Denník N

Nemohli by sme trochu pridať do tempa?

Táto doba je o ničom. Žiadne replikátory. Žiadne medziplanetárne cestovanie. Žiadne nahrávanie našich vedomí do virtuálnej reality. Žiadne cestovanie v čase. Žiadne výlety do paralélnych vesmírov. Žiadna možnosť zmrazenia, kým to bude realitou.

Doporučená hudba: What Will The Music Sound In Future (2030s ~ 2100s)

Namiesto toho stále dookola riešime, či majú mať osoby s maternicou právo rozhodovať o svojom tele. Či by mal štát poskytovať možnosť spáchať manželstvo všetkým, alebo len tým, ktoré vyhovujú miestnemu náboženstvu. Či je zdraviu prospešné konzumovať telá druhých, alebo je nám prirodzenejšie nechávať ostatných nažive.

Zas a znovu vytvárame rôzne „my“ a „ony“ skupiny. Bojujeme spolu. Redefinovávame hodnoty tak, aby nám poskytli oprávnenie zaobchádzať s druhými zle. Indoktrinujeme naše potomstvá, aby nás podporovali a nasledovali. Zaťahujeme zvieratá do našich konfliktov a nechávame ich v nich umrieť.

Kontroverzné stanovisko

Čo keby sme nechali ľudí žiť tak, ako im vyhovuje, pokiaľ tým neubližujú druhým? Namiesto týchto priblblých konfliktov sa môžeme sústrediť na to, ako môže zlepšovať kvalitu života sebe a ostatným živočíchom, ako regenerovať Zem, posunúť vedu alebo kolonizovať neobývané svety.

Naivné? Iste, veď stále sú štáty, v ktorých ženy nie sú anilen oficiálne rovné mužom, kde sa s ľuďmi s inou farbou pleti zaobchádza horšie ako s tými pri moci, kde sa konajú verejné popravy, kde sú mučení, kde sa sexuálizované násilie rieši ročnou podmienkou a spoločne utýrame a popravíme ročne stovky miliónov zvierat.

Preto je potrebné, aby sme zrýchlili.

Pre hodnoty

Namiesto redefinácie hodnôt k tomu, aby potvrdili, že je násilie správne, vytváranie inštitúcií, ktoré ho zastrešia a budovania komunít, v ktorých je v poriadku, že po výsmechu napadnutej strany sa násilníctvo dočká chlapáckeho potľapkania, by sme mohli… ja neviem… správať sa ako cítiace bytosti s najväčším mentálnym potenciálom z nami známych druhov.

Raz, tak či onak, dospejeme do bodu (teda ak medzi tým nezhoríme v nukleárnej vojne alebo v dôsledku utýranej Zeme), kedy budeme mať na svete generáciu, ktorá bola vychovaná k tomu, aby sa správala zodpovedne a úctivo k životu.

Budú mať úplne iné hodnoty, ako je dnes bežné. Pretože sa viac nebudú dopúšťať tej logickej nekonzistencie, akej sa dopúšťajú ľudia, ktorým nedochádza, že hodnoty nevedú k násiliu. Namiesto toho budú spolupracovať. A teda podstatne rýchlejšie dosahovať míľniky, ktoré máme pred sebou. Keď prestaneme blbnúť v blížkej dobe, možno sa ešte stíhame dožiť zmrazovania.

Tak, šup šup, dajme sa do práce.

Teraz najčítanejšie

Kamila Skokňová

Feministka. (Večná) Študentka (nielen) filozofie. Členka Mensy. Nadšenkyňa do psychológie, vzdelávania i futurizmu.