Denník N

„… Enem sa tak pindrí.“

Akorát ket sem nedávno vešeų do šenku,

čuų sem Márija, kerí doň vešeų enem chvílu prede mnú

jak na fšetečňí Petrovu otáskú: „Odkáts´ došeųs?!“,

otpovidaų ze záhoráckú duchaprítomnoscú: „No … z venku!“

Ket sem já do teho šenku došeų, čuų sem zas Milana, jak povidaų:

„…Enem sa tak pindrí.“

Žebi sa bavių z ňekím o politice?

Samosebú, zvjedaví sem bių … snat až prevelice. (-:

O kerém to politikovi viprávjá, že sa enem tak pindrí?

A co vlastňe f prúbjehu teho pindrováňá robí?

Nakonec visvitųo, že sa bavių s druhíma štamgastami o oharkoch (-:

a spomínaų ňejakú odrodu s kerú má špatnú skúsenost, protože sa enem pindrí.

Mám pocit, že bi sa to daųo použit aj pri ňekerích našich politikoch.

„Kukňi sa na ňeho, f tem parlamence sa enem tak pindrí!“

Pindrit sa politik može aj ket nemá ňic společného z oharkama. (-:

Jakože sa ´vlécit´ f politice bez úžitku pro společnost a ešče aj bit ´dopovaní´ slušníma peňezama.

Búh ví, kolko našich politikú sa enem tak pindrí …

Račik kebi sa nevjenovali politice, ale pjestovali bi dziňe alebo aspoň ti oharki! (-:

17.08.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...