Denník N

Počúvajú Alaha a nasledujú Mohameda

Obetí teroristického útoku z Paríža a z pádu ruského lietadla nad Sinajom je nám všetkým veľmi ľúto. Zatriaslo to celou spoločnosťou a jej základnými hodnotami. Hľadať dôvody, príčiny a súvislosti medzi nimi je náročné. Je to práca skôr pre zainteresovaných. Nechať sa poddať strachu a neistote bude znamenať našu prehru. Treba zdvihnúť hlavy a ukázať svetu, že sme vo vnútri silní a pripravení si pomôcť viac ako inokedy. Európa ako svetadiel a ako jednotné spoločenstvo.

Morálka spoločnosti v európskych krajinách využíva tzv. „zlaté – kresťanské pravidlá“. Rob iným to, čo chceš, aby robili oni tebe. Požehnané pravidlo spoločnosti všade u nás, kde vládne pokoj a mierumilovnosť v spoločnosti. Islamská morálka naopak učí etickému dualizmu, teda správaj sa k ostatným podľa toho, kto sú. Spokojný život potrebný pre moslimov je spätý s pravidlami šárie. Zatiaľ čo my dávame prednosť sekulárnym hodnotám, oni uprednostňujú náboženstvo. Islam ako náboženstvo je relatívne pokorné. No islamizmus už je o boji, nadradenosti a víťazstve. Pridajme k tomu ich kritické a autoritárske myslenie. S prehľadom môžeme skonštatovať, že ide o úplne dva  rozdielne svety. Ak podrežú hrdlo jednému kresťanovi, ďalších sto vydesia. Islamizmus sa vyhýba relatívnym vyjadreniam a odpovediam. Veria ideológii, že ak budú správnymi moslimami po vzore Alaha a Mohameda, potom česť, sláva, mučenícka smrť a cesta do raja ich neminie.

Samotný Mohamed kázal v Mekke 13 rokov svoje náboženstvo. Neskôr sa presunul do Mediny. Z hlásateľa Koránu sa stal populárny politik a vodca, ktorého nasledovali. Tento posledný prorok islamu pritom bežne vraždil a upaľoval ľudí. Financie na svoj džihád získaval z obchodu s otrokmi. Hovoril o potrebe terorizovania neveriacich. Samotní džihád rozdeľoval na dve stránky. Najskôr ako prostriedok boja proti kafirom. Ide o neveriacich ľudí, ako sme pre nich my – kresťania. Potom definoval prvky čistiaceho džihádu. Ten odstraňuje pokrytcov a odrodilcov. Do tejto skupiny sa zaraďujú na pohľad milí a príjemní moslimovia, ktorí avšak nerešpektujú všetky pravidlá islamu. Spojitosť možno hľadať aj v momentálnej migračnej kríze. Prečo sú napríklad členovia Boko Haram hrdí na to, ak ich niekto nazýva džihádistami? Korán učí aj o tom, že džihádisti sú velebení ako prví. Idú po smrti priamo do neba, kým ostatok moslimskej civilizácie bude súdených a potrestaných. Džihádisti sa berú ako najlepší odrodilci z toho najlepšieho. Často nemajú dosiahnutú vysokú úroveň vzdelania potrebnú pre správny výklad textov. Korán je písaný dosť selektívne. Mnohí islamskí fundamentalisti si kvôli tomu vyložia tento text všeobecne, len aby ospravedlnili svoje konanie.

Lenže prečo používame pojem „Islamský štát“? Nepovažujeme ho osobne za „Islamský“ a vôbec nie za „štát“. Francúzsky štátnici a diplomati vyzývajú, aby aj ostatní predstavitelia štátov a novinári po celom svete začali používali pojem „Daesh“. Pôvod tohto termínu možno hľadať ako skratku pre Al Dawla al-Islamyia fil Iraq wa´al Sham. Preložením z arabčiny to znamená Islamský štát v Iraku a Levante. Daesh v arabčine je pokladaný za veľkú urážku. Vodca tejto „bandy“ Abú Bakr al Bagdádi nasleduje kroky Mohameda. Zastávame sa názoru, že je to radikálny a extrémistický islam. Je to extrém pre nás a celú západnú civilizáciu, ale nie pre nich. Používa podobné metódy a zásady vládnutia ako jeho veľký predchodca.

My chceme remízu a mier pre všetkých, ale oni chcú vyhrať. Naša pohostinnosť a tolerancia je obdivuhodná morálna cnosť. Napriek tomu sa dostávame do situácie, kedy zlyhávame a dostávame facku za fackou. Myslíme si, že by sme mali otvoriť debaty o čomkoľvek. Zamietnuť všetky nenávistné prejavy, jasne pomenovať pravdu a hlavne neomylne. Pokračovať v krviprelievaní nemá zmysel. Prajeme si, aby Európa a svet už viac netrpel, len pre záujmy niektorých jednotlivcov v nezmyselných konfliktoch.

Teraz najčítanejšie