Denník N

Keď akty propagujú vedu

Kým pre niektoré krajiny je rok 2015 dôvodom na krok vpred, pre iné je to naopak vhodný dôvod vrátiť sa o storočie naspäť.

Predstavte si, že sa vaše dieťa zaujíma z nejakého vám neznámeho dôvodu o vedu. Hráva sa s mikroskopom, číta si encyklopédie, sníva o lete na Mars. Možno by chcelo byť vedcom či vedkyňou. Tak sa rozhodnete – či už v snahe skonfrontovať jeho predstavu o vedeckej kariére so stredoeurópskou realitou, alebo nebodaj v snahe podporiť tento jeho úmysel – a vezmete ho na deň otvorených dverí do Akadémie vied. Deň otvorených dverí sa koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky, ktorého zámerom je, ako inak, spropagovať vedu a výskum u verejnosti a motivovať mladých, aby sa rozhodli práve pre vedeckú kariéru.

Keď však prídete do knižnice Akadémie vied, namiesto kníh vás obklopia čiernobiele fotografie polonahých ženských tiel. Proste ženské akty. Väčšina rodičov sa asi zháči a rozmýšľa – buď sme zablúdili alebo si z nás niekto vystrelil. Je málo pravdepodobné, že si vtedy všimnete, že akty boli fotené v knižnici a to dokonca historickou technikou „mokrého kolodiového procesu”. A je ešte menej pravdepodobné, že vám napadne, že ide o oficiálnu výstavu, ktorú pri príležitosti Týždňa vedy a techniky pripravila knižnica Akadémia vied Českej republiky. Veď kto by už propagoval vedu aktami…

A predsa. Hoci po štyroch dňoch a protestoch Genderovej expertnej komory Českej republiky a Kongresu žien výstavu z knižnice odstránili, akademici a akademičky, ktoré na jej nevhodnosť vo verejnej inštitúcii upozornili, boli českými médiami prirovnané k fanatikom, radikálom z islamského štátu či dokonca ku komunistickej cenzúre.

Zhruba v rovnakom čase na druhom brehu Atlantiku predstavil mladý kanadský premier svoju novú vládu. Tá sa okrem odborníkov zodpovedných za jednotlivé rezorty, či zástupcami národnostných menšín vyznačuje aj tým, že presne polovicu jej členov tvoria ženy. Pritom, pre Stredoeurópana nepochopiteľne, nejde o žiadne “tety Anky”, či “milenky Jany” alebo o spolužiačky premiérových mecenášov. Ide o odborníčky, z ktorých každá má skúsenosť v oblasti, za ktorú je vo vláde zodpovedná. Keď sa premiéra Justina Trudeaua novinári pýtali, prečo dal vo svojej vláde polovicu postov ženám, odpoveď znela dnes už legendárne: „Lebo je rok 2015.”

Máte pravdu, v tomto momente sme sa presunuli zo žánru sci-fi do žánru fantasy. Pre nás Stredoeurópanky – a nielen vedkyne, novinárky či akademičky – je totiž nanešťasťastie stále len rok 2015…

 

Teraz najčítanejšie