Denník N

Internet zaplavili stránky velebiace Prusko (satira)

Vlajka Pruska. © Wikipédia
Vlajka Pruska. © Wikipédia

Na Facebooku a iných sociálnych sieťach sa v posledných týždňoch objavilo niekoľko skupín, ktoré šíria proberlínsku propagandu a nekriticky velebia Prusko. Jednou z nich je napríklad stránka Milujeme Prusko, ktorá má viac ako stotisíc sledovateľov. Skupina často zdieľa oslavné statusy na pruských panovníkov, nekriticky preberá pruský pohľad na vojnu o rakúske dedičstvo alebo delenie Poľska (oba konflikty prezentuje ako obranné ťaženia) a vyzdvihuje údajne pokrokovú verejnú správu a sociálny systém pruského štátu. Mnoho postov sa objavilo aj v súvislosti s 310. výročím narodenia Fridricha II., ktorý je považovaný za jedného z najvýznamnejších pruských panovníkov.

Priamo s Fridrichom II. Súvisí napríklad facebooková stránka Friedrich, mein König (Fridrich, môj kráľ), ktorá má približne 67 000 sledovateľov. Okrem Fridrichových portrétov sa na nej objavujú aj jeho citáty, napríklad aj tento z roku 1743: „Pravdu povediac, dohody sú iba prísahami klamstva a nevery. Jurisprudenciou panovníkov je zvyčajne právo silnejšieho.“ V podobnom duchu sa nesie aj jeho názor z roku 1746: „Ale panovník, keď sa zaviaže prísahou, sa nezaväzuje sám, pretože to by sa nachádzal v rovnakom postavení ako súkromná osoba. On však vystavuje veľké krajiny a veľké kraje tisícom nešťastí. Preto je lepšie, ak poruší dohodu ako by mal zahynúť ľud.“

Stránka propaguje aj iné Fridrichove názory, napríklad na medzinárodnú geopolitickú situáciu (zastáva priateľský postoj k Rusku) alebo na pitie kávy, o ktorom sa v roku 1777 vyjadril nasledovne: „Je odporné pozorovať narastajúce množstvo kávy, ktoré konzumujú moji poddaní a množstvo peňazí, ktoré v dôsledku toho opúšťa krajinu. Všetci pijú kávu. Tomu sa musí predísť. Jeho Veličenstvo vyrástlo na pive, tak ako jeho predkovia a dôstojníci. Vojaci odchovaní pivom bojovali a vyhrávali mnoho bitiek a Kráľ neverí, že sa v prípade ďalšej vojny bude dať spoľahnúť na vojakov pijúcich kávu.“

Analytička politologického inštitútu VEGA Petra Nosková sleduje nárast propruských sympatii so znepokojením, pretože podľa nej môžu polarizovať a destabilizovať slovenskú spoločnosť. „Je zrejmé, že stránky nevznikajú na Slovensku. Kto za nimi stojí však nie je jasné, a to hlavne preto, že Prusko už od roku 1945 neexistuje,“ povedala Nosková.

 

© Spravodajský portál TRK. Tento článok je satira a opísané udalosti sa nikdy nestali. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná.

Teraz najčítanejšie

Dušan Kolcún

Skaut, manžel, otec, syn, brat, stredoškolský učiteľ, pseudointelektuál, kaviarenský povaľač, dobrý kamarát viacerým, blízky priateľ nemnohým, milovník kofoly a slaných tyčiniek, amatérsky gitarista, resp. vlastník gitary, na ktorú v poslednej dobe padá prach, z donútenia kuchár, otec na rodičovskej dovolenke a muž v domácnosti, slniečkár, človek z regiónov a pravdepodobne najväčší nadšenec do vojny vo Vietname v našej dedine, ktorý v rámci boja s nudou a depresiou začal písať takéto hlúposti.