Denník N

Očkovanie proti COVID 19 na ambulancii – #lessonlearned

Na Slovensku máme veľmi zaujímavý prístup k ambulantným lekárom špecialistom. Ich terén je netransparentne nastavená a zúfalo podfinancovaná neštátna ambulantná sféra, ich tempo aj termíny sú vražedné.. Nemajú žiadnu podporu, keď ako podnikatelia začínajú, ani keď ochorejú, sú dlhodobo PN a nevládzu utiahnuť náklady na prevádzku súkromnej praxe. Napriek tomu sa občas zapoja do projektov s prívlastkom „verejnoprospešný, vykonávaný v záujme spoločnosti..“ Aj ja som sa takto zapojila. Prečítajte si, s akým ponaučením…

 

 

Som lekárka zaoberajúca sa diagnostikou a liečbou pľúcnych ochorení. Veľkú časť mojej „klientely“ tvoria pacienti s chronickými pľúcnymi ochoreniami vo všetkých štádiách závažnosti. Predchádzať infekčným komplikáciám u týchto ľudí patrí medzi moje priority, napriek tomu, že na Slovensku platia poisťovne za prevenciu a očkovanie len všeobecným lekárom, gynekológom a pediatrom. Ak Vás napr. proti chrípke zaočkuje všeobecný lekár, pediater, alebo gynekológ, poisťovňa mu zaplatí približne dvojnásobnú sumu ako špecialistovi. Nám zaplatia len za pichnutie injekcie. Pritom niekedy v praxi zistíme, že nášmu chronickému pacientovi VLD (všeobecný lekár pre dospelých) očkovanie rutinne nenavrhol. Alebo, aby som bola korektná, pacient k nemu na prevenciu ani neprišiel, ale na tzv. dispenzárnu kontrolu v našej ambulancii prišiel. Prečo? Lebo vie, že ho musíme skontrolovať v určitých časových intervaloch a predpísať mu jeho chronické lieky. Myslím si teda (asi naivne), že aj špecialisti by za preventívne výkony mali byť od poisťovní bonifikovaní.

 

Keď sa otvorila prvá možnosť očkovať na ambulancii, okamžite som sa do programu MZSR prihlásila. Malo ísť o zabezpečenie vakcíny Vaxzevria od Astra Zeneca. Tento zámer napokon nevyšiel, ministerstvo od neho ustúpilo. MZ však vyhlásilo druhú výzvu, do ktorej som sa v priebehu leta 2021 prihlásila tiež. V tom prípade už šlo o očkovanie vakcínou Comirnaty od Pfizer-BioNtech, teda látkou s vyššou účinnosťou ale komplikovaným skladovaním a logistikou. Problémom bolo hlavne, že z jednej liekovky sa dalo získať 6 očkovacích dávok pre dospelých, ale museli sa použiť v deň nariedenia. Ak lekár nezohnal dostatok pacientov, vyšla vakcína nazmar.  Špecialista mohol očkovať len s upozornením poisťovne, že „nesmie zhoršiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti“, rozumej nie, že bude len očkovať. Musí hlavne robiť to, čo robí normálne. Aj preto sme si so sestričkou na očkovanie vyhradili jeden deň v týždni, niekoľko hodín po pracovnej dobe. Opakovane sme však hlavne malé kolektívy zamestnancov polikliniky, kde pôsobíme, zaočkovali aj iný deň po pracovnej dobe.

 

Pýtate sa, čo bola hlavná motivácia? Okrem už vyššie uvedeného vzťahu k preventívnej medicíne ma trápili aj hoaxy okolo COVID vakcín. Často aj moji pacienti týmto veciam verili, alebo si ich nemali s kým predebatovať, nemali k dispozícii relevantné medicínske informácie zrozumiteľnou formou. Neskromne sa po stránke komunikácie, hlavne s geriatrickými pacientami, označím za osobu na správnom mieste. S dispenzarizovanými pacientami mám vo väčšine prípadov veľmi korektný vzťah, založený na otvorenej komunikácii, rešpekte a na možnosti vždy položiť otázku a dostať na ňu „lopatistickú“ odpoveď.  A práve títo pacienti, starí a chronicky chorí, boli hlavným cieľom môjho snaženia. Úspešne som niekoľkých zaočkovala aj kombináciou vakcíny proti COVID 19 a proti chrípke naraz, v súlade s poznatkami modernej medicíny. Keďže som nebola neúspešná, nezriedka potom na očkovanie do ambulancie prišli aj rodinní príslušníci takéhoto pacienta.

 

Keď som sa do tohto programu hlásila, kolega, ktorého mám nesmierne rada a výborne si rozumieme, sa ma opýtal: „si normálna? Máš málo problémov?“ Niečo mi nahováralo, že dôjde na jeho slová. Ale ja, stará známa utopistka, som si povedala, že keby sa každý na veci díval takto pesimisticky, boli by sme všetci v …. Hádajte, čo bolo ďalej..

