Denník N

Kniha Československý svet v Karpatoch

Pre tzv. prvú Československú republiku boli typické rôzne veci – napr. Baťovky, vozidla Škoda a Tatra, ale aj tzv. Podkarpatská Rus. Predvojnovú éru tohto územia si rozhodol pripomenúť autor Vladimír Kuštek a to knihou Československý svet v Karpatoch, ktorú vydalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.

Krátke pripomenutie

Podkarpatská Rus sa tiahla približne od Užhorodu až po rumunské hranice. Po rozpade Rakúsko-Uhorska pripadla Československej republike. Obývalo ho prevažne rusínske obyvateľstvo, no žili tu aj Židia, Maďari, Nemci… Po druhej svetovej vojne ju anektoval ZSSR a dnes je súčasťou Ukrajiny.

Klady knihy

Osobne na knihe oceňujem množstvo pekných dobových fotografií, ktoré čitateľa prenesú do danej doby.

Spoznáte tak tzv. prvorepublikovú architektúru, dobové obliekanie Rusínov, Čecho-Slovákov a iné veci. Spomína sa tam množstvo miest (veľkých aj malých). Pri každom je zaujímavý text, ktorý podrobne popisuje jeho históriu.

Zápory?

V textoch sa píše o tom, ako sa československý štát staral o rozvoj tejto krajiny – výstavba nemocníc, škôl, nových štvrtí atď..

No trochu mi chýba hlbšie vysvetlenie hospodárskych problémov a toho, prečo snaha o ten rozvoj neuspela. Ako vieme, Podkarpatská Rus bola najchudobnejšou časťou ČSR, chudobnejšou ako mnohé oblasti Slovenska (Kysuce).

Záver

Napriek tomu, ak ste milovníkom histórie, knihu si určite zadovážte.

Obrázok: https://lnk.sk/beiv

Podporte autora:

Teraz najčítanejšie