Denník N

Ako zachovať chladnú hlavu počas otepľovania

Príprava Akčného plánu ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov je plnom prúde.
Príprava Akčného plánu ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov je plnom prúde.

O ochrane prírody, ochrane životného prostredia a klimatickej zmene sa konečne hovorí viac ako pred 20 rokmi. Spomínam si na obdobie, keď som ešte ako aktivistka upozorňovala na ekologické hrozby na Žitnom ostrove a poukazovala na význam podzemnej vody, ktorá je kľúčom pre rovnováhu v krajine. Cítila som sa osamelo. Ľudia sa o životné prostredie a prírodu vôkol seba priveľmi nezaujímali.

Dnes sa to už našťastie mení. Ekologické povedomie je oveľa vyššie, aj keď si myslím, že nie všetci zelenými témami žijú. Vidno to napríklad na prieskumoch. Keď sme sa ešte pred voľbami pýtali, ktoré oblasti sú pre ľudí prioritou, životné prostredie a klíma boli asi na 5. mieste. V mojom okolí je samozrejme klimatická zmena jednou z top tém, o ktorých diskutujeme.

A čo pre klímu robím priamo v parlamente?

V parlamente som jednou z mála ľudí, ktorá sa zaoberá komplexnou problematikou ochrany životného prostredia a aj problematikou klímy. Život ma naučil čeliť problémom s chladnou hlavou. Určite máte aj vy skúsenosť, že rozhodnutia v panike nie sú efektívne a nebývajú správne. Samozrejme, nesmieme sa ani chlácholiť, že všetko s našou prírodou, krajinou, atmosférou je v poriadku. Čo je teda správne?

Zmena klímy je neodvrátiteľný fakt a človek svojou dlhodobou činnosťou prispieva k jej urýchľovaniu. Sme čoraz viac svedkami náhlych zmien počasia, postupného otepľovania a najmä sucha, striedajúceho sa s prívalovými  dažďami.  Som rada, že sa SaS cez rezort hospodárstva podarilo počas ostatných dvoch rokov priniesť veľký balík konkrétnych opatrení, ktoré pomôžu dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality. Už dnes je možná masívnejšia výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a je pripravené  všetko preto, aby v roku 2023 definitívne skončila výroba elektriny z uhlia. Zodpovednosťou politika je počúvať odborné argumenty aj hlas verejnosti a nájsť zodpovedné riešenie.

Je veľmi dôležité, aby ľudia vo voľbách vyberali spomedzi strán najmä také, ktoré vo svojich programoch majú body venujúce sa efektívnym riešeniam zmeny klímy a nielen program s nesplniteľnými víziami.

Voda je strategická surovina a naše najväčšie bohatstvo

Ja som vyštudovala hydrogeológiu. Preto sa dlhé roky venujem riešeniam, ako správne pristupovať k najdôležitejšej strategickej surovine 21. storočia – k pitnej vode. Záchrana Žitného ostrova sa pre mňa stala kľúčovou otázkou. Vidíme extrémne sucho, horúčavy, tento rok bolo málo búrok, ráno v záhrade nebola rosa. Všetko sa týka vody a kým nezabezpečíme dostatok vlahy, kým nebudeme mať dostatok vody, tak sa nám našu Zem nepodarí zachrániť od nenávratných zmien.  To, koľko vlahy udržíme na našom území máme stále vo vlastných rukách.

Množstvo miest a obcí na Slovensku napríklad ešte stále dostatočne nevyužíva vodozádržné a ochladzovacie opatrenia. Je nesmierne dôležité, aby voda zostávala v území a neopúšťala nadmerným odtokom a odparovaním našu krajinu. Extrémne sucho, ktorého sme teraz svedkami je vážnou hrozbou. Zlepšeniu vieme dopomôcť aj používaním polopriepustných povrchov na verejných priestoroch, budovaním zelených striech, zadržiavaním dažďovej vody a jej následným využívaním na polievanie a podobne. A nemenej dôležité je aj zamedziť prehrievaniu verejných priestorov – či už prostredníctvom pergol nad pešou zónou, racionálnejšou kosbou či tienením prostredníctvom stromov. Kľúčové je aj správne plánovanie, urbanizmus a realizácia malých aj veľkých stavieb tak, aby rešpektovali prírodné zákonitosti.

Ako poslankyňa pochopiteľne pracujem aj na iných oblastiach, no téma vody je pre mňa kľúčová a zároveň mám aj odbornú spôsobilosť vyjadrovať sa k ochrane vody na Slovensku.

Osobne sa venujem aj cieľu, aby sa v učebných osnovách zvýšil podiel envirovzdelávania, čo sa aj podarilo.

Podarilo sa už dosiahnuť viacero legislatívnych zmien. Pre niekoho síce jadrové energia nie je obľúbená, ale každopádne je nízkouhlíkova, a preto uvedenie 3. bloku jadrovej elektrárne do prevádzky je veľkým prínosom pre ochranu klímy. Bol schválený zákon, ktorý umožnil predĺženie prevádzky existujúcich obnoviteľných zdrojov energie a taktiež znížiť ich podporu. Popritom bol schválený energetický balíček, ktorý umožňuje čerpanie prostriedkov z európskych podporných programov na modernú energetiku, obnoviteľné zdroje a zvyšovanie flexibility energetických sietí. Bol zrušený sedem rokov trvajúci stop stav na pripájanie nových zdrojov prakticky zastavil akúkoľvek výstavbu nových zariadení na výrobu elektrickej energie. To všetko sú konkrétne reálne výsledky napomáhajúce k znižovaniu emisií.

Okrem znižovania vypúšťaných emisií do vzdušia, je potrebné, aby sa spoločnosť postupne adaptovala na zmenu klímy a aby prejavy prudkých zmien neboli pre človeka a krajinu zničujúce. S tým súvisia nevyhnutné zmeny v územnom a krajinnou plánovaní, zmena stavebných materiálov, revitalizácia vodných tokov a nádrží. Emisie z dopravy sú stále medzi najväčším producentom skleníkových plynov. Preto je nevyhnutné sa sústrediť na integrovanú dopravu , podporovať cyklodopravu a postupne obmedzovať využívanie fosílnych palív na výrobu pohonných látok.

Kľúčovým pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality je nielen znižovanie množstva emisií, ale aj schopnosť krajiny tieto emisie, najmä uhlík zadržiavať. Stále máme rezervy v hospodárení v lesoch, na poľnohospodárskej krajine a pri ochrane najmä mokraďných biotopov.

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS