Denník N

Voľby 2023

Smer
0,00 %
PS
0,00 %
Hlas
0,00 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
0,00 %
Republika
0,00 %
SaS
0,00 %
KDH
0,00 %
SNS
0,00 %
Sme rodina
0,00 %
Demokrati
0,00 %
Aliancia
0,00 %
Modrí
0,00 %
Maďarské fórum
0,00 %
Piráti
0,00 %
Princíp
0,00 %
SOS
0,00 %
KSS
0,00 %
Vlastenecký blok
0,00 %
Spravodlivosť
0,00 %
SHO
0,00 %
My Slovensko
0,00 %
Srdce
0,00 %
SDKÚ
0,00 %
ĽSNS
0,00 %
Karma
0,00 %
Čaká sa na dáta
0,00 % spočítaných hlasov
Prejsť na výsledky

Sú deti (len) naša budúcnosť?

Z rôznych strán často počujeme, že deti sú naša budúcnosť. Tieto slová sa na nás valia nielen z politického priestoru, ale počúvame ich i v bežnom živote. Áno, deti sú naša budúcnosť, ale čo ich súčasnosť? Sú veci, ktoré už nemôžeme viac odkladať. Čokoľvek chceme zmeniť a zlepšiť, teraz je ten ideálny čas začať.

V Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava sme sa pri príležitosti ukončenia 5. ročníka programu Otvorené školy rozhodli zorganizovať konferenciu s názvom “Sú deti (len) naša budúcnosť?”. V programe pracujeme s 5 školami, kde sa za pomoci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok snažíme podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce so žiackymi parlamentmi.

Cieľom konferencie bolo ohliadnuť sa za 5 rokmi Otvorených škôl. Ukázať, ako sa dá demokratizovať školské prostredie, predstaviť príklady dobrej praxe v téme detskej participácie a hľadať synergie s inými organizáciami a programami. No najmä sa pozrieť očami detí na túto tému a posilniť ich hlas, aby ho počuli aj tí, ktorí sa mu často otáčajú chrbtom. Aj preto sme radi, že záštitu nad konferenciou prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Rovesnícke vzdelávanie v praxi – keď mladí učia mladých

Rovesnícke vzdelávanie je jedným zo spôsobov, ako sa môžu deti aktívne spolupodieľať na tom, čo a akým spôsobom sa v školách učia. Ide o prístup, kde sa rovesníci učia od seba navzájom s cieľom rozvíjať nielen svoje vedomosti, zručnosti a postoje, ale aj schopnosť byť zodpovedný za seba a za ostatných.  Práve o rovesníckom vzdelávaní sme sa rozprávali v prvom bloku konferencie.

V Otvorených školách realizujeme rovesnícke vzdelávanie na 5 základných školách prostredníctvom mladých dobrovoľníkov. Na konferencii rozprávali priamo žiaci o tom, prečo je dôležité diskutovať o ľudských právach. “…mali sme možnosť rozšíriť si obzory v daných témach, ktoré boli pre nás veľmi zaujímavé a obohacujúce…”, povedali žiaci zo základnej školy zo Zvolena.

Súčasťou bloku bol aj program Zelená škola, za ktorý nám Zuzana Gallayová porozprávala o tom, prečo o životnom prostredí nestačí len učiť a ako zmeniť školu na “zelenú”. Predstavili sme spoluprácu Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava s nórskou partnerskou školou, ktorá bola veľmi zaujímavým doplnkom programu Otvorené školy a ukázali sme, ako vyzerá, keď mladí Nóri diskutujú s mladými Slovákmi o ľudskoprávnych a kultúrnych témach. Posledný príspevok bloku mala v rukách pani učiteľka Silvia Szabóová zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne, ktorá porozprávala o tom, čo sa stane, ak sa z rovesníckeho vzdelávania stane voliteľný predmet.

Príspevky rečníkov: https://lnk.sk/irr4

Prečo je dnes participácia detí dôležitejšia ako kedykoľvek predtým?

Výskum názorov a postojov mladých z roku 2021 preukázal, že viac ako 80 % z nich si myslí, že sú dostatočne zrelí na to, aby sa vyjadrovali k veciam, ktoré sa ich týkajú a považujú svoj hlas v spoločnosti za dôležitý. Zároveň takmer 80% mladých ľudí povedalo, že podľa dospelých sú nezrelí na rozhodovanie a prehliadajú ich názor pri rozhodovaní a ak sú zapájaní do rozhodovania na úrovni školy, často ide len o veci, ktoré v skutočnosti nie sú dôležité a na fungovanie školy nemajú prakticky žiaden vplyv.
V druhom bloku konferencie sme sa preto zamerali na to, ako to je u nás v súčasnosti s participáciou detí a mladých ľudí, prečo je vlastne ich participácia dôležitá a čo môžeme robiť, aby sa jej miera a miera spokojnosti mladých v spoločnosti zvyšovala.

Hosťami diskusie boli:

  • Janette Motlová, riaditeľka, VÚDPaP
  • Elena G. Kriglerová, výskumníčka, CVEK
  • Erik Kliment, odborný referent, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  • Sylvia Halgašová, učiteľka, ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
  • Dávid Pieš, bývalý dobrovoľník Otvorených škôl a študent filozofie, The University of Edinburgh

Diskusiu si môžete pozrieť v archíve: https://fb.watch/egZvyyyGXL/

Čo sa stane, keď dáme mladým priestor?

Predvolebné programy, voľby zástupcov, reprezentovanie iných, diskusie a hľadanie kompromisov – o týchto a mnohých ďalších aspektoch demokracie sa deti v školách môžu nielen učiť, ale ich aj zažívať na vlastnej koži. Žiacke parlamenty sú jedným z dôležitých nástrojov, vďaka ktorému môže hlas detí v školách a komunitách zosilnieť. O pozitívnych príkladoch práce so ŽP a o tom, čo je dôležité pri práci s nimi dodržať, sme sa rozprávali v ďalšom bloku našej konferencie.

Súčasťou tohto bloku boli žiačky zo Základnej školy v Zlatých Moravciach, ktoré rozprávali o tom, ako sa môže zmeniť atmosféra na škole, keď funguje žiacky parlament a prečo je dôležité rozvíjať jeho činnosť. Milan Polešenský z IUVENTY nám predstavil výsledky prieskumu, podľa ktorých sa mladí ľudia cítia zrelí na rozhodovanie. Zdôraznil, že je dôležité nielen to, aby školské parlamenty existovali, ale je nutné rozvíjať zručnosti práce s nimi. Na konferencii vystúpila aj Dominika Bellová z ÚSV ROS so žiakmi zo Základnej školy vo Veľkých Ripňanoch, ktorí nám priblížili participatívne rozpočty, vďaka, ktorým sa môžu žiaci priamo podieľať na zmenách v škole.

Príspevky rečníkov: https://lnk.sk/ujq7

Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní ako hybná sila zmeny

Učenie a diskutovanie o ľudských právach a inakosti, precvičovanie si kreslenia, spevu a hry na nástroj, doučovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, doučovanie slovenčiny pre cudzincov – tieto a mnohé iné aktivity sú často postavené na dobrovoľníkoch. Môže to byť prínosné? Kvalitné? Zodpovedné?

Aj o tomto sme sa rozprávali vo štvrtom bloku našej konferencie.

Hostkami panelovej diskusie boli:

  • Michaela Danišová, koordinátorka Otvorených škôl
  • Kristína Mazáková a Sophia Zelenáková, dobrovoľníčky Otvorených škôl
  • Karolína Mlynková, Bratislavské dobrovoľnícke centrum
  • Michaela Kolláriková, koordinátorka dobrovoľníkov, Mareena

Diskusiu si môžete pozrieť v archíve: https://fb.watch/egZI1BTsLR/

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli a boli s nami pri tomto programe počas jeho 5 rokov. No ani zďaleka nekončíme – už teraz sa tešíme na školský rok 2022/2023!

Momentálne prebieha nábor dobrovoľníkov, preto ak by ste sa chceli pridať alebo viete o niekom, kto má k týmto témam blízko, budeme radi, ak mu/jej dáte o nás vedieť.

Viac info na: https://lnk.sk/ozkz

 

 

Teraz najčítanejšie