Denník N

KDE SA STRATILO VETO A REŠPEKT V KOALÍCII

Koaličná zmluva, ktorá by sa dala vyjadriť aj jedným slovným spojením: „vzájomný rešpekt“, platila v plnosti azda len krátko po jej podpise po voľbách. Ak nie je skutočný rešpekt medzi koaličnými partnermi, aj výklad ustanovení koaličnej zmluvy nadobúda rysy nie toho obsahu, ktorý bol dohodnutý, ale toho obsahu, ktorý sa práve mocensky núka ako relevantný. V rámci koalície to potom znamená, že sa robia nové koalície a podľa ich vplyvu sa vykladajú aj jednotlivé ustanovenia, či pojmy koaličnej zmluvy.

Nerešpektovanie personálnych nominácií

Napríklad rešpektovanie personálnych nominácií ministrov sa uplatňovalo ako selektívne uplatňovanie koaličnej zmluvy. V praxi sa tento prípad ukázal v dlhodobej neexistencii štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti.

Nedohoda na dodatku ku koaličnej zmluve

Vzájomný nerešpekt medzi koaličnými partnermi sa prejavil aj v neprijatí dodatku ku koaličnej zmluve, ktorý by nanovo usporiadal reálne politické pomery v koalícii. Záujem o úpravu koaličnej zmluvy sa prejavoval od koaličných partnerov len mediálne, ale nie naozaj. Práve strana SaS mala eminentný záujem o takýto dodatok, ale konkrétne pre nevôľu strany Za ľudí s tichou podporou OĽANO, k podpísaniu dodatku nikdy nedošlo. Konkrétne znenie dodatku po viacnásobných rokovaniach k novým politickým pomerom na koaličnej rade pritom bolo na stole.

Účelový výklad práva veta

Účelový výklad práva vetovať návrhy sa jasne prejavil pri očkovacích bonusoch, kedy strana SaS chcela uplatniť veto. Následne sa objavila od koaličných partnerov tzv. právna analýza k uplatneniu práva veta, že ho nemožno uplatniť v boji proti pandémii, lebo by to bolo v rozpore s ustanovením koaličnej zmluvy, ktoré dáva osobitný priestor poslancom predkladať zákony pre zvýšenie ochrany života bez potreby súhlasu koaličnej rady. Základná argumentácia od koaličných partnerov bola postavená na tom, že ide o právo na život a to je aj boj proti pandémii, a preto tu veto uplatniť nemožno. Bola snaha zo strany SaS vážne právne argumentovať, že takto si vykladať koaličnú zmluvu nemožno, ale výsledok bol, že ostala vo svojom výklade sama proti ostatným trom partnerom. Skutočne tu došlo za zatvorenými dverami k výmene písomných právnych argumentácií, SaS však ostala osamotená.

Použitie práva veta sa nejavila ako reálna cesta na zabránenie návrhu tzv. protiinflačného či rodinného balíčka

Po tejto skúsenosti „ako sa nedá uplatniť veto pri očkovacích bonusoch“ a naviac, keď pri takzvanom protiinflačnom či rodinnom balíčku sám líder OĽANO viackrát na koaličných radách, ale nakoniec aj verejne uviedol, že tento balík sa zavetovať nedá, a SaS bola vo svojom nesúhlase s týmto balíkom osamotená v rámci koalície, použitie veta sa nejavila ako reálna cesta, ako zabrániť presadeniu daného návrhu. SaS nesúhlasila nielen s obsahom daného návrhu, ale ani so skráteným legislatívnym procesom. Dôkazom jej jasných výhrad  k procesu, ale aj obsahu okrem verejných vyjadrení sú námietky ministrov SaS, ktoré jasne zazneli na vládnom zasadnutí k danému návrhu, ale aj vystúpenia ministrov SaS v národnej rade.  Ako inak jasne koaličným partnerom povedať, že s týmto návrhom a postupom SaS ako koaličný partner nesúhlasí.

SaS ako koaličný partner nebol vypočutý ani k vecnému návrhu, ani k procesu jeho presadenia. Hrubo, bagrom bola presadená predstava lídra koaličného partnera a súčasne podpredsedu vlády a ministra financií za tichého i miestami hlučného súhlasu ostatných koaličných partnerov.

SaS ako koaličný partner bola odignorovaná pri tzv. protiinflačnom balíku, ktorý nie je protiinflačný a ktorý sa neprávom nazýva rodinným. Hrubosť presadenia len podčiarkuje nevyhnutná spolupráca s fašistami pri prelomení prezidentkinho veta v danej súvislosti.

Šanca na spoluprácu tu stále je, ale takto sa spoločne vládnuť nedá

Nepriznať si pochybenie v hnutí OĽANO, osobitne jeho lídrom, ale naopak argumentovať teraz tým, že všetko by bolo inak, ak by strana SaS použila veto, je len pokračovanie vyjadrovania nerešpektu ku koaličnému partnerovi. Takto sa nedá ísť ďalej. Chceme nanovo nastaviť spoluprácu v rámci štvorkoalície, máme úprimný záujem dokončiť reformy v školstve, spravodlivosti, chrániť Slovensko v energetickej kríze, byť jedným z lídrov v zahraničnej politike v európskom priestore. Aspoň základný rešpekt medzi koaličnými partnermi je však potrebný pre spoločné vládnutie. Nerešpektovanie koaličného partnera sa totižto prejavuje aj v bežnom chode rezortov, čím čitateľov nechcem obzvlášť zaťažovať plným výpočtom spojených dôsledkov. Len ako príklad uvediem mne blízky rezort spravodlivosti.  Dlhodobo ako ministerka spravodlivosti neviem, či dokážem finančne pokryť do konca roka základný chod rezortu a či minister financií ako kolega bude v tejto súvislosti plne súčinný aj  pri finančnom zabezpečení reformy justície účinnej od 1. januára. Bohužiaľ som v tejto súvislosti „v permanentnom strese“.

Teraz najčítanejšie