Denník N

Dobre zarábajúci ľudia platia u nás najnižšie dane v porovnaní s inými krajinami

Je to jeden z dôvodov zaostávania Slovenska. Bohatí majú u nás mnoho výhod. Niektorí politici (SaS) im ich radi poskytnú.

Najlepšie zarábajúci ľudia u nás platia 25% daň. Je to jedna z najnižších daní na svete. Priemer v OECD je 41%.

Najrozvinutejšie krajiny zdaňujú najlepšie zarábajúce fyzické osoby podstatne vyššie ako my. Nad 50 % majú: Belgicko, Izrael, Slovinsko, Dánsko, Fínsko, Rakúsko, Švédsko a Kórea.

Menej ako 25 %-ami zdaňujú bohatých len v Kosta Rike, Estónsku, Česku a Maďarsku.

Vysoká je u nás aj najnižšia daň – pre najmenej zarábajúcich ľudí. – 19%. Žiadna krajina nemá túto daň zreteľne vyššiu. Mnohé krajiny majú túto daň nulovú alebo veľmi nízku. Čistú nulu majú Kosta Rika, Švajčiarsko, Luxembursko, Kolumbia, Čile, Austrália, Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Rakúsko a Švédsko.

Pozrite si tabuľku na konci blogu.

Má zmysel zdaňovať najlepšie zarábajúcich občanov. Je to spravodlivé – predsa nezoberieme chudákovi aj z toho mála, čo má, aj keď na Slovensku áno. Je to účelné – treba brať dane, tam, kde je to možné, iná možnosť zjavne nie je. Vyššie zdaňovanie bohatých zväčšuje sociálnu súdržnosť a spôsobuje vysokú celkovú kvalitu života v krajine.

Samozrejme, pre porovnanie by bolo treba zobrať ešte do úvahy aj ďalšie povinné platby, ktoré väčšina z nás odvádza zo svojho zárobku: hlavne sociálne poistenie a potom tiež zdravotné poistenie. Ak viete o nejakom porovnaní zaťaženie príjmov, tak ho poskytnite. Ale zdá sa mi, že takéto porovnanie nie je na Slovenskú vítané. Nejaké údaje o sociálnom poistení sú v tabuľkách OECD, možno ich tu niekedy spracujem.

Nízke dane fyzických osôb spôsobujú zaostávanie miest a regiónov

Je nemysliteľné, aby na Slovensku nejaké mesto vykúpilo pozemky a postavilo na nich športový areál, ako sa napríklad udialo v Brne.

Dane fyzických osôb sa úplne posielajú obciam a župám.

Preto Slovensko vyzerá tak ako vyzerá – zaostalo. Zanedbané chodníky, zanedbané historické jadrá, chýbajúce športoviská. Ale aj zanedbané parkoviská a cesty, oslavujeme keď sa postaví 10 km cyklocesty.

Nedostatok financií v komunálnej oblasti je cítiť aj v školstve – aj keď školstvo financuje cez samosprávy štát, do budov a vybavenia investujú peniaze obce. Podobne je to aj v zdravotníctve – budovy a ambulancie častokrát prenajímajú obce, ktoré sa snažia aj tu zarobiť peniaze. Alebo sa spýtajte učiteľky v materskej škole, koľko zarába.

Bezbrannosť voči developerom, aká je napríklad v Bratislave, je spôsobená možno práve nedostatkom peňazí, takže sa samosprávy nemôžu postaviť ako rovnocenný partner developerom.

Bohatí majú aj ďalšie výhody

Mnoho ľudí má pri platení povinných platieb úľavy. Majitelia právnických osôb neplatia žiadne sociálne poistenie a teraz ani zdravotné poistenie. Teraz platia len 7% zrážkovú daň. Dobre zarábajúce fyzické osoby tiež neplatia sociálne odvody v plnej výške ale len najviac 2630€.

Sporiaca časť dôchodkového sporenia spôsobuje, že dobre zarábajúci už neprispievajú zo svojho svojim chudobným spoluobčanom. Otvorenie 2. dôchodkového piliera je silný ústretový krok pre bohatých – bohatí šetria pre seba, chudobných musí dotovať štát.

SaS: Všetko len pre bohatých

Fanatické trvanie SaS na nezvyšovaní resp. znižovaní daní nemá žiadny rozumný dôvod. Je úplne škodlivé pre Slovensko. Kvôli tejto nerozumnej fundamentalistickej požiadavke SaS sú konflikty vo vláde a rozpadáva sa vláda.

Môžeme sa domnievať, prečo SaS tak tvrdohlavo lipne na znižovaní daní. Na jednej strane je to asi fundamentalistický postoj týchto pravicových politikov k ekonómii, ktorý nemá žiadne racionálne jadro. Je skôr vierou. Druhá možnosť je, že SaS sa zaviazala svojim sponzorom – ako sa dajú splatiť sponzorské dary, napr. znížením daní. A ešte lepšie, keď sa zníženie daní zaviaže ústavným zákonom, aby to mali bohatí poriadne zasichrované. Nevadí, že SaS malo svojich 6 %, fanatizmus sa neobzerá ani vpravo ani vľavo.

V minulosti malo SaS bilbordovú reklamu – znížime rovnú daň na 17%. Reklama fičala, keď bolo 2 roky po voľbách a 2 roky pred voľbami. Tak komu bola určená? Pravdepodobne to bol verejný záväzok sponzorom.

Pretože rovná daň tu je len pre bohatých. Je to spôsob, ako  presvedčiť chudobných, že treba bohatým znížiť dane.

Takže nie Matovič, ako tu denne štvete, dennik N, ale Sulík je problémom.

Tabuľka: Zdaňovanie najlepšie zarábajúcich občanov v OECD.

Vysvetlivky:

  • hranica: zárobok, od ktorého sa uplatňuje najvyššia sadzba dane, v mene príslušného štátu
  • max daň centrálna: najväčšia daň platená štátu
  • max daň necentrálna: najväčšia daň platená menším celkom ako je štát (kraje a pod.)
  • max daň spolu: centrálna aj necentrálna
  • min daň: daň, ktorú platia najmenej zarábajúci občania

Údaje sú za rok 2021.

Zdroj: Tabuľky, ktoré zverejňuje OECD:

krajina hranica max daň centrálna max daň necentrálna max daň spolu min daň
Hungary 0 15,00 0,00 15,00 15,00
Estonia 0 20,00 0,00 20,00 20,00
Czech Republic 1 701 168 23,00 0,00 23,00 15,00
Costa Rica 52 044 000 25,00 0,00 25,00 0,00
Slovak Republic 37 982 25,00 0,00 25,00 19,00
Switzerland 755 200 13,20 13,00 26,20 0,00
Latvia 62 800 31,00 0,00 31,00 20,00
Lithuania 81 162 32,00 0,00 32,00 20,00
Poland 85 528 32,00 0,00 32,00 17,00
Mexico 3 898 140 35,00 0,00 35,00 1,92
United States 523 600 37,00 0,00 37,00 10,00
Luxembourg 43 953 38,00 0,00 38,00 0,00
Norway 1 021 550 23,35 14,85 38,20 7,15
Colombia 1 125 548 000 39,00 0,00 39,00 0,00
New Zealand 180 000 39,00 0,00 39,00 10,50
Chile 201 516 120 40,00 0,00 40,00 0,00
Ireland 35 300 40,00 0,00 40,00 20,00
Türkiye 650 000 40,00 0,00 40,00 15,00
Greece 40 000 44,00 0,00 44,00 9,00
Australia 180 000 45,00 0,00 45,00 0,00
France 160 336 45,00 0,00 45,00 0,00
Germany 274 612 45,00 0,00 45,00 0,00
Japan 40 000 000 45,00 0,00 45,00 5,00
United Kingdom 150 000 45,00 0,00 45,00 20,00
Spain 300 000 24,50 21,00 45,50 9,50
Canada 216 511 33,00 13,16 46,16 15,00
Iceland 11 758 164 31,80 14,52 46,32 17,00
Italy 75 000 43,00 3,33 46,33 23,00
Portugal 80 882 48,00 0,00 48,00 14,50
Netherlands 68 507 49,50 0,00 49,50 9,45
Belgium 41 360 50,00 50,00 50,00 25,00
Israel 647 640 50,00 0,00 50,00 10,00
Slovenia 72 000 50,00 0,00 50,00 16,00
Denmark 544 800 27,09 26,30 53,39 12,09
Finland 80 500 31,25 23,50 54,75 0,00
Austria 1 000 000 55,00 0,00 55,00 0,00
Sweden 523 200 20,00 35,15 55,15 0,00
Korea 1 000 000 000 45,00 15,00 60,00 6,00

Teraz najčítanejšie

Marián Šumšala

Som manžel a otec syna a dcéry. Nie je mi jedno, či sa majú deti kde hrať. Preto sa nepoliticky angažujem v komunálnej politike. Tiež ma trápi, v akom stave im zanecháme okolitý svet. Preto sa angažujem v ochrane životného prostredia. V obidvoch týchto oblastiach dosť vážne prehrávam.