Denník N

Ako Rusíni pomáhajú Ukrajincom

V predošlom diele môjho blogu som zodpovedal základnú otázku, či by vôbec Rusíni mali pomáhať Ukrajincom. Teraz poukážem na to, ako Rusíni reálne pomáhajú.

Až na ľudí pohybujúcich sa v rusínskom kultúrnom a politickom svete, len málokto, vrátane väčšiny Rusínov na Slovensku, je oboznámený s rusínsko-ukrajinskou problematikou. Rusíni na Ukrajine nemajú štatút menšiny, a tým pádom nemajú na rozdiel od iných menšín na Ukrajine prístup k verejným zdrojom na podporu ich jazyka a vzdelávania. Napriek tomu sa rusínska verejnosť postavila jasne za Ukrajinu v jej snahách brániť sa ruskej invázii.

Hneď po začatí vojny vyrukovali mnohé rusínske organizácie na Slovensku (Rusínska obroda, Labirsky Rusine, atď.), v Poľsku (Ruska Bursa), na Ukrajine a v iných krajinách, kde Rusini žijú s verejnými stanoviskami, ktoré odsudzujú ruskú inváziu a prejavujú solidárnosť voči Ukrajine. Keďže v ukrajinských médiách boli Rusíni často spájaní so separatizmom, tak je potrebné, aby si naše a zahraničné médiá všimli tieto stanoviská a uviedli reálne postoje rusínskej menšiny voči Ukrajine, a tým pádom pomohli odstrániť negatívne predsudky, ktoré proti Rusínom na Ukrajine existujú. Rusínska pomoc ale neostala len pri slovách.

Rôzne rusínske organizácie, samotní Rusíni začali organizovať zbierky pre prichádzajúcich utečencov. Občerstvenie, hygienické potreby, šatstvo, kočíky, všetko čo sa na začiatku vojny koncentrovalo pri hraniciach a centrách pre utečencov. Mnohé zbierky neostali len na slovenskom území, ale boli presmerované na územie Ukrajiny. Popri materiálnych sa organizovali aj finančne zbierky. V Poľsku zorganizovali tamojší Rusíni folklórny koncert. Rovnako sa organizovali benefičné koncerty aj u nás s rusínskymi interpretmi. Niektorí dobrovoľníci poskytovali ubytovanie utečencom vo vlastných domoch. Obšar, death metalová skupina zo Svidníka, dokonca vydala protivojnovú pesničku v rusínčine.

Utečenecká kríza zasiahla na začiatku vojny hlavne pohraničný región, kde väčšina Rusínov žije. Bolo preto samozrejmé, že Rusíni podajú pomocnú ruku.

Po ustáti veľkej vlny utečencov sa začali šíriť správy o potrebe začleniť žiakov z Ukrajiny do našich škôl. Z Humenného k nám prišli správy o tom, ako sa ukrajinské deti aklimatizujú v tamojších školách aj vďaka rusínskym spolužiakom, s ktorými dokážu viesť komunikáciu bez väčších problémov pre blízkosť týchto dvoch jazykov. Potom je tu prvá rusínska škôlka v Prešove otvorená minulý rok, ktorá zriadila pre ukrajinské deti osobitné triedy. Zatiaľ čo prvý polrok od otvorenia mali ťažkosti s náborom rusínskych detí, po návale utečencov z Ukrajiny sa počty nových žiakov hneď znásobili. Irónia nastávajúcej situácie, keď práve rusínske školstvo, ktoré je na Slovensku v dosť ťažkom stave, je nakoniec nápomocné práve ukrajinským deťom, neušla ani riaditeľke tejto škôlky.

Niektorí Rusíni ako napríklad Ivan Mikloš, bývalý minister financií, pomáhali na Ukrajine dlho pred začatím ruskej invázie. Konkrétne Ivan Mikloš na Ukrajine pôsobil ako poradca pri dôležitých reformách. Po vypuknutí vojny poskytoval niekoľko rozhovorov do médií a na demonštráciách, kde sa snažil nakloniť verejnú debatu k totálnej blokáde ruského plynu a ropy ako ten najúčinnejší nastroj na zastavenie vojny.

Organizovala sa aj pomoc ukrajinskej armáde. Po rusínskych komunitách u nás aj v zahraničí sa konali zbierky na vysielačky, prilby a iné pomôcky dostupné verejnosti. S jedným dobrovoľníkom som sa skontaktoval a opýtal sa zopár otázok o jeho dobročinnej aktivite na Ukrajine. Jozef Hučko, rusínsky aktivista z Popradu, si je vedomý ukrajinskej politiky voči Rusínom. „Napriek tomu viem, že Ukrajinci sú k nám blízki a najmä Rusíni z Podkarpatia,“ píše mi Jozef cez Messenger.

Jozef pomáha na Ukrajine už od roku 2015, kde organizuje rekonvalescentné pobyty pre ukrajinské deti na Slovensku. Tiež pomáha rusínskym aktivistom na Ukrajine pri rozvíjaní rusínskej kultúry cez svoje kontakty v regióne. Podľa Jozefa je dôležité udržiavať kontakty s ľuďmi na mieste, kde je pomoc potrebná. „Vždy sa pýtam, čo konkrétne potrebujú,“ hovorí.

Svoju pomoc berie ako kresťanskú povinnosť, ale aj ako nepriamu pomoc Rusínom na Ukrajine, ktorí stoja jasne za svojou krajinou a dúfajú, že po vojne ich lojálnosť bude konečne odmenená a Ukrajina ich uzná ako svojbytný národ. „Tiež pomáham aj svojej krajine, aby sa nestabilita na východe Ukrajiny nerozšírila na naše územie.“

Kto sa chce k Jozefovej snahe pridať a podporiť ľudí a vojakov v predných líniách, tak ho môže kontaktovať cez Facebook: https://www.facebook.com/jozef.hucko.10

Teraz najčítanejšie