Denník N

Čo som sa na prednáškach v Plamienku naučila

Nikdy som si nemyslela, že 10 online prednášok a cvičení mi dokáže zmeniť pohľad na život. A nie len na život, ale aj na smrť. Na choroby, či už tie vyliečiteľné, alebo nevyliečiteľné, na komunikáciu v ťažkých chvíľach, na rozhodovanie, či sprevádzanie.

Naučila som sa dôležitosť ticha v určitých situáciách.

Naučila som sa ako dokáže lekár ovplyvniť posledné dni, či mesiace pacienta už len tým, že mu tú nepríjemnú správu, ktorej sa všetci vyhýbajú povie dostatočne včas, v kľude a postupne.

Naučila som sa, že prítomnosť je mnohokrát viac, ako prázdne slová a rady.

Naučila som sa, že keď chcem pomáhať, musím sa v prvom rade vcítiť do danej situácie a zamyslieť sa nad tým, čo v danom momente prežívam. Rovnako aj prečo sa tak cítim.

Naučila som sa dôležitosť pozorovania bez nutnosti posudzovania.

Naučila som sa, že synonymum spirituality nie je religiozita.

Naučila som sa, že smútenie je vecou individuálnou a môže nám pomôcť v osobnom rozvoji.

Naučila som sa, že paliatívna starostlivosť je v prvom rade o živote.

 

Erika Timková

Online PREDNÁŠKY PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ pokračujú aj v tomto roku. Viac informácií a prihlášku nájdete tu.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.