Denník N

Extrémne horúčavy v Európe – môžu za ne skleníkové plyny?

Francúzsko na juhozápade hlási až 42,6 stupňa Celzia. Požiar v Španielsku už zničil 25 000 hektárov porastu a ďalší požiar je hlásený aj v nemeckom národnom parku Saské Švajčiarsko. Chorvátska Istria obmedzuje množstvo vody, ktorá je k dispozícii pre turistov a na údržbu verejných priestranstiev. Zoznam účinkov extrémnych horúčav a účet za ne by mohol ešte dlho pokračovať, ale prejdime rovno k dôležitejšiemu problému:

Čo je príčinou týchto extrémnych horúčav?

Vedci tvrdia, že za to môžu skleníkové plyny, a tvrdia, že ak ich produkciu výrazne neznížime, vlny horúčav budú väčšie a častejšie.

To sa môže, ale nemusí stať. Všetko závisí na každom z nás. Máme možnosť pochopiť a odhaliť fungovanie prírody a vykonať skutočnú nápravu. Ľudia často radi hovoria, že sú pánmi tvorstva. To nie je celkom pravda. My nie sme pánmi tvorstva, ale stojíme na najvyššom stupni pyramídy stvorenia. Toto postavenie nám prináša veľkú zodpovednosť, pretože všetko, čo robíme, a najmä to, aké medziľudské vzťahy medzi sebou vytvárame, ovplyvňuje všetky nižšie úrovne prírody, teda úroveň zvierat, rastlín a minerálov.

Ak sú naše medziľudské vzťahy založené na vykorisťovaní a nenávisti, negatívne ovplyvňujeme všetky úrovne prírody pod nami. To sa potom prejavuje extrémnymi klimatickými a geologickými zmenami, ktoré následne spôsobujú vlny horúčav, hurikány, zemetrasenia atď.

Skutočné riešenie otepľovania

Koľko komisií, projektov a politicko-ekonomických rozhodnutí bolo prijatých na obmedzenie a zníženie emisií skleníkových plynov? Najnovší veľký plán predložila Európska únia. Cieľom je znížiť emisie o 55 % do roku 2030.

Nechajme bokom všetky tieto politické rozhodnutia, pretože, ako vidíme, nepomohli v minulosti a nepomôžu ani teraz. Riešenie totiž nie je na ekonomickej alebo politickej úrovni, ale v oblasti nápravy medziľudských vzťahov.

Musíme si uvedomiť svoju zodpovednosť za to, že každý z nás stojí na vrchole pyramídy stvorenia a každou myšlienkou, slovom a činom, ktoré máme voči iným ľuďom, ovplyvňujeme systém prírody pod nami. Ak je náš čin, slovo alebo myšlienka voči inému človeku pozitívna, potom pozitívne ovplyvňujeme prírodu. Ak je negatívna alebo nenávistná, pôsobíme na nižšie úrovne negatívne.

Všetci poznáme príslovie „Kto seje vietor, žne búrku“. Jeho výklad pre všetky prírodné extrémy, nielen pre vlny horúčav, znie: „Ak zasievame vietor do našich vzťahov, od prírody žneme búrku.“

Vlny horúčav i všetky problémy ľudstva majú len jedno riešenie. Snažme sa spoločne, v každom medziľudskom kontakte, zasievať myšlienku vytvárania pozitívnych vzťahov, interakcií a činov voči iným ľuďom.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.