestor, bez dobrovoľníkov by sme nedokázali pomáhať deťom a rodinám. Dobrovoľníci sú pokladom Plamienka. Oblasť, v ktorej pomáhame nie je jednoduchá. Okrem toho, že sa staráme doma o ťažko choré deti a ich rodiny, venujeme sa aj deťom a rodinám v období smútenia po strate blízkeho. Preto každý budúci dobrovoľník Plamienka absolvuje polročný vzdelávací kurz, ktorý sa skladá zo 6 celodenných vzdelávacích stretnutí. Čo si jeho absolventi myslia o dobrovoľníctve?

Miška pracuje v korporáte a práca Plamienka ju oslovovala už dlhšie. „Korporát je materiálny svet, Plamienok robí veľmi záslužnú prácu, ktorú nerobia iné inštitúcie a aj ja som chcela k tomu prispieť,“ tvrdí. Dominika je školská psychologička. Tvrdí, že je veľmi dôležité otvárať v spoločnosti témy smútenia a pomoci smútiacim deťom, o ktorých sa podľa nej veľmi nehovorí. „Chcela som pomôcť aj našim žiakom a som si istá, že to, čo som sa naučila, využijem aj v mojej práci.“ Mária je liečebná pedagogička a lákala ju možnosť pomáhať smútiacim deťom. „Je to cieľová skupina, s ktorou som nemala doteraz skúsenosti. Všetci sa však stretávame so stratou, preto kurz považujem za veľké obohatenie aj môjho života.“
Saška dospela k názoru, že smútiaci ľudia by nemali zostať bez pomoci. „Je to veľmi ťažká skúsenosť a aj mne Plamienok pomohol – ukázal mi, akým spôsobom ja môžem pomôcť iným.“ Podľa Natálie je smútok rovnako dôležitým citom, ako sú ostatné. „Môžeme v ňom rásť a nájsť zmysel a v tomto kurze som si to uvedomila potvrdila.“
Katka cítila vo svojom živote priestor na darovanie kúska seba. „Žijem teraz dobrým životom a chcem pomôcť tým, ktorí toľko šťastia práve teraz nemajú,“ konštatuje. Mária tvrdí, že ona sama v kurze mnohé získala. „Veľmi túžim dávať to ako dobrovoľníčka Plamienka ďalej,“ hovorí. Michaela má z minulosti osobnú skúsenosť so stratou. „Nemala som sa vtedy kam obrátiť a nebol nikto, kto by mi vtedy rozumel. Preto by som rada teraz ja prispela svojou skúsenosťou a porozumením. Chcela som sa naučiť pomáhať iným, no Plamienok veľmi pomohol mne.“

Ako kurz pre dobrovoľníkov v Plamienku prebiehal?
„Čakala som učenie, a prišli zážitky.“
„Dostávali sme pracovné materiály, tipy na filmy a knihy. Vďaka tomu sme boli celý čas „v téme“ a k niektorým sa rada vraciam“
„Zažili sme množstvo aktivít a cvičení, ktoré nám pomohli k sebapoznaniu. Je to veľký dar.“
„V kurze je priestor aj na humor a smiech.“
„Naučila som sa veľa o sebe, o druhých a o vzťahoch.“
„Kurz vám dá presne to, čo do neho vložíte. Ja som bola tomu otvorená a odniesla som si, to, čo som mala.
„Bola tam priateľská atmosféra plný dôvery.“
„Riešili sme aj svoje straty a v bezpečnom prostredí sme ich mohli zdieľať, mohli sme teda pracovať aj s vlastnou stratou. Je to skvelý spôsob, ako sa naučiť pracovať aj s ostatnými v náročných chvíľach.“
„Iván dokáže otvárať témy, ktoré sú veľmi hlboké. Môžete sa ponoriť hlboko do seba a odovzdať to potom ďalej.“
A čo si budúci dobrovoľníci odnášajú z kurzu ako svoj poklad?
„To, že je niečo bolestivé, neznamená to, že je to zlé.“
„Aj ticho môže byť prínosom.“
„Najprv sa musíme spojiť sami so sebou, aby sme sa mohli spojiť s druhými.“
„Pre každého strata znamená niečo iné.“
„Ani v temnote sa človek nemusí báť.“
„V zraniteľnosti je sila.“

Nasledujúci vzdelávací kurz pre budúcich dobrovoľníkov začína v januári 2023, prihlasovanie online je už otvorené Pozývame Vás, pomáhajme spolu.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.