 

Očkovali sme od konca septembra 2021 do konca marca 2022. Za ten čas sme zaočkovali niekoľko stoviek ľudí, časť z nich oboma dávkami ( ak nemali podanú ani základnú schému očkovania). Kvantum ľudí s chronickými chorobami u nás dostalo booster dávku a zaočkovali sme cca do 10 tehotných vo vysokom štádiu, ktoré dokonca otočili z niektorých očkovacích centier vo veľkých nemocniciach. Systém objednávania vakcín sa rozbehol dobre a všetko super fungovalo. Všetky poisťovne mi očkovanie uhrádzali a neposielali mi žiadne opravné faktúry vo vzťahu k úhrade očkovania, okrem ojedinelého „vyškrtnutia“ výkonu, ktorý som omylom už vplyvom „únavy materiálu“ vybodovala duplicitne.  Cca v polovici marca 2022 som obdržala poštovú zásielku od VšZP, obsahujúcu protokol externej kontroly, vykonanej za obdobie od 1.10.21-3.3.2022. Išlo o kontrolu vykazovania očkovania proti COVIDU. Pokúsim sa o zrozumiteľné vysvetlenie toho, čo sa stalo. Keď sme začínali očkovať, poisťovne ustanovili ako kód očkovania v ambulancii špecialistu kód 252K v hodnote 7,50 EUR. Následne bol zavedený do praxe kód 252L v hodnote 7,50 EUR. Teda identickej. Tento kód označoval očkovanie v očkovacom centre, alebo ambulancii VLD. Dodávateľ môjho ambulantného softwaru zaviedol približne v novembrovej verzii tzv. automatické vybodovanie očkovania, čiže ja som pacienta len zaočkovala, vytlačila certifikát a očkovanie sa vybodovalo samo. Nenapadlo mi, že aj softwarová firma sa môže mýliť. Spätne im to v tom mori denne sa meniacich pravidiel nemám za zlé. Stalo sa však to, že firma omylom automaticky bodovala kód pre očkovanie v centrách, alebo ambulanciách všeobecného lekára. Poviete si… 7,50 je vždy len 7,50, tak kde je problém? Štát zaviedol od novembra finančnú bonifikáciu poskytovateľa pri očkovaní pacienta nad 50 rokov. Išlo o formu pripočítateľnej položky k očkovaniu, zjednodušene: k zaočkovaniu človeka 50+ bol príplatok 10 EUR. Úprimne: ani vo sne by mi nenapadlo, že na takéto príplatky bude mať nárok len všeobecný lekár, alebo centrum, ktoré seniora zaočkuje. Nenachádzam jediný relevantný dôvod, prečo som si „nezaslúžila“ uvedený príplatok aj ja ako špecialista. Nuž, asi nemôžem pochopiť úplne všetko… V protokole o kontrole vykonanej VšZP externe som sa dozvedela, že som nesprávne vykazovala očkovania a neprávom som si tak nárokovala príplatky za očkovanie ľudí nad 50 rokov. Preto sa ex post poisťovňa rozhodla, že mi úhradu za uvedené výkony (v tom čase už uhradenú) nepriznáva a požiadala ma o vyplatenie 2470,00 EUR… Poviem Vám, zažila som v tom okamihu niečo ako tzv. vestibulárny syndróm, moje telo chvíľu nevedelo v akej je polohe, zalial ma pot a prišlo mi na zvracanie. Potom som sa ukľudnila a poprosila o pomoc Združenie ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorého zamestnancom týmto zo srdca ďakujem za vynaloženú námahu. Právnik mi oznámil, že po vzájomnom započítaní správne vystavených faktúr už budem mať uhradiť „len“ 977,50 EUR, čo je suma za príplatky pri očkovaní 50+. Túto sumu som uhradila, ako bolo odo mňa požadované, hoci so zmiešanými pocitmi.  Hovorila som si: „ok, ideme ďalej, poučila som sa..“ O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď mi začiatkom júna prišla výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty od VšZP vo výške 97,75 EUR, nakoľko pri v marci realizovanej externej kontrole boli u mňa zistené „porušenia zmluvných podmienok“, rozumej „kauzu“ spomenutú vyššie. Priznám sa, že toto sa ma už dotklo osobne. Áno, je mi známe, že za chybu vo vykazovaní mi môže poisťovňa vyrúbiť pokutu kedykoľvek a chybu vo vykazovaní môže lekár, ktorý je len človek a je unavený, urobiť denne. S touto hrozbou sa učíme fungovať roky. Avšak v tomto prípade som mala ešte platiť pokutu za chybu, ktorá nevznikla mojou vinou, na riešení ktorej som od začiatku bez diskusie spolupracovala a vo finále som poisťovni nespôsobila žiadnu finančnú ujmu. A navyše išlo o pokutovanie lekára, ktorý sa od začiatku venoval postcovidovým aj covid pacientom a dobrovoľne robil nadprácu v zmysle vakcinácie chronicky chorých. Prostredníctvom právnika som požiadala s týmito argumentami o odpustenie pokuty. VšZP však na pokute trvala a ja som ju aj uhradila…

Aké z tohto plynie ponaučenie?

Na Slovensku sa neoplatí zmluvnému neštátnemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dobrovoľne angažovať vo verejnoprospešných aktivitách. Na Slovensku naopak platí: žiadny dobrý skutok neostane nepotrestaný.

A ešte odkaz pre môjho kolegu, ktorý ma v úvode s dobrým úmyslom varoval: B., ak ešte niekedy dostanem nápad robiť niečo podobne náročné a vyčerpávajúce pre štát, prosím vezmi lopatu a udri ma ňou rovno po hlave..

 

 

Teraz najčítanejšie

Katarína Dostálová

Dobrý deň, som pneumologička a dvojnásobná mama, ktorá pôsobí v neštátnej ambulantnej sfére a napriek tomu ešte žije. Snažím sa robiť si svoju robotu, občas vzdelávať laikov, občas kolegov a celospoločensky sa snažím upozorniť na podmienky, v ktorých sa nachádza špecializovaná ambulantná starostlivosť na Slovensku. Tento blog tým pádom nie je pre slabšie povahy..