Denník N

Pro-Life nie je o náboženstve

Množstvo dezinformácii a slamených panákov, ktoré nasledovali po zrušení Roe vs. Wade v Amerike na stranu Pro-Life bolo ohromujúce. Od fašizmu, klerikalizmu až po „vnucovanie tehotenstiev.“ Jednou z dezinformácii bolo aj tvrdenie, že pri Pro-Life sa jedná o „vnucovanie náboženského presvedčenia iným ľudom,“ čo môže tvrdiť iba človek, ktorý videl Pro-Life iba ako karikatúru. Problematika potratov nie je náboženskou problematikou, ale ľudsko-právnou. Preto v boji za život nájdeme feministky, ateistov, LGBT+ ľudí a mnohých ďalších. A argumenty proti potratom sú sekulárne.

Diverzita v Pro-Life

Ako sa Trent Horn, jeden zo zástancov Pro-Life pozície, vyjadril v rozhovore pre CNN, jedným z najväčších mýtov o Pro-Life je ten, že sa jedná o čisto náboženské presvedčenie. Jedná sa ale o zásadné pokrivenie toho, o čom Pro-Life je. Podobne ako v prípade rasovej segregácie v USA sa aj teraz jedná o problém ľudských práv, ku ktorým podľa Horna: „ … môže prísť každý rozumný človek, a to sú tie [pravdy], že by sme mali dať každej ľudskej bytosti rovnakú úctu a ochranu podľa zákona.“

Ako pokračuje ďalej:

Rovnako ako neexistujú žiadne morálne relevantné rozdiely medzi čiernymi a bielymi ľuďmi, ktoré by ospravedlňovali to, že belosi zle zaobchádzajú s černochmi, neexistujú žiadne morálne relevantné rozdiely medzi narodenými a nenarodenými ľuďmi. Nenarodení ľudia sú menší, menej vyvinutí a závislejší ako my, no novorodenci sú tiež menší, menej vyvinutí ako my a sú veľmi závislí od iných ľudí. Ak tieto dôvody neospravedlňujú zabitie narodeného dieťaťa, tak neospravedlňujú ani tvrdenie, že nenarodení ľudia nie sú osoby s právom na život a môžu byť zabité.“

Martina Luthera Kinga v jeho boji za zrušenie segregácie v USA motivovala jeho viera a podobné je to aj s mnohými členmi Pro-Life. Neznamená to ale, že sa korelácia sa rovná kauzalite – ako je zrušenie segregácie bojom za ľudské práva, tak je bojom za ľudské práva aj boj za právo na život pre nenarodených. V boji za Pro-Life nájdeme skupiny feministiek v Feminists For Life, skupiny LGBT+ ľudí za život napr. PLAGAL, skupiny zložené z Afroameričanov za život napr. Pro-Back and Pro-Life či ateistov v Secular Pro-Life. Naopak, je možné nájsť náboženské skupiny, ktoré podporujú Pro-Choice, čo len podčiarkuje fakt, že sa nejedná o (ako sa internetom šíri) „čisto náboženské presvedčenie, ktoré vnucuje iným ľudom svoju vieru.“

Sekulárny argument pre život – osoba

Komu by takáto argumentácia rôznymi skupinami podporujúcimi Pro-Life nestačila, ponúkam jeden z mnohých argumentov prečo nie je potrat morálny.

Zástanci Pro-Life a Pro-Choice sa zhodnú, že existuje špeciálna trieda bytostí, ktoré voláme osobami a tieto majú právo na život. Napr. každý kto číta tento blog je osobou. Ale tiež sa zhodneme, že novonarodené deti a mentálne zaostalí ľudia sú tiež osobami. Tiež sa zhodneme v tom, že niektoré bytosti nie sú osobami (minimálne nie v rovnakom zmysle) ako napríklad holuby či potkany.

Preto je dôležité, že každá definícia toho čo je osoba v sebe musí zahŕňať jasné prípady osôb (ako sme my), nevylučovať prípady ako sú novorodenci a mentálne zaostalí a zároveň vylučovať prípady ako sú holuby a potkany. Nestačí preto len povedať, že osobou je každá vedomá bytosť či taká bytosť, ktorá dokáže cítiť bolesť – zahrnuli by sme totižto aj potkany, holuby, atď. Zároveň nestačí povedať, že osoba je každá bytosť, ktorá je racionálna – vylúčili by sme novonarodené deti a mohli by sme uzákoniť infanticídu.

Čo tak povedať, že osobou je každý človek, ktorý cíti bolesť? V takomto prípade sme svojvoľný – ak schopnosť cítiť bolesť nerobila potkana osobou, prečo by to malo urobiť osobou človeka? Takéto definície sú často práve svojvoľné a vytvorené tak, aby náročky vylúčili nenarodeného človeka ako osobu. Poskytujú teda konzistentnú definíciu toho čo, a kto, je osoba.

Lepšiu definíciou by bolo to, že osobou je každý individuálny člen racionálneho druhu. Podľa tejto definície a tohto pohľadu sú čitatelia (a nečitatelia), novonarodené deti a mentálne zaostalí ľudia osobami. Táto definícia sa nespolieha na naše terajšie schopnosti (napr. cítiť bolesť), ale na naše vrodené možnosti a kapacity pre isté funkčnosti dané našim druhom. Takáto definícia vylučuje holuby, potkany a pod. (nie sú členmi racionálneho druhu) a zároveň nevylučuje iné racionálne druhy mimo človeka.

Nejedná sa o ad hoc či svojvoľnú definíciu vytvorenú len preto, aby sme zahrnuli aj nenarodených ľudí. Naopak, zahrnutie narodených a nenarodených prirodzene vyplýva z dôrazu pre racionálne schopnosti druhu v definícii.

Trent Horn zhŕňa túto definíciu nasledovne:

„Keďže neexistujú žiadne dobré dôvody na odmietnutie tejto definície osoby a neexistujú žiadne alternatívne definície osoby, ktoré by rovnako ľahko vysvetlili nekontroverzné príklady, ktoré sme spomenuli, vyplýva nám z toho, že by sme mali prijať túto definíciu, ktorá zahŕňa nenarodených ľudí. A ak sú nenarodení ľudia osoby, potom z toho plynie, že potrat je nemorálny, pretože potrat priamo zabíja nevinné osoby.“

Pro-Life nekončí, takže je načase prestať biť slamených panákov

Kto by ešte stále nebol presvedčený, odporúčam pozrieť si debatu medzi Trentom Hornom a Prof. Cecili Chadwick tuto. Nech skeptik skúsi napočítať, koľko z argumentov Horna bolo založených na náboženskom učení a koľko z nich na logickom uvažovaní. Podobne vyzývam čitateľa k detailnému preštudovaniu ostatných sekulárnych argumentov pre život.

Je veľká škoda, že sa v našom prostredí stretávame výlučne s bitím slamených panákov, ktoré skresľujú a radikalizujú pohľad na Pro-Life hnutie pomocou dezinformácii. Téme Pro-Life sa budem venovať aj v ďalších blogoch, pretože považujem snahu Europarlamentu o presadenie „potratu pre každého“ za vážny precedens, ktorý môže viesť k hromadnému porušovaniu ľudského práva na život. A to argumentami, chladnou hlavou a čo najvernejšou reprezentáciou hnutí Pro-Choice a Pro-Life.

Teraz najčítanejšie

Ján Čegiň

Študujem PhD v IT, zaujímam sa o filozofiu náboženstva, históriu, apologetiku a teológiu. Konštruktívna kritika a slušná diskusia vítané. Najskôr ma zastihnete na e-maily, keďže FB nepoužívam.