Denník N

Rozširovanie digitalizácie v priemysle

ozubene kolesa

Čo sa nedá merať, nedá sa ani systematicky vylepšiť. Moderné prevodovky, ktoré dnes ohromujú svetové veľtrhy, sú vybavené množstvom senzorov, ktoré dokážu nielen snímať, ale aj vyhodnocovať množstvo údajov v reálnom čase a odosielať ich na spoločný podnikový server.

Senzory pritom neustále monitorujú nielen aktuálny stav zariadenia, ale aj okolité podmienky. To umožňuje nastaviť, ako sa má zariadenie v konkrétnom prípade správať.

Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť aj účinná eliminácia ľudských chýb. Ak zariadenie počas prevádzky dosiahne hraničné hodnoty, môže sa zastaviť alebo obmedziť jeho prevádzka, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Týmto spôsobom možno vyhodnocovať desiatky údajov a ľahko predchádzať chybám spôsobeným nepozornosťou. Medzi priebežne monitorované parametre môžu patriť napríklad teplota zariadenia, teplota okolia, vibrácie, montážna poloha, množstvo oleja a podobne. Neustálym monitorovaním týchto parametrov môžeme zabezpečiť, aby zariadenie fungovalo bez problémov a nedošlo k jeho poškodeniu.


Súvisí s témou: pílové elektromotory, vibračné elektromotory, frekvenčné meniče na čerpadlo, frekvenčné meniče v810, elektromotory s brzdou 1400 ot


praca s elektromotormi

Nesprávne namontovaná šneková prevodovka môže byť zdrojom viacerých problémov. Preto vždy treba skontrolovať pomocou senzorov polohu, aby sa nestalo, že by fungovala v režime kde by sa poškodila alebo znížila efektivita. Ak si nie ste istí, ako problém vyriešiť, vždy je lepšie vyhľadať odbornú pomoc. V tomto prípade možno budete musieť zavolať technika, ktorý sa pozrie na vašu prevodovku a pomôže vám ju správne namontovať.

Čiastočná autonómia zariadení

Trend smerujúci k autonómii v priemyselných pohonných systémoch je jasný. Už teraz môžu zariadenia meniť svoje nastavenia bez zásahu obsluhy a tento trend bude len pokračovať. Pre priemysel to bude mať celý rad výhod vrátane vyššej efektívnosti a nižších nákladov.

Zariadenie bude mať vždy k dispozícii množstvo údajov v reálnom čase, ktoré bude neustále vyhodnocovať a porovnávať. Rozhodnutia, ktoré by operátorovi mohli trvať minúty alebo hodiny, bude môcť na základe dostupných údajov prijímať neporovnateľne rýchlejšie.

Inteligentné priemyselné technológie si už začínajú nachádzať cestu do mnohých priemyselných odvetví a je len otázkou relatívne krátkeho času, kedy ovládnu trh a priemysel 4.0 sa stane takpovediac štandardom.

pracovnik v priemysle

Dodatočné informácie o súvisiacich produktoch: elektromotory s brzdou, elektromotory ML, elektromotory ie2, ie3, ie4, frekvenčné meniče 400V, frekvenčné meniče na čerpadlo IP65

Foto: elements.envato.com, vyboelectric.com

Teraz najčítanejšie

vybo

Tento blog je platený.