Denník N

Prehrievanie a nadmerné vibrácie elektromotora

oprava pokazeneho elektromotora

Prehriatie elektromotora môže byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane poddimenzovaného chladenia, nedostatočnej teploty okolia, nedostatočného prívodu vzduchu alebo znečistenia elektromotora. Preto je dôležité pravidelne sledovať aktuálne prevádzkové parametre počas prevádzky, aby sa predišlo prehriatiu.

Ak sú prevodovky alebo elektromotory vystavené nadmerným vibráciám, môže to spôsobiť množstvo problémov. Ide napríklad o poškodenie prevodovky alebo elektromotora, nesprávne vyváženie a poruchy ložísk. Nadmerné vibrácie sa dajú ľahko zistiť zrakom alebo zvukom, preto je dôležité prijať opatrenia na ich prevenciu.

Ak ste si všimli nadmerné vibrácie vo vašom zariadení, je dôležité ich čo najskôr riešiť. Nadmerné vibrácie môžu spôsobiť veľa škôd na samotnom stroji vrátane zvýšeného dynamického zaťaženia, namáhania pohyblivých častí a poškodenia ložísk. Preto je dôležité pravidelne vykonávať diagnostiku vibrácií a riešiť všetky drobné odchýlky od normálnych hodnôt.

problemy s elektromotorom

Súvisiace informácie: elektromotor 2800 ot 2900 otelektromotor 1400 ot, elektromotor 900 ot, frekvenčný menič, frekvenčný menič 400V


Nesprávna montážna poloha

Pri inštalácii zariadenia postupujte vždy odborne a v súlade s pokynmi výrobcu. Nesprávna montážna poloha môže spôsobiť mnohé problémy počas prevádzky a viesť aj k veľmi nákladným škodám. Napríklad taká čelná prevodovka by sa mala po montáži a skúšobnej prevádzke ešte pravidelne kontrolovať, či nie sú uvoľnené montážne prvky.

Nedostatočné množstvo prevádzkových náplní

Ak pravidelne nekontrolujete hladinu oleja vo svojom zariadení, pripravujete sa na katastrofu. Najmä prevodové oleje by sa mali často kontrolovať a podľa potreby dopĺňať. Ak tak neurobíte, môže to viesť k vážnemu poškodeniu vášho zariadenia. Dbajte na presné dodržiavanie pokynov výrobcu a nezanedbávajte pravidelné kontroly.

Prínosom dodržiavania uvedených opatrení bude dlhšia životnosť a nižšie servisné náklady na pohonné zariadenia. Okrem toho platí, že by sa dodávateľ elektromotorov, prevodoviek a iných pohonných zariadení mal stať vašim spoľahlivým obchodným partnerom, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť.

oprava elektromotora

Mohlo by vás zaujímať: elektromotory IE3, hydro generátory, vysokonapäťové elektromotory

Foto: elements.envato.com, vyboelectric.com

Teraz najčítanejšie

vybo

Tento blog je platený.