Denník N

#ScienceForUkraine – Slovenská vedecká obec pripravená pomôcť ukrajinským vedcom a študentom

#ScienceForUkraine (Veda pre Ukrajinu) vzniklo ako dobrovoľnícka iniciatíva, ktorej cieľom je pomôcť akademikom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Iniciatíva je najviac zastupená v európskych krajinách, ale útočiská akademici nájdu už po celom svete. Katarína Juríková, koordinátorka #ScienceForUkraine za Slovensko, nám prezradila, aké príležitosti nájdu ukrajinskí akademici na Slovensku. Nová štipendijná schéma, financovaná z Plánu obnovy a odolnosti Úradu vlády, otvára nové príležitosti nielen pomôcť ukrajinským akademikom, ale aj slovenskej vede.

Yaryna je PhD študentka architektúry v Kyjive, ktorá robí výskum vertikálnych fariem, a kvôli vojne bola prinútená začať hľadať možnosti na pokračovanie v PhD štúdiu v zahraničí. Svoje nové pôsobisko – výskumné centrum Beta Technologies v Španielsku, ktoré je súčasťou Univerzity vo Vic – našla prostredníctvom platformy #ScienceForUkraine. Napriek tomu, že musela čiastočne zmeniť svoj výskumný odbor a prejsť od architektúry k poľnohospodárskemu dizajnu, prostredníctvom dohody s jej materskou univerzitou v Kyjive má možnosť oficiálne pokračovať v doktorandskom štúdiu, a hosťujúca univerzita ubytovala aj jej rodinu. Yaryna je tak jednou zo stoviek vedcov a študentov, ktorí si po úteku z vojnou zasiahnutej Ukrajiny našli nové pracovné alebo študijné miesto prostredníctvom #ScienceForUkraine.

Začalo to hastagom na Twiteri 

Ruská invázia na Ukrajine začala 24. februára 2022, a jej dôsledkom je dnes vyše 5 a pol miliónov utečencov, ktorí opustili krajinu a zatiaľ zostávajú v zahraničí (zdroj: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov). Z nich sú tisícky vedcov a študentov – či skôr vedkýň a študentiek, vzhľadom na brannú povinnosť ukrajinských mužov od 8 do 60 rokov. Pretrvávajúci vojnový konflikt zabraňuje tomu, aby sa vrátili na domovské inštitúcie, a v krajinách, do ktorých utiekli, potrebujú možnosti pokračovať v štúdiu a výskume.

Iniciatíva #ScienceForUkraine (Veda pre Ukrajinu) vznikla ako dobrovoľnícka aktivita, ktorej cieľom bolo prepojiť vedcov po celom svete, ktorí kolegom na úteku pred vojnou ponúkajú pracovné pozície a študijné možnosti vo svojich výskumných skupinách, a ukrajinských akademikov, ktorí o túto pomoc majú záujem. Od 26. februára 2022, kedy vznikla, sa k iniciatíve pridalo viac ako 130 aktívnych dobrovoľníkov z vyše 30 krajín z celého sveta.

Zatiaľ čo v prvých dňoch vojny bol #ScienceForUkraine najmä hashtag na Twitteri, dnes členovia iniciatívy organizovaní v pracovných skupinách zbierajú informácie o ponukách práce, študijných programoch a centralizovaných podporných schémach na stránke scienceforukraine.eu, komunikujú s vedeckými inštitúciami v jednotlivých krajinách, sprostredkúvajú pomoc individuálnym ukrajinským vedcom a študentom, propagujú pracovné a študijné možnosti prostredníctvom sociálnych sietí a médií a mapujú potreby ukrajinských vedcov a študentov na úteku.

Vo viacerých krajinách sa dobrovoľníci z iniciatívy #ScienceForUkraine podieľali na tvorbe národnej stratégie pomoci ukrajinským vedcom a študentom. Doteraz bolo do webovej databázy iniciatívy nahraných viac ako 2600 pracovných ponúk z celého sveta, pričom mnohé obsahujú viac ako jedno pracovné miesto. Doterajšie aktivity #ScienceForUkraine za prvé tri mesiace existencie iniciatívy sú zosumarizované v tlačovej správe publikovanej na konci júna 2022.

Akademické inštitúcie na Slovensku promptne zareagovali na vojnu na Ukrajine

Viaceré slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV) odpovedali na vojnu na Ukrajine rýchlo a v rámci svojich možností veľmi aktívne. Technická univerzita v Košiciach a Prešovská univerzita ponúkli univerzitné priestory na ubytovanie utečencov z Ukrajiny, a poskytovali im základnú pomoc pri ubytovaní. Mnohé slovenské univerzity okamžite po invázii Ruska na Ukrajinu vydali podporné stanoviská, a poskytli špeciálnu podporu už existujúcim ukrajinským študentom a zamestnancom, vrátane odpustenia školného, podpory psychológov či poskytnutia ubytovania pre ich rodiny.

V rámci priamej podpory akademikov a študentov utekajúcich pred vojnou zareagovala najrýchlejšie konkrétnou ponukou SAV – už 6. marca bola zverejnená cielená podporná schéma pre akademikov na úteku z Ukrajiny, ponúkajúca možnosť krátkodobého zamestnania na SAV spolu s ubytovaním. Od 19. mája 2022 SAV rozšírila túto schému, ktorá teraz umožňuje získanie pracovnej alebo študijnej pozície na SAV na 36 mesiacov.

Niekoľko výskumných skupín a akademických pracovísk (napr. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavu materiálov a mechaniky strojov na SAV, Poľnohospodárskej univerzity v Nitre) a súkromných spoločností (napr. DB Biotech, Multiplex DX, SEC Technologies, Airvolute, MATSUKO) vytvorilo pre ukrajinských akademikov spolu zhruba dvadsať pracovných príležitostí, ktoré propagovali prostredníctvom databázy #ScienceForUkraine.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podobne ako SAV, vytvorili osobitné grantové schémy pre ukrajinských vedcov na úteku, a VŠVU prijala 22 študentov z partnerskej univerzity v Ľvive.

Zobrané informácie o grantových schémach a študijných príležitostiach publikovali na svojich stránkach Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a vyčerpávajúco najmä Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).

Aktivity #ScienceForUkraine na Slovensku partnersky podporili a propagovali SAV, Fulbrightova komisia, Asociácia absolventov Fulbrightovho programu (SFAA) a SAIA, pričom niekoľko ďalších inštitúcií, vrátane Univerzity Komenského v Bratislave, informovalo o aktivitách a databáze pracovných príležitostí #ScienceForUkraine na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach.

Nová grantová schéma uľahčí nábor ukrajinských akademikov

19. mája 2022 Úrad vlády SR ohlásil vytvorenie všeobecnej podpornej schémy, financovanej Plánom obnovy a odolnosti, určenej pre ukrajinských vedcov (a do menšej miery aj pre vedcov z Ruska, Bieloruska a Moldavska) – od doktorandov po vedúcich samostatných výskumných skupín. Suma vyčlenená na tento podporný program je 15 miliónov eur. Oficiálnym žiadateľom o tento grant je prijímajúca slovenská univerzita alebo výskumná inštitúcia, a podpora individuálnych vedcov je plánovaná na 48 mesiacov pre PhD študentov a 36 mesiacov pre výskumníkov po doktoráte.

Táto schéma je unikátnou príležitosťou pre slovenské akademické prostredie prejaviť solidaritu s ukrajinskými kolegami, ktorých výskum bol prerušený alebo zničený v dôsledku ruskej invázie. Navyše, predstavuje aj možnosť trochu občerstviť obsadenie našich vedeckých ústavov a katedier, na ktoré za normálnych okolností nie je v slovenskom vedeckom dosť peňazí, ani vysoký dopyt výskumníkov zo zahraničia. Ukrajinskí kolegovia, medzi ktorými sú excelentní vedci, môžu priniesť novú expertízu a nápady, ktoré môžu obohatiť aj vedu na Slovensku.

Tu je konečne možnosť využiť #ScienceForUkraine aj pre slovenských výskumníkov, ktorí mali doteraz na pomoc ukrajinským kolegom motiváciu, ale nie finančné možnosti. Prostredníctvom databázy iniciatívy môžu aj slovenskí vedci avizovať voľné pozície vo svojich pracovných skupinách, s poznámkou, že ide o pozíciu financovanú z tejto grantovej schémy. Táto databáza mala na začiatku júna takmer 120.000 unikátnych zobrazení, z čoho je 12.000 z Ukrajiny, a má teda veľký potenciál sprostredkovať jednotlivé pracovné ponuky konkrétnym záujemcom.

Veríme, že existencia tejto grantovej schémy umožní slovenským inštitúciám získať excelentných spolupracovníkov, ktorí takúto spoluprácu zároveň nevyhnutne potrebujú.

#ScienceForUkraine: webstránka, Twitter: @Sci_for_Ukraine, Facebook @ScienceForUkraine

Slovenská tlačová správa k júnovému reportu “#ScienceForUkraine sumarizuje tri mesiace podpory ukrajinskej akademickej obce.

Autorka: Katarína Juríková, koordinátorka #ScienceForUkraine za Slovensko

Katarína Juríková absolvovala doktorát na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a v súčasnosti je na post-doktorálnom pobyte na univerzite v talianskom Trente v rámci štipendijnej schémy Marie Sklodowska Curie Actions, kde sa skúma úlohu telomerických RNA v rakovinových bunkách. K iniciatíve #ScienceForUkraine sa pripojila v marci 2022, s cieľom sprostredkovať ukrajinským výskumníkom možnosť uplatnenia sa na Slovensku. V rámci #ScienceForUkraine koordinuje komunikáciu so slovenskými inštitúciami, propagáciu aktivít iniciatívy na Slovensku a sprostredkovanie pomoci jednotlivým vedcom. Kontaktovať ju môžete na katarina.jurikova@unitn.it.

 

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.