Denník N

Smädná ako ťava

© UNICEF/UN0635403/Ayene
© UNICEF/UN0635403/Ayene

V lete často používam prirovnanie „som smädná ako ťava“. A potom si v pohodlí domova naberiem plný pohár čistej vody. V niektorých častiach sveta to nie je prirovnanie. Tie ťavy sú smädné čoraz častejšie. A od smädu aj umierajú. Pre rodiny je to obrovská tragédia. Voda pre zvieratá je pre nich rovnako dôležitá ako voda pre ich deti. Začína Svetový týždeň vody pod heslom „Vidieť neviditeľné: Hodnotu vody.“

Keby dnes žili rozprávkari, tak namiesto rozprávky “Soľ nad zlato” by zrejme vznikla rozprávka „Voda nad zlato.“ Od kedy sa venujem pomoci, rozvojové a humanitárne organizácie sa snažia získavať finančné prostriedky na zabezpečenie vody pre ľudí, žijúcich v suchých oblastiach. Málo sa hovorí o tom, že nutnou súčasťou prežitia rodín je zabezpečenie vody aj pre zvieratá.

Pamätám si, keď som prišla prvýkrát do Južného Sudánu, ľudia mali v ohradách stáda kráv. Hovorili: „Toto je naša banka.“ Chlapci z Južného Sudánu, ktorých som stretla v utečeneckom tábore Kakuma, sa trápili, že sa nebudú môcť oženiť. Lebo nevlastnia žiadne kravy. Zvieratá predstavovali majetok, ktorý ľudia nosili stále so sebou. Aj na miestach, kde nebolo takmer nič, žiadne mestá, či obchody – umožňovali im prežiť. Dávali im mlieko aj mäso. Bez zvierat by boli závislí na pomoci.

Etiópia

Hafsa je matkou šiestich detí. Obáva sa, že v najbližších mesiacoch príde o ďalšie zvieratá. „Dlhé obdobie sucha má začať až o mesiac. Ale už teraz sme kvôli suchu stratili 25 kôz a oviec. Zahynuli nám aj štyri ťavy. Nie je tu žiadna pastvina a naše zvieratá trpia. Nemôžeme si dovoliť kŕmiť ich kukuricou. Nemáme jej dosť ani pre seba.“

© UNICEF/UN0639635/Ayene

Malo byť obdobie dažďa, no to akosi prestáva prinášať dážď. Hafsa sa snaží zachrániť mladé ťavy. Drží ich blízko domu. Jej muž im nosí vodu zo studne. Vodu zabezpečuje vláda a rodiny ju dostávajú na prídel.

© UNICEF/UN0639601/Ayene

10-ročný chlapček Bukhari vodí spolu s mamou ťavy aj somáre na miesto s vodou. Napoja ich na mieste. Jeho matka pripraví  nádoby s vodou, ktoré nesú domov, aby napojili aj kravy. Bukhari nikdy nechodil do školy. „V našej dedine sú deti zodpovedné za starostlivosť o zvieratá. V blízkosti obce nie je voda. Ak by bola voda pre zvieratá bližšie, možno by som mohol chodiť do školy!”

© UNICEF/UN0639624/Ayene

Jednou z oblastí Etiópie, ktoré sú najviac postihnuté suchom je obec Gabi’as. Po suchom poli, ktoré bolo kedysi pastvinou, sú roztrúsené telá zvierat. Počet hospodárskych zvierat umierajúcich na nedostatok potravy a vody je ohromujúci a každým dňom sa zvyšuje.

Somálsko

UN0635414 © UNICEF/UN0635414/Ayene

Somálsko, zasiahnuté podobne ako Etiópia konfliktami, tak isto neobchádza ani sucho. Dôsledky klimatickej zmeny znášajú tí najchudobnejší. V Somálsku je to už štvrté obdobie sucha po sebe. S nedostatkom vody zápasí tento rok približne 3,5 milióna obyvateľov. Riešením sú hlboké vodné vrty, prevádzkované solárnou energiou, ktoré prevádzkuje lokálna komunita. Aj tak vyzerajú projekty UNICEF.

© UNICEF/UN0635415/Ayene

Miestne komunity zvykli zbierať počas období dažďa vodu do zberných nádrží. Tie ale postupne vysychali. Boli hlboké a nebezpečné. Padali do nich ľudia, aj zvieratá. Komunita Haji Khair v Puntlande takmer vymrela. Odkedy tam UNICEF zriadil vrt, zrazu tam dokáže prežiť 18 000 dospelých a 3 000 detí, spolu s dobytkom.

Keď UNICEF začal so 400 m hlbokým vrtom, miestni ľudia neboli veľmi dôverčiví. Čakali a čakali. Ale keď z neho vytryskla voda, bol to pre všetkých fantastický moment. Nad hlavami sa im týči vodná nádrž, do ktorej sa zmestí až 50 000 l vody. Vodné čerpadlo je poháňané solárnou energiou a vďaka tomu dokážu doviesť vodu do 2 žľabov pre zvieratá a do vodného kiosku pre komunitu.

Teraz najčítanejšie

Mária Sliacka

Začínala som ako dobrovoľníčka v Keni, neskôr som pracovala na koordinácii projektov v Keni, Južnom Sudáne, na Haiti, v Afganistane a Gruzínsku. Viedla som misiu na turecko – sýrskych hraniciach pre ľudí vo vojnou zasiahnutých oblastiach Sýrie, koordinovala som humanitárnu pomoc na Ukrajine. Od decembra 2018 som riaditeľkou Slovenskej nadácie pre UNICEF. Keď som vyrastala, netušila som, že taká práca existuje. Bola som slovenskou reprezentantkou v plutvovom plávaní a rýchlostnom potápaní, vyštudovala som cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB a pracovala ako hotelová manažérka. Každá skúsenosť je dobrá. Lebo nie je nič tak komplexné ako pomoc.