Denník N

Vôňa dreva a štebot vtákov: práca v lese má svoje kúzlo, ale vyžaduje si špecifický prístup

pilcik v lese

Hoci les je pre mnohých ľudí miestom oddychu a spôsobom, ako sa odreagovať či prekonávať svoje osobné limity, pre iných je miestom výkonu práce. Práca v lese má svoje čaro, veď si len predstavte tú neopakovateľnú vôňu, zvuky a vôbec, celkovú atmosféru. Na druhej strane, les ako pracovné prostredie nie je priveľmi bezpečným miestom a práve z tohto dôvodu si práca v lese vyžaduje aj špecifický prístup.

Ísť pracovať „do hory“ sa spája nielen s folklórom a určitou symbolikou, ale aj ťažkou drinou, ktorej musia čeliť všetci tí, ktorých pracovným miestom sú práve lesy. Zamestnania, ako lesný robotník, pilčík či lesník, alebo ochranár majú mnohé ľudia celkom zidealizované. V skutočnosti ide o náročnú prácu, ktorá si vyžaduje nielen fyzickú zdatnosť, ale aj absolútnu oddanosť a neustále zlepšovanie svojich schopností.

Kým pracujúc v pohodlí kancelárie sú mnohé riziká pracovných úrazov len vzdialené, v lese dostávajú celkom reálne kontúry a vôbec nepreháňame, ak uvedieme, že aj jeden zlý pohyb môže mať fatálne následky. Aby sme vás ale iba nestrašili, zamerajme sa na to, aké špecifiká so sebou práca v lesoch prináša.

Opatrnosti nie je nikdy dosť… ale ani znalostí

Ak sa hovorí, že opatrnosti pri práci nikdy nie je dosť, tak práve v lesoch to platí dvojnásobne. V prípade pochôdznych činností častými pracovnými úrazmi rôzne zlomeniny v dôsledku zakopnutia, a aj preto sa okrem klasiky, akou sú maskáčové nohavice odporúča zvoliť vždy aj adekvátnu obuv s poriadnou podrážkou a prípadne aj zosilnenou špicou. Ani tá najlepšia pracovná výbava vás však neochráni, ak si na seba nebudete dávať dostatočný pozor a nebudete absolvovať pravidelné školenia o bezpečnosti práce v lese.

praca v lese s drevom

Práca v lese s použitím rôznych nástrojov

Pochopiteľne, práca v lese nie je len o prechádzaní sa. Veľmi častým nástrojom sú motorové píly, ktorých používanie si vyžaduje nielen skúsenosti, ale aj zvláštnu opatrnosť. Nevyhnutnosťou sú určite pracovné rukavice dostatočnej kvality so zvýšenou ochranou proti prerezaniu, ochranné rukávy a pochopiteľne aj ochrana očí a sluchu. Rezné poranenia či zavalenia od kmeňov nie sú vôbec sporadické.

Omnoho smutnejšie vyznievajú aj ďalšie čísla, ročne sa totiž práve v lesoch udeje aj niekoľko smrteľných pracovných úrazov, ktoré sú dôsledkom nepozornosti pri používaní traktorov, bagrov a inej lesníckej techniky. Často pritom nemusí ísť ani priamo o zlyhanie ľudského faktora, ako skôr zmenu podmienok v teréne, kedy dôjde napríklad k zosuvu pôdy, alebo jej premočeniu. V tomto prípade by malo byť samozrejmosťou používanie špeciálnych ochranných reťazí a ďalších technických pomôcok.

V lese sa stmieva skôr, takže pozor na svetelné podmienky

Každý, kto občas chodí do lesa vie, že práve po zotmení si treba dávať ešte väčší pozor a v najlepšom prípade sa pobrať rovno domov. Pracovníci v lesoch neraz musia svoju činnosť vykonávať aj za zhoršenej viditeľnosti a preto si treba pripraviť vždy dostatočné zdroje osvetlenia a popritom nezabúdať na ani na reflexní kalhoty a iné súčasti pracovného odevu s reflexnými prvkami.

Na záver iba dodajme, že výberom vhodných ochranných pracovných pomôcok a dôsledným dodržiavaním bezpečnostných opatrení riziká výrazné znížite, samotná práca v lese pre svoju povahu však nikdy nebude pre každého.

les praca

Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